Radgonski gasilci imajo novo pridobitev, vozilo TRV-2D

Vozilo so kupili od kranjskih poklicih gasilcev in ga bodo še posodobili

Prlekija-on.net, ponedeljek, 3. julij 2017 ob 11:15
Novo vozilo PGD Gornja Radgona

Novo vozilo PGD Gornja Radgona

PGD Gornja Radgona, kot društvo IV. kategorije, ki skrbi za zaščito in reševanje na širšem območju, vsekakor mora biti dobro opremljeno z vozili, osebno opremo in vsem drugim potrebnim za uspešno delo. In zato ne preseneča, da v društvu, kjer le redko srečaš toliko fantov in deklet, ki s toliko volje, zagnanosti in veselja dela, nenehno skrbijo za nakup in posodabljanje voznega parka in opreme sploh. Tako so prvi konec tedna v juliju v svoje garaže pripeljali svojo najnovejšo pridobitev – tehnično vozilo TRV-2D, katerega so kupili na javnem razpisu od poklicnih gasilcev v Kranju. Več deset gasilcev in gostov, med njimi tudi nad sto udeležencev mladinskega gasilskega tabora, so z veseljem in zadovoljstvom pričakali trenutek, ko sta predsednik in poveljnik PGD Gornja Radgona, Tomaž Munda in Vlado Cvetkovič, pred svoj gasilski dom pripeljala novo pridobitev.

Prejšnje tehnično vozilo uničeno v prometni nesreči
Kot nam je povedal predsednik društva Tomaž Munda je vozilo bilo nujno potrebno, predvsem zaradi ustreznega dvigala, katerega doslej niso imeli. Prav tako so pred časom, med prevozom na intervencijo s svojim tehničnim vozilom utrpeli prometno nesrečo in ga uničili. Tako so sredstva pridobljena od zavarovalnice lahko namenili za nakup sicer rabljenega TRV-2D, ki je sedaj edino tovrstno vozilo na širšem radgonskem območju. Zanj je 30.000 evrov prispevala občina Gornja Radgona, razliko do 82.000 evrov so sredstva, ki so jih prejeli od zavarovalnice za svoje uničeno vozilo. Še nekaj je ostalo tudi za posodobitev in ureditev nove opreme, v domačem podjetju Rosenbauer iz Gornje Radgone, tako da bo celotna cena znašala skoraj 100.000 evrov. Takšno novo vozilo sicer stane med 400.000 in 500.000 evrov.

Bliža se visok jubilej - 135-letnica PGD Gornja Radgona
Nova pridobitev je sicer tudi nekakšno darilo radgonskim gasilcem ob bližajočem se visokem jubileju – 135. letnici obstoja in uspešnega delovanja PGD Gornja Radgona. Začelo se je namreč 8. septembra daljnega 1882, ko je takratni grof  Wurmbrand sklical I. občni zbor in tako ustanovil PGD Gornja Radgona, isti grof pa je postal tudi prvi načelnik radgonskih gasilcev. Ker je društvo ustanovil takratni graščak-grof Wurmbrand, ki je bil tudi njihov prvi načelnik, je radgonsko PGD močno povezano tudi z radgonskim gradom. Močna volja in požrtvovalnost sta bili odlika gasilcev iz Gornje Radgone že takrat. Društvo je že leta 1886 dobilo za tačas moderno brizgalno. Že ob proslavi 40. obletnice pa je bila izdana brošura, ki jo je sestavil in dal natisniti takratni častni načelnik Jernej Vengust. Da je bila 40. obletnica velik dogodek za Radgono, povedo tudi podatki, da so pripravili baklado, katero pa je nevihta onemogočila. Uspela pa je budnica, ki je zbudila Radgončane, pomembno pa je tudi, da je budnico igrala domača gasilska godba.

Društvo je delovalo skozi vsa obdobja naše zgodovine. Tako so mnogi gasilci, v obeh svetovnih vojnah, dali tudi svoja življenja za boljši jutri. Društveni domovi - ali samo domovanje gasilcev je bilo na različnih lokacijah v Gornji Radgoni…, sedanji sodobni gasilski dom pa je bil zgrajen med leti 1977 in 1982, odprli so ga ob praznovanju 100-letnice. To je eden redkih, če ne edini gasilski dom v takratni SFRJ, ki so ga, poleg pomoči delovnih organizacij, obrtnikov in lokalne skupnosti, gradili tudi s sredstvi samoprispevka, ki je bil izglasovan na referendumu. Ko pa gre za izvajanje del, so poleg različnih mojstrov, največ naredili sami gasilci ter drugi občani. Prostovoljno delo (na stari in oveneli fotografiji) je takrat bilo nekaj samoumevnega, in kot se spominjajo nekateri takratni gasilci, ki so še danes aktivni v društvu, če ne v kakšnih organih, potem so vsaj člani veteranov, gasilci vseh starosti in tudi drugi občani so bili veseli in zadovoljni, da so lahko zraven, ter da lahko pomagajo.

PGD Gornja Radgona danes šteje skoraj 60 operativnih gasilcev
Dandanes požarno varnostno območje PGD Gornja Radgona obsega ožje območje, ki zajema mesto Gornja Radgona, vasi Podgrad, Hercegovščak, Police, Norički Vrh in Lomanoše. Kot občinski gasilski center, ki je kategoriziran v IV. kategorijo gasilskih društev, pa operativna gasilska enota posreduje na področju celotne občine Gornja Radgona in po potrebi tudi širše na območju UE ter tudi po celem Pomurju in tudi na Štajerskem. Poleg osnovnih nalog gašenja in reševanja ob raznih naravnih nesrečah izvaja društvo na podlagi koncesije države tudi reševanje ob nesrečah v cestnem prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi. Operativna gasilska enota PGD Gornja Radgona šteje skoraj 60 operativnih gasilcev. Vodstvo društva sestavljajo: Tomaž Munda, predsednik; Vladimir Cvetkovič, poveljnik; Vinko Gošnik, podpoveljnik za nevarne snovi, tehnično reševanje in tekmovanja; Rajko Lipič, podpoveljnik za izobraževanje in ZARE; Marko Šajnovič, podpoveljnik za IDA ter reševanje iz vode in z vode; Franc Rožman, glavni strojnik. Seveda gasilci, v primerih suše in drugih potreb, oskrbujejo občane z vodo, po drugi strani pa potapljači, ki delujejo v okviru PGD, rešujejo iz vode in z vode... Pravzaprav na območju Gornje Radgone se nič ne zgodi brez pogumnih fantov in deklet, gasilcev in potapljačev!

"PGD Gornja Radgona je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu. Opravljamo gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese naših članov, izvajamo jo v javnem interesu. PGD Gornja Radgona je bilo ustanovljeno leta 1882 in je vpisano v register društev pri UE Gornja Radgona. Namen delovanja PGD Gornja Radgona je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastili opravljamo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje kot občinski gasilski center na celotnem območju občine Gornja Radgona. PGD Gornja Radgona deluje tudi na področjih, za katere imamo sklenjeno koncesijsko razmerje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Opravljamo naloge tehničnega reševanja v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarno snovjo in reševanje na vodi ter iz vode. Sebi v ponos, drugemu v pomoč", pravi predsednik PGD Gornja Radgona Tomaž Munda, ki dodaja: Naj bo dan ali noč, mi smo vam vedno v pomoč!