Občina Sv. Jurij ob Ščavnici praznuje 23. praznik

Na svečani proslavi so podelili Grba in Plakete Občine Sv. Jurij

Branko Košti, nedelja, 23. april 2017 ob 10:57
23. praznik Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

23. praznik Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, se v teh dneh odvijajo številne prireditve v počastitev 23. občinskega praznika. Osrednja prireditev praznovanja je bila slovesna proslava, v petek, 21. aprila v Kocbekovi dvorani KUS, katere se je, poleg številnih domačinov, delavcev OU, članov občinskega sveta, predstavnikov zavodov in društev ter županov sosednjih občin, udeležil minister za kulturo v vladi Republike Slovenije Tone Peršak.

Po uvodni Jürjovški himni, katero so zapele pevke ljudskih pesmi iz Sv. Jurija, je župan Občine Sv. Jurij Miroslav Petrovič pozdravil zbrane in v nadaljevanju predstavil najpomembnejše pridobitve v občini v preteklem letu in v prvih mesecih letošnjega leta. Kot enega pomembnejših korakov je ocenil sklenitev medobčinskega sporazuma o upravljanju oskrbe s pitno vodo, ki ga je sklenilo vseh osem občin C kraka pomurskega vodovoda, s čimer so občanom zagotovili zanesljivo in dolgoročno oskrbo z zdravo pitno vodo. Rekonstruirane in modernizirane so bile ceste Kočki vrh – Kraljevci, Dragotinci – Okoslavci, Sovjak – Mali Sovjak in Biserjane pri gasilskem domu. V fazi razpisa je trenutno modernizacija cest Slaptinci - vas, Jamna in zaselek Hrenovica v Sovjaku, investicije bodo dokončane v letošnjem letu. Poleg zagotavljanja sredstev za delovanje društev so zagotovili dodatna sredstva za investicije v kulturo in povečali namenska sredstva za nakup gasilske opreme. S projektom Turistično promocijski center Stara Gora so bili uspešni na razpisu LAS Prlekija iz evropskega kmetijskega sklada, prijavili so se tudi na čezmejni razpis Slovenija – Hrvaška za izgradnjo počivališč za avtodome ob Blaguškem jezeru in na Stari Gori. Prijavo so oddali tudi na Fundacijo za šport, od koder si obetajo sredstva za obnovo travnatega nogometnega igrišča. Pripravljajo se projekti za revitalizacijo posojilnice, kjer bodo v prvi fazi, skupaj z JP Cerop, uredili center ponovne uporabe, ki bo organiziran kot socialno podjetje. Velike investicije se obetajo tudi v prihodnjem letu, v teku so postopki cenitve in odkupa zemljišč, potrebnih občini, ob izgradnji regionalne ceste s pripadajočo infrastrukturo od avtobusne postaje Sv. Jurij do lovskega doma na Blagušu.

Minister Tone Peršak, slavnostni govornik na proslavi, je v svojem govoru obudil spomin na tri leta svojega bivanja in obiskovanja šole pri Sv. Juriju, kmalu zatem, ko je bil z ukinitvijo samostojne videmske občine, močno zavrt razvoj in ugotovil, da je kraj ponovno zaživel  s ponovno vzpostavitvijo samostojne Občine. V novi občini, ki praznuje že svoj 23. praznik, občani bolj kot v preteklosti prepoznavajo svojo kulturno identiteto in se s ponosom spominjajo velikih ljudi iz teh krajev, ki so s svojim delovanjem pustili pomemben pečat v zgodovini. Poudaril je pomen praznikov in skupnega praznovanja vseh ljudi v neki skupnosti, saj so občine, kot pove pojem »obče«, od nas vseh, zato je prav, da se enkrat na leto ozremo in pogledamo, kaj smo vsi skupaj naredili in kaj želimo narediti v prihodnosti.

Na proslavi sta župan Miroslav Petrovič in minister Tone Peršak, podelila priznanja občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Najvišje priznanje, Grb občine Sv. Jurij ob Ščavnici je, za velik prispevek k razvoju predšolske vzgoje in izobraževanja ter doprinos k ugledu občine z delovanjem na različnih področjih društvenega delovanja, prejela Vera Mihalič in Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici za pomemben prispevek k ugledu in razvoju ter današnji podobi občine v 250-letnem obdobju delovanja.

Plakete Občine Sv. Jurij pa so prejeli:
  • Roman Muhič za pomemben prispevek pri razvoju občine, gasilstva in požarne varnosti.
  • Franc Bec za pomemben prispevek k razvoju čebelarstva in čebeljih pridelkov.
  • Anton Kocbek za pomemben prispevek pri razvoju strelstva in za dosežene uspehe na državnem nivoju v športnem streljanju.
  • Društvo podeželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici za pomemben prispevek pri promociji občine in skrbi za kvalitetno življenje na podeželju
Kulturni program so izvedle pevke ljudskih pesmi iz Sv. Jurija ob Ščavnici, Recesija band z gostjo, domačo vokalistko Lano Lančič in kvartet Štirje študenti.