Varuhinja opozorila na internetni vdor v zasebnost ter pedofilijo

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic z mladimi z območja Gornje Radgone; Mladi naj so zastopani in naj imajo svoja stališča!

Prlekija-on.net, ponedeljek, 27. marec 2017 ob 12:51
Vlasta Nussdorfer

Vlasta Nussdorfer

Študentsko mladinski klub (ŠMK) Klinka iz Gornje Radgone, ki je v zadnjem času zelo dejaven, je med drugim pripravil tudi pogovor z varuhinjo človekovih pravic. V Mladinskem centru Gornja Radgona je Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic spregovorila o celotni inštituciji, njihovem delovanju na različnih področjih in nenazadnje o delu samega varuha. Vlasta Nussdorfer poleg opravljanja dela varuhinje človekovih pravic slovi po mnogih drugih bogatih izkušnjah in znanju na različnih področjih. Velikokrat se kaže v vlogi predavateljice, publicistke, pisateljice in humanitarke... in čeprav je večji del življenja bila zaposlena na področju represije (tožilstvo), je skozi tudi humanistka. Med drugim je ustanovila in vodila Beli obroč Slovenije, društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. In tudi temu je varuhinja namenila nekaj besed, zlasti ker je mesec marec z dnevom žena in materinskim dnevom namenjen ženskam.

Na tokratnem srečanju z mladimi z območja Gornje Radgone je varuhinja, ki je znana tudi po tem, da leta 2013 ko je prišla na funkcijo, s seboj ni pripeljala nikogar od sodelavcev temveč jih je prevzela od svoje predhodnice, povedala, da imajo na uradu zaposlenih 41 ljudi, predvsem strokovnjakov za različna področja, ki imajo vedno več dela, kajti ljudje upravičeno čutijo, da so jim na različnih področjih življenja kršene z ustavo zagotovljene pravice. Tukaj je varuhinja predvsem omenila težave državljanov z zdravniki, ki sestavljajo invalidske komisije, potem s sodišči, po eni strani zaradi zamud po drugi pa tudi ker so prepričani, da imajo prav tudi ko sodniki menijo drugače. Seveda je veliko očitkov tudi na račun policistov, lokalnih skupnosti, medsosedskih in medčloveških odnosih, najhujša pa je nezaposlenost in socialna stiska pa deložacije, brezdomstvo ipd. Veliko je tudi pritožb iz vojske, tukaj so različne diskriminacije, predvsem Romov, invalidov in še nekaterih slojev, neupravičenih odvzemov prostosti, odvzemov svobode gibanja, kršenja pravic iz dela. Sama varuhinja je mlade opozorila na internetno zasvojenost, vdore v zasebnost, zlasti na pedofilijo.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je žalostno ugotovila, da je po Sloveniji še vedno veliko preveč primerov, ko se po okrajnih sodiščih nahajajo oporoke, ki niso bile razglašene. S tem je nekaterim državljanom povzročena nezaslišana krivica, po drugi strani pa se je potrdilo, da ni bilo dobrega upravljanja in pravičnosti. Podprla je tudi razlaščence v primeru obeh največjih državnih bank, ki da uravičeno tožijo državo. "Stečaja države ni bilo, saj še vedno obstajamo, torej nihče nima pravice odvzeti premoženje posameznika", je dejala varuhinja, ki je z žalostjo ugotovila, da kriminal na mnogih področjih prehiteva vse inštitucije. Ob tem je dejala, da bodo na Uradu v kratkem javnosti predstavili svoje mnenje o begunski problematiki in noveli zakona o tujcih, ki bo verjetno šel na Ustavno sodišče na presojo.

Na Uradu VČP so žalostni, ker jim mnogi državljani zamerijo, češ ko jim ne rešijo problema, pravijo da ne naredijo nič. Toda, kot je povedala Nussdorferjeva, Varuh ni vsemogoč, saj oni lahko predvsem: kršitelja opozorijo, da kršitev popravi oziroma odpravi storjeno nepravilnost ali celo predlaga povrnitev škode. V imenu državljana, ki se čuti oškodovan, seveda z njegovim pooblastilom na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti določenih predpisov ali aktov ali pa posreduje ustavno pritožbo zaradi kršenja katere od pravic. Vladi ali parlamentu lahko da pobude za spremembo zakonov in drugih predpisov; predlaga vsem organom, ki sodijo v njegovo pristojnost, da izboljšajo svoje poslovanje in odnose s strankami; vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, ki je v teku pred temi organi...

Po drugi strani pa Varuh ne more opraviti dela ali odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti namesto določenega državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil. Dolžnost tistega, ki je storil kršitev oziroma nepravilnost, je, da kršitev ali nepravilnost tudi sam odpravi. Varuh prav tako ne more obravnavati zadev, ki so v postopku pred sodiščem, razen v izjemnih primerih. Varuh po zakonu nima pooblastil do zasebnega sektorja, zato ne more posredovati v primerih, ko pravice krši npr. zasebno podjetje. V tovrstnih primerih lahko izvaja pritisk na državne organe, organe lokalne samouprave in nosilce javnih pooblastil, ki nadzorujejo delo zasebnega podjetja ali zasebnika.

Mladi Radgončani so sicer varuhinji zastavili kar nekaj vprašanj, ki so se predvsem nanašala na zaposlovanje mladih, azilante in begunce, varovanje okolja ipd. Varuhinja jih je pohvalila in dejala, kako morajo mladi imeti svoja stališča, predvsem pa da morajo biti zastopani v vseh sferah življenja, da se jim mora zagotoviti zaposlovanje in s tem eksistenca ter možnost ustvarjanja družine... Za obisk in zanimivo predavanje ter pogovor o problemih mladih se ji je v imenu kolegov iz ŠMK Klinka, z radgonsko penino zahvalila aktivistka Maja Jakič. Varuhinja pa se je mladim oddolžila z različnimi prospekti, bilteni in drugim koristnim gradivom.