Občina Radenci: O referendumu niso odločali

Drugi rebalans proračuna 2017 sprejet z 8 proti 6

Filip Matko Ficko, ponedeljek, 25. september 2017 ob 08:49
19. seja Občinskega sveta Občine Radenci

19. seja Občinskega sveta Občine Radenci

V torek, 19. septembra, je s pričetkom ob 17. uri potekala 19. seja Občinskega sveta Občine Radenci v prostorih sejne sobe Vrelec hotela Radin v Radencih, na njej pa je sodelovala svetnica in 13 svetnikov. Z dnevnega reda je bila umaknjena 13. točka (Predlog sklepa o določitvi stroškov posameznikov iz naselja Hrastje Mota in Hrašenski Vrh, ki se želijo priklopiti na javni vodovod), kot 4. točka pa je bila dodana pobuda volivcem za ljudsko iniciativo o sklepu Občinskega sveta Občine Radenci z dne 14. junija 2017, o čemer smo že poročali.

Tako je bil potrjen zapisnik 18. seje, župan Janez Rihtarič pa je poročal o svojih aktivnostih (aktivnosti za biološko kopališče: obisk tovrstnega kopališča v avstrijskem Gradcu; obiski v Ljubljani in na Upravni enoti Gornja Radgona glede odobritve Zdravilišča Radenci oziroma Save za služnost zemljišča, ki ni last občine; aktivnosti za nakup dela poslovne stavbe Kofole; skupščina DOSOR-ja je popravila vrednost kapitala; praznik traminca na Kapeli in Salon traminca v Radencih). Po vprašanjih ter pobudah svetnice in svetnikov je bila prebrana pobuda volivcem za ljudsko iniciativo o sklepu Občinskega sveta Občine Radenci z dne 14. junija 2017, o čemer smo že poročali.

Pri 5. točki so sprejeli sklep o sodelovanju pri projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija - Hrvaška PREHISTORY ADVENTURE - »Od kamna do železa«. Skupna vrednost projekta znaša 138.483,00 evrov, od tega sredstva Evropske skupnosti v višini 117.710,55 evrov, Občino Radenci pa bo stal 20.772,45 evra v letošnjem letu. Sofinanciranje bo potrebno še v letu 2018 (plato pred pošto v vrednosti 24.000,00 evrov in ureditev elektrifikacije v višini 10.000,00 evrov) ter v letu 2019. Pri točki 6 je bil sprejet sklep o potrditvi investicije »Sanacija parketa in nabava semaforja« v Športni dvorani v Radencih. Skupna vrednost te investicije znaša 132.542,35 evra. Ministrstvo za šolstvo in šport RS prispeva 41.934,48 evra, iz občinskega proračuna pa bo letos namenjenih 90.607,87 evra. Pri 7. točki je bil potrjen sklep o potrditvi nadaljevanja aktivnosti za ureditev rondoja pri avtobusnem postajališču v Radencih. Izmed treh predlogov je bil izbran predlog, ki bi naj stal od 48 do 58 tisoč evrov. Tatjana Vrbančič iz občinske uprave je pri 8. točki predstavila Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Radenci 2017 - II. rebalans. Skupaj bi naj prihodki znašali 4.872,615,00 evrov (po rebalansu I 4.655.105,00 evrov), odhodki v višini 8.073.355,00 evrov (po rebalansu I 6.276.994,16 evrov) ter proračunski primanjkljaj v višini 3.200.000,00 evrov, da bi naj zadolžitev Občine Radenci bila do višine 2.700.000, 00 evrov. Predlagani rebalans II je bil sprejet z osmimi glasovi »za« ter šestimi glasovi »proti«. Tatjana Vrbančič je predstavila še številke o izvrševanju proračuna Občine Radenci za obdobje januar - junij 2017, ki so jih potrdili s 13. glasovi. Pri 10. točki so se svetniki strinjali za nakup zemljišča v središču kraja (njive blizu centra Jager) po ceni 22,00 evrov za kvadratni meter, niso pa bili za nakup zemljišč za gasilskim domom po ceni 25,00 evrov za kvadratni meter. Sprejet je bil sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017, kakor tudi sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci v najem. Pri obravnavi teh točk je bila uvodničarka Nataša Toplak iz občinske uprave. Direktorica občinske uprave Mojca Marovič je po v naprej zbranih predlogih predlagala, da se za leto 2018 sofinancira program javnih del v občini za 13 oseb (ena v vrtcu Radenski mehurčki, dve v Zavodu za turizem in šport Radenci, tri v Osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci, dve v Osnovni šoli Kapela, ena v Območnem združenju Rdečega križa Slovenije v Gornji Radgoni ter štiri za urejanje okolja v občini). To so svetnica in svetniki potrdili. Sprejeta so bila še navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na »referendumu« in »volitvah za predsednika«.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika