MOP nezakonito preprečuje DOPPS-u sodelovanje v postopku presoje vplivov HE na Muri na okolje

Upravno sodišče je s sodbo presodilo, da je bilo ravnanje MOP-a nezakonito in ministrstvu naložilo, da DOPPS-u z odločbo prizna položaj stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov

Prlekija-on.net, torek, 10. januar 2017 ob 09:384
Mura pri Hrastju-Moti

Mura pri Hrastju-Moti

Odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), je z Upravnega sodišča prejel sodbo, s katero je sodišče razveljavilo odločitev Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da DOPPS nima pravice sodelovati kot stranski udeleženec v upravnem postopku celovite presoje vplivov načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje.

Na MOP poteka postopek celovite presoje vplivov (CPVO) načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje. Elektrarna je načrtovana na reki Muri, ki je največja slovenska reka brez velikih energetskih in drugih za naravo najbolj uničujočih objektov, in ena zadnjih ohranjenih velikih nižinskih rek sploh. To je območje z visoko biodiverziteto in vrhunsko območje ohranjene narave.

"V DOPPS-u smo zaskrbljeni zaradi načrtov o izgradnji hidroelektrarn na Muri. Bojimo se, da bi to pomenilo obsežno razvrednotenje enkratnega rečnega ekosistema z razvejanimi rečnimi rokavi, mrtvicami in poplavnimi gozdovi. Bojimo se tudi, da bi poseg pomenil veliko grožnjo mednarodno pomembnim populacijam ptic na območju," pravijo pri DOPPS-u.

Zato so že leta 2009 odgovorne pozvali da skrbno pretehtajo, če je hidroelektrarne sploh mogoče zgraditi brez prekomerne škode za naravo; da nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom narave, vključijo v najzgodnejše faze načrtovanja projekta in presojanje njegovih vplivov na naravo ter da vse postopke vodijo transparentno in družbeno odgovorno.

"Na DOPPS-u razočarano ugotavljamo, da smo pri MOPu naleteli na gluha ušesa. Ne le, da se za naš poziv ne menijo, pač pa zavestno nezakonito preprečujejo sodelovanje nevladnim organizacijam v postopku CPVO. DOPPS je vlogo za udeležbo v postopku posredoval na MOP 1.6.2015. Na MOPu so vlogo ignorirali več kot pol leta. Šele po številnih posredovanjih so januarja lani izdali sklep, s katerim pa so DOPPSu udeležbo v postopku zavrnili," so še ob tem zapisali.

Nezakoniti sklep je pripravil podsekretar Jure Likar, podpisala pa ga je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Zoper sporni sklep MOP-a je DOPPS potem vložili tožbo na Upravno sodišče. Sodišče je z omenjeno sodbo presodilo, da je bilo ravnanje MOP-a nezakonito in ministrstvu naložilo, da DOPPS-u z odločbo prizna položaj stranskega udeleženca v postopku CPVO. Odločbo pričakujejo v tednu ali dveh.

Rudolf Tekavčič, predsednik DOPPS je ob tem povedal: "Umeščanje hidroelektrarne na reko Muro je okoljsko in strokovno zelo občutljivo vprašanje. S tem ko ministrstvo samovoljno in nezakonito onemogoča civilni družbi njeno nadzorno funkcijo, investitorju dela medvedjo uslugo. Porajajo se dvomi, če od ministrstva sploh še lako pričakujemo transparentno in pošteno odločanje v tej zadevi."

"Na DOPPS-u se z zaskrbljenostjo sprašujemo, če se ne ponavlja nesrečni primer Volovja reber. Tudi primer Volovja reber se je začel z nezakonitim preprečevanjem sodelovanja civilne družbe v postopkih presojanja vplivov načrtovanih vetrnic na okolje. Z nestrokovnimi in nezakonitimi odločitvami so takrat okoljsko ministrstvo in organi v njegovi sestavi investitorju povzročili desetletno zamudo in milijonske nepotrebne stroške", so še zapisali pri DOPPS-u.

»S Pomurci bo malo težje, ampak bomo že pometli z njimi«
Andreja Slameršek, predsednica društva za preučevanje rib Slovenije, pa je pred kratkim v svoji objavi na Facebooku zapisala, da Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo vztrajno izključuje nevladne organizacije ter jim tako krši pravice, ki jim pripadajo s statusom stranskega udeleženca. Kot še je omenila v objavi si predstavniki NVO morajo kar sami izboriti udeležbo na sestankih, na katerih odgovorni ne želijo pisati niti zapisnikov.

Kot še omenja, je tudi raven komunikacije na zelo nizki ravni, saj naj bi na enem od sestankov že pred meseci, Cveto Kosec, zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, izjavil: "S Pomurci bo malo težje kot z lokalci na spodnji Savi, ampak bomo že pometli z njimi."


Več v Kultura in izobraževanje