Nacionalni teden prostovoljstva se proslavlja tudi v Prlekiji

Vsakodnevno v tednu prostovoljstva posvečene aktivnosti potekajo tudi v Pokrajinskem centru NVO-Mladinskem centru Prlekije na Spodnjem Kamenščaku

Prlekija-on.net, petek, 19. maj 2017 ob 08:14
Nacionalni teden prostovoljstva v MCP

Nacionalni teden prostovoljstva v MCP

Od 15. do 21. maja poteka nacionalni teden prostovoljstva. V Sloveniji in tudi na našem območju se bodo tako zvrstile številne prireditve posvečene tej visoko človekoljubni in neprecenljivi "panogi dejavnosti". Česa vsega ne bi imeli in kako zelo bi bila kvaliteta življenja izropana, če ne bi obstajale številne prostovoljne organizacije najrazličnejših vsebinskih oblik delovanja in mnogoštevilni fenomeni - ljudje, ki so zmerom pripravljeni se žrtvovati in pomagati sočloveku, si je danes sploh težko oziroma nemogoče predstavljati?! Kaj bi bilo, če ne bi imeli predanih gasilcev, pripadnikov Rdečega križa Slovenije, najrazličnejših humanitarnih, kulturnih, mladinskih, naravovarstvenih, medgeneracijskih in drugih prostovoljnih organizacij vključno z razvoju in napredku predanimi aktivisti v naših krajevnih in lokalnih skupnostih?

Tako potekajo vsakodnevno v omenjenem tednu prostovoljstva posvečene aktivnosti tudi v Pokrajinskem centru NVO-Mladinskem centru Prlekije na Spodnjem Kamenščaku. V dosedanjih dnevih so se že zvrstili seminarji posvečeni prostovoljni dejavnosti vključno z delavnicami, registrirani prostovoljci so opravili usposabljanje in izpit iz požarnega varstva in varstva pri delu v realizaciji pristojne institucije Vartal, d.o.o., pojačalo se je sodelovanje s Centrom za socialno delo Ljutomer, kjer je MCP postal član mreže izvajalskih organizacij za opravljanje družbeno koristnega dela in tudi sicer različnih prostovoljnih del. Izmed sodelavcev MCP-ja so bili izbrani štirje posamezniki (Matevž Jenko, Aleksandra Škrjanec, Drago Vaupotič, Rudi Stegmüller) ki se bodo 26. maja udeležili strokovnega seminarja v Ljubljani z naslovom DELO S PROSTOVOLJCI IN PROSTOVOLJKAMI, ki ga organizira Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tako bodo udeleženci pridobili nova znanja o delu s prostovoljci s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju za delo v njihovih organizacijah, pomembnosti, promociji in širjenju prostovoljnega dela.

Vsem posameznikom, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in predani prostovoljci s sklenjenim prostovoljnim dogovorom pripada vsakomesečni finančni stimulans, ki se jim izplačuje pri prejemku DSP. Predvajajo se pa tudi različni strokovni in promocijski filmi s področja prostovoljstva. V MCP-ju si tudi prizadevajo v slovenskem merilu, da bi imeli predani prostovoljci, ki so sicer registrirane nezaposlene osebe, tudi prednost pri vključevanju v izvajanje nacionalne aktivne politike zaposlovanja. Tako so si udeleženci v ponedeljek, ob pričetku nacionalnega tedna prostovoljstva ogledali lastni film MCP-ja: SOŽITJE, kjer se poudarja vloga prostovoljstva, medgeneracijsko-družinskih aktivnosti, strpnosti in multikulturnosti.

Foto, tekst: Rudi Stegmüller


Več v Kultura in izobraževanje