Nevladne organizacije kampanje »Rešimo Muro!«: Uničenje reke ne more biti obnovljivo

Nevladne organizacije zahtevajo izbris reke Mure iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije

Prlekija-on.net, četrtek, 21. september 2017 ob 08:319
Nevladne organizacije, združene v kampanji »Rešimo Muro!«

Nevladne organizacije, združene v kampanji »Rešimo Muro!«

Minuli petek je bil zadnji dan za oddajo pripomb na dokument Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (ANOVE). V postopku celovite presoje vplivov na okolje za hidroelektrarno Hrastje-Mota je bilo ugotovljeno, da bi bili negativni vplivi preveliki in da gradnja zato tukaj ni primerna (in posledično ni dovoljena).

ANOVE predvideva energetsko izrabo reke Mure, kljub temu, da je Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05) nezakonita in omogoča gradnjo osem ali nobene hidroelektrarne, ter kljub temu, da je okoljsko poročilo za HE Hrastje-Mota negativno. Nevladne organizacije, združene v kampanji Rešimo Muro!, so na Ministrstvo za infrastrukturo posredovale svoje pripombe. Pripombe so podali: Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), Zveza društev Moja Mura, skupaj z Zavodom za turizem in kulturo Beltinci ter Muzej norosti, Trate.

»Reka Mura je z vidika varstva rib nacionalnega pomena, saj predstavlja življenjski prostor kar 51 domorodnim vrstam rib in je še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroelektrarnami in tako zagotavlja življenjske pogoje rečnim vrstam rib. Zato se v DPRS zavzemamo, da reka Mura postane izključitveno območje, kjer hidroelektrarn ne bi bilo možno graditi. ANOVE je nesprejemljiv in v DPRS ostro nasprotujemo predstavljeni vsebini ANOVE, ki je nepopolna in nezakonita,« je povedala Andreja Slameršek, predsednica DPRS in koordinatorica kampanje Rešimo Muro!

»Zadnja arheološka odkritja z nabrežij Mure nakazujejo poselitve vse od prazgodovine, saj je ta s svojimi nanosi in naplavinami skozi tisočletja zagotavljala pogoje za naseljevanje, tako zaradi pitne vode in hrane, kot tudi plovnosti. Te danosti smo dolžni spoštovati in ohranjati tudi za prihodnje rodove. Danes Mura s svojo neukročeno naravo in neokrnjenostjo predstavlja priložnost za razvoj zelenega turizma, na katerega stavijo tudi regionalni razvojni programi in strategije. S pripombami na ANOVE dajemo pripravljavcem jasno sporočilo, da so spregledali vrednost in pomen kulturne dediščine in značilne pomurske krajine za lokalno prebivalstvo in razvoj cele regije. Pozivamo jih, da zaradi ozkih energetskih interesov ne uničijo tisočletne zapuščine naših prednikov in nam z nasilno industrializacijo zastarelega tipa onemogočijo preskok v trajnostni razvoj,« je sporočila dr. Sonja Bezjak iz Muzeja norosti, Trate.

Na predlagani ANOVE so ugovor vložili tudi v Zvezi društev Moja Mura, katere predsednik Stojan Habjanič je utemeljil: »Ugotavljamo in opozarjamo, da interes energetikov  nikakor ni v skladu z uradnimi usmeritvami razvoja Slovenije in z načeli trajnosti. Na Ministrstvo za infrastrukturo smo poslali dopis z ugovorom, pripombami in seveda s predlogi alternativnih rešitev uravnoteženja proizvodnje in rabe električne energije v Sloveniji do leta 2030. V priloženem gradivu so obravnavani predlogi za energetsko in ekonomsko učinkovitejše korake na segmentu dveh največjih porabnikov električne energije t.j. gospodinjstva in industrije, ki predstavljata več kot 70 % celotne rabe električne energije v RS. Najprej 'negawatti' in šele nato 'megawatti'!«

Tine Mlinarič iz Zavoda za turizem in kulturo občine Beltinci je dejal: »V našem projektu z naslovom 'Energije reke Mure in drugi obnovljivi viri v Pomurju' energetsko izkoriščanje Mure brez postavljanja ovir ali vplivanj na njen tok - govor je o posodobitvi etnološkega mlina na Muri v Ižakovcih, postavitvi (novogradnja) prototipa mlina-elektrarne - ter koriščenje drugih obnovljivih virov v lokalne namene, kot so geotermična energija in lesna biomasa. Mura in njena pokrajina sta zagotovo ne-izrabljen potencial in skupaj z gospodarskimi subjekti moramo izkoristiti to blagodat, da bomo v čim večji meri lastniki in upravljalci teh danosti, ne hlapci in sužnji hibridnih, instantnih in celo tujih.«

V prihodnjih tednih bodo pripombe obravnavali na Ministrstvu. Medtem nevladniki nadaljujejo s peticijo za ohranitev reke Mure, to soboto pa pripravljajo dogodek Adrenalinski podvig »slackline« čez reko Muro.


Več v Narava