286 tisoč evrov evropskih sredstev za krepitev turistične ponudbe in vzpostavitev blagovnih znamk v Prlekiji

LAS Prlekija je pridobila novih 286 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi se bo okrepila turistična ponudba in vzpostavile nove blagovne znamke

Prlekija-on.net, ponedeljek, 20. november 2017 ob 13:48
Stanko Ivanušič in Goran Šoster

Stanko Ivanušič in Goran Šoster

Lokalna akcijska skupina Prlekija (LAS Prlekija) je konec oktobra prejela obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o potrditvi vseh devetih operacij, ki jih je konec aprila predložila na MGRT. Največ operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), bo namenjenih bogatitvi lokalne turistične ponudbe ter vzpostavljanju novih blagovnih znamk na območju osmih občin LAS Prlekija.

Skupna višina odobrenih sredstev znaša  285.772,32 EUR. Gre za drugi sveženj evropskih sredstev, ki jih bo v tem programskem obdobju prejela LAS Prlekija, saj je v septembru že prejela odločbe za potrditev desetih operacij, ki bodo sofinancirane iz sklada EKSRP, v skupni višini 376 tisoč evrov. LAS Prlekija je tako med prvimi LAS, ki je prejela pozitivne odločbe z obeh ministrstev, s čimer zasleduje svoje cilje biti med vodilnimi LAS v Sloveniji.

V skladu s Strategijo LAS Prlekija 2014-2020 je LAS Prlekija, ki deluje na območju osmih občin v Prlekiji, 12. decembra 2016 objavila 2. javni razpis LAS Prlekija, v katerem je bilo razpisanih 294.000,00 EUR sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinanciranih iz EKSRP znaša do 80 %. Na javni poziv je LAS Prlekija prejela 16 vlog, največ za ukrepa »Bogatitev lokalne turistične ponudbe« in »Vzpostavljanje novih blagovnih znamk« ter »Vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in socialne storitve«. Na predlog ocenjevalne komisije LAS Prlekija je Upravni odbor LAS Prlekija marca 2017 potrdil deset operacij, eno izmed njih delno, od katere je kasneje vlagatelj odstopil. Prleška razvojna agencija, vodilni partner LAS Prlekija, je nato devet vlog tehnično pripravila in jih v aprilu 2017 posredovala na MGRT. Ta je vse vloge potrdila v oktobru 2017 in jim namenila sredstva v skupni višini 285.772,32 EUR.

Strategija Lokalnega razvoja LAS Prlekija, predstavlja enega ključnih dokumentov lokalnega, trajnostnega razvoja območja LAS Prlekija in določa štiri strateške cilje, katere bo območje Prlekije uresničevalo preko dvajsetih ukrepov. Odobrene operacije bodo zasledovale cilje iz petih ukrepov. Največ operacij (4) bo sledilo ciljem ukrepa »Bogatitev lokalne turistične ponudbe«, dve operaciji pa ciljem ukrepa »Vzpostavljanje novih blagovnih znamk«. Ostale potrjene operacije bodo izvajale aktivnosti za doseganje ciljev sledečih ukrepov: »Vzpodbujanje rabe obnovljivih virov energije«, »Izvajanje ekoremediacij« ter »Vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in socialne storitve«.

Stanko Ivanušič, predsednik LAS Prlekija, je ob tem povedal: »Kljub temu, da gre za relativno majne projekte in veliko število nosilcev teh projektov, bi brez tovrstnega financiranja le težko našli priložnost za njihovo sofinanciranje in uresničitev. Izpostaviti moram dobro sodelovanje z vodilnim partnerjem in celotne organizacijske  strukture, ki sestavlja LAS Prlekija. Delo naše LAS je dobro, zaradi tega smo nekajkrat prejeli še dodatna sredstva. Smo zanimivi tudi za LAS drugih dežel, naše izkušnje prenašamo tudi drugim, prav tako prevzemamo dobre prakse iz drugih evropskih držav. S temi manjšimi projekti gradimo prepoznavnost tega območja, zlasti Prlekije. Pomembno pa je tudi to, da smo se naučili medsebojnega sodelovanja, usklajevanja in premagovanja vseh zapletenih postopkov, da pridemo do želenih ciljev Čeprav je delo ocenjevanje in odločanja o projektih izjemno težko in odgovorno, se trudimo delati kar se da korektno, strokovno in pošteno. Ob koncentriranju evropskih sredstev na drugih področjih za večje projekte, so ta sredstva toliko bolj dragocena«.

Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije giz, vodilni partner LAS Prlekija, je ob tem izpostavil: »Po odobritvi desetih projektov LAS Prlekija v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v septembru, smo naposled dobili potrditev 9 projektov tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podobno kot po prvem javnem pozivu LAS Prlekija, ostaja zadovoljstvo tudi po drugem javnem pozivu, saj smo pričeli v Prlekiji izvajati obetajoče projekte, ki bodo obogatili lokalno turistično ponudbo, in prispevali k višji kvaliteti življenja z aktivnostmi na področju gospodarstva, sociale in okolja. Čestitamo vsem nosilcem in partnerjem projektov in obilo uspeha pri izvajanju!«

Seznam odobrenih operacij 2. javnega poziva LAS Prlekija:
  1. Vzpostavitev družinskega turističnega festivala »Mačje mesto« v Radencih (Občina Radenci)
  2. Plavčkova dežela (Zavod Marianum Veržej)
  3. Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer (Občina Ljutomer)
  4. Ljutomerski kasač (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)
  5. Vzpostavitev nove blagovne znamke »Panonsko sadje« (Malus d.o.o.)
  6. Doma pridelano sadje za lokalno prebivalstvo (Biodan d.o.o.)
  7. Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija (Skupina fabrika, raziskave in razvoj d.o.o.)
  8. Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko (Občina Razkrižje)
  9. Zaposlitveni center Ljutomer (Društvo varnega zavetja Pomurja)
Prilagamo tudi povzetke odobrenih operacij.