V Kokoričih bodo obnovili cesto

V sklopu del se bo rekonstruirala občinska javna cesta Kokoriči – Berkovski Prelogi v dolžini 1.230 metrov

Prlekija-on.net, četrtek, 20. april 2017 ob 12:39
Podpis pogodbe za obnovo ceste v Kokoričih

Podpis pogodbe za obnovo ceste v Kokoričih

Občina Križevci je v mesecu marcu objavila javno naročilo za Obnovo ceste v Kokoričih. V sklopu del se bo rekonstruirala občinska javna cesta Kokoriči – Berkovski Prelogi v dolžini 1.230 metrov. Obstoječa cesta je poškodovana zaradi ozkega vozišča in neurejenega odvodnjavanja. Rekonstrukcija ceste bo zajemala širitev ceste na 3,5 metre, sanacijo in razširitev obstoječega vozišča, rekonstrukcijo obstoječega vodovoda, rešitev in obnovo odvodnjavanja ceste ter izvedbo novega nosilnega in obrabnega asfaltnega sloja. Večja širitev ceste na sami lokaciji ni možna zaradi stanovanjskih in gospodarskih objektov ob cesti. V sklopu projekta se bo izgradil tudi novi vodovod v dolžini 1.115 metrov.

Kot najugodnejši izvajalec glede na merilo najnižja cena, je bila izbrana gospodarska družba Komunalno podjetje Ormož d.o.o. iz Ormoža, ki jo zastopa direktorica Pavla Majcen. Nadzor nad izvedbo gradbenih del bo opravljala gospodarska družba ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, ki jo zastopa direktor Stanislav Marič.

Skupna vrednost del na podlagi gradbene pogodbe znaša 239.456,52 EUR z DDV. Investicija je v višini 36.869,00 EUR sofinancirana s strani državnega proračuna.

Z deli se bo pričelo po prvomajskih praznikih, v skladu s podpisano pogodbo pa morajo biti dela zaključena do konca meseca septembra.