Franc Jurša na čelu Sveta regije

Antona Balažka je kot predsednika Sveta regije zamenjal Franc Jurša

Dejan Razlag, sreda, 7. april 2010 ob 17:37
Franc Jurša

Franc Jurša

V torek, 6. aprila so se v Lendavi sestali pomurski župani, ki sestavljajo Svet pomurske razvojne regije, kjer so obravnavali izvedbeni načrt regijskega razvojnega programa in se seznanili s socialno ekonomskim položajem v Pomurju ter poročilom o izvajanju Zakona o Pomurju. Svet regije je dobil tudi novo predsedstvo, po enoletnem mandatu je župana Lendave Antona Balažka zamenjal ljutomerski župan in poslanec v državnem zboru Franc Jurša.

Na seji so se seznanili s sklepom Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko glede usklajenosti Izvedbenega načrta regijskega razvojnega programa za obdobje 2010 - 2012, kjer  je Služba ugotovila več pomanjkljivosti. Iz dokumentacije namreč ni razvidno, da so bili v postopek vključeni odbori Regionalnega razvojnega sveta, zato bodo morali izvedbeni načrt popraviti.

Govorili so tudi o projektu oskrbe Pomurja z vodo, kjer je Balažek opozoril na problem pri oblikovanju cen in potrebo po spremembi sedanje uredbe o oblikovanju cen. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo v naši regiji cena vode najdražja v Slovenji. Balažek je podal tudi poročilo svojega enoletnega mandata, nato pa so župani potrdili novo predsedstvo Sveta pomurske razvojne regije. Balažka je kot predsednika Sveta regije zamenjal Franc Jurša, njegova namestnika pa sta postala župan Kobilja Stanko Gregorec in župan Beltincev Milan Kerman.

Cvetka Sreš, direktorica območne službe Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota je spregovorila o problematiki brezposelnosti v regiji. Lani je v Pomurju bilo 11.094 brezposelnih, kar je 54 odstotkov več kot leto prej. Stopnja brezposelnosti je v Pomurju tako 21 odstotna, v Sloveniji pa 10. Število brezposelnih se je v regiji do marca letos že nekoliko znižalo, in sicer za 234 oseb.

Andrej Horvat, vodja vladne projektne pisarne v Pomurju pa je županom predstavil poročilo o izvajanju Zakona o Pomurju ter predstavil rezultate prvega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest. Na razpis so prejeli 150 projektov, ki v obdobjih 2010 - 2011 predvidevajo 400 novih delovnih mest.


Več v Gospodarstvo