Gasilci so si pridobili znanje za varno delo v gozdu z motorno žago

V pomurskih gozdovih so pele motorne žage

Jože Žerdin, torek, 25. oktober 2016 ob 20:47
Tečaj za varno delo z motorno žago

Tečaj za varno delo z motorno žago

Komisija za izobraževanje pri gasilski regiji za Pomurje je skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije organizirala nekajdnevni teoretični in praktični tečaj za pomurske gasilce iz posameznih gasilskih društev za varno delo v gozdu z motorno žago.

Teoretični del tečaja je obsegal delo v učilnici, kot je priprave motorne žage za sečnjo v gozdu in praktično delo z motorno žago v gozdu pri podiranju dreves. Praktično delo z motorno žago v gozdih za gasilce je potekalo na več lokacij po Pomurju in sicer v gozdovih pri Skakovcih, Ljutomeru in Renkovcih. Koordinacijo vseh treh gasilskih tečajev za varno delo v gozdu z motorno žago je vodil Leonardo Markovič. Praktični in teoretični del so gasilce tečajnike poučevali inštruktorji Zavoda za gozdove Slovenije iz celjske, mariborske in murskosoboške enote za gozdove.

Zavod za gozdove Slovenije je označil drevesa za posek. Preden so se gasilci tečajniki lotili žaganja dreves so bili poučeni kako varno pristopiti k sečnji, pri čemer je moral vsak gasilec ob sebi imeti še sekiro in druge pripomočke, da je odžagano drevo varno padlo na tla, nato so se lotili žaganja vej in razreza hloda na določeno dolžino. Praktično delo jim je šlo kar dobro od rok, kajti na tečaj so gasilci prinesli motorne žage posameznega gasilskega društva ali svojo lastno žago. Pred sečnjo dreves so morali žage še ročno nabrusiti. Vsak tečajnik je moral biti v gozdu pri sečnji dreves oblečen v zaščitno obleko, kot so zaščitne hlače, varnostna čelada in rokavice itd., kar je potrebno za varno delo v gozdu z motorno žago.

Tečaja se je udeležilo 80 prostovoljnih gasilcev, ki so si ob koncu nekajurnega tečaja pridobili širok nabor ustreznega znanja za varno delo v gozdu z motorno žago. Tako so bili gasilci tečajniki pri delu v gozdu z motorno žago pod strokovnim nadzorom gozdarskih inštruktorjev. Sicer pa bodo gasilci pridobljeno ustrezno znanje poslej še v večji meri uporabljali v primeru večjih intervencij ob neurjih, ko bo potrebno varno in strokovno pristopiti k odstranjevanju in žaganju dreves, ko padejo na cesto, avtomobil ali stanovanjsko hišo, saj so se na tečaju naučili veliko novega in znanje bodo s pridom uporabljali v posameznem gasilskem društvu.

Ob koncu tečaja je vsak posameznik, ki se je udeležil tečaja pridobil potrdilo, da je uspešno končal nekajurni tečaj za varno delo v gozdu z motorno žago.