Prednovoletni sprejem župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Mirka Petroviča

Priznanja župana za nadpovprečne dosežke je prejelo enajst občanov

Branko Košti, nedelja, 10. december 2017 ob 16:55
Prednovoletni sprejem župana Mirka Petroviča

Prednovoletni sprejem župana Mirka Petroviča

Župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Mirko Petrovič, je v petek, 8. decembra, pripravil tradicionalni prednovoletni sprejem za vse, s katerimi je občina v iztekajočem letu sodelovala in so s korektnim sodelovanjem, s prijaznimi besedami in vzpodbudami, prispevali k uspešnosti občine.

Zahvali sodelavcem Občinske uprave, svetnikom in svetnicam OS, odborom in komisijam, županom sosednjih občin, UE Gornja Radgona, humanitarnim organizacijam, javnim zavodom v občini in UE, društvom, Župniji Sv. Jurij, javnim podjetjem in koncesionarjem, izvajalcem gradenj, podjetnikom, obrtnikom, kmetom in vsem občanom,  ki so pomagali pri doseganju skupnih ciljev, skrbeli za razvoj mnogih dejavnosti na različnih področjih, vse v dobrobit občanov, je župan namenil prvi del pozdravnega nagovora, v nadaljevanju pa izpostavil najvidnejše dosežke občine v letu 2017.

V tekočem letu so, kljub okrnjenemu financiranju s strani državnega proračuna, uspeli zagotoviti sredstva za nemoteno poslovanje javnih zavodov in ustanov, namenili dodatna sredstva za nabavo gasilskega vozila PGD Stara Gora, zgrajeni so bili trije cestni odseki, v Sovjaku, Slaptincih in na Jamni, uredili vodovod v Rožičkem vrhu, urejali vodovodne priključke na območju celotne občine ter zgradili novo travnato igrišče za mali nogomet. Med prioritetami za prihajajoče leto bo izgradnja ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo od avtobusne postaje do lovskega doma v vrednosti okrog 2 milijona evrov, dogradnjo vrtca Sonček, preureditev kleti na Stari Gori v degustacijsko klet, v okviru nadgradnje sistema C je predvidena izgradnja okrog 10 km vodovodnega omrežja, začela se bo izgradnja širokopasovnega omrežja in ureditev Centra ponovne uporabe.

Ob zaključku leta je župan Mirko Petrovič, skupaj s podžupanom Ivanom Frasom, podelil priznanja uspešnim občanom za nadpovprečne dosežke na različnih področjih. Prejeli so jih: Mihael Kukovec za osvojeni naslov državnega prvaka v lovu rib s plovcem v kategoriji U-20, Karlu Vrbnjaku za osvojitev naslova državnega podprvaka v teku na 21 km, Eliasu – Mirku Ljubecu za doseženi 3. mesti na državnem in evropskem ter 2. mesto na svetovnem prvenstvu v plesni zvrsti breakdance, Nini Novak za naslov državne prvakinje v twirlingu v kategoriji solo-novinci-12 let, Martini Šijanec in Barbari Kaučič, članicama slovenske reprezentance v dodgeballu, za doseženo 3. mesto na evropskem prvenstvu med ženskimi in 4. mesto med mešanimi ekipami, Urški Kurbos za pridobljen naziv magistrica akademska glasbenica trobentačica, Folklornemu društvu Sv. Jurij za doseženo državno raven, Društvu podeželske mladine za zmago na državnem kvizu »Mladi in kmetijstvo«, Janezu Čučku za osvojeni naziv »Najbolj skrbni gospodar gozda OE Murska Sobota« in Primožu Slekovcu, zlatemu maturantu GFM Ljutomer, smer predšolska vzgoja.

Raznovrstni kulturni program na sprejemu so izvedle učenke in učenci Glasbene šole Gornja Radgona, Plesne šole Zeko iz Murske Sobote in gledališka skupina Zgrebaši iz Pečarovcev, ki so poskrbeli za primerno dozo smeha.