Župani napovedali tožbo proti Občini Ljutomer in županji

V kolikor Občina Ljutomer ne bo v najkrajšem času upoštevala dogovorjenih in danih zavez in podala brezpogojnega soglasja občinskega sveta k skupnemu elaboratu in enotnim cenam vode, bodo sledile sankcije, so napovedali

Prlekija-on.net, petek, 19. januar 2018 ob 14:305
Novinarska konferenca sedmih županov

Novinarska konferenca sedmih županov

V petek, 19. januarja, so župani sedmih prleških občin, ki jih povezuje projekt Pomurskega vodovoda Sistema C, v Križevcih pri Ljutomeru sklicali skupno novinarsko konferenco, kjer so predstavili trenutno stanje in problematiko, ki smo ji v Sisitemu C priča pri urejanju vprašanja enotnih cen omrežnine in vodarine ter predaje nove infrastrukture v najem in upravljanje skupnemu upravljalcu.

Na konferenci so se zbrali župani občine Apače Franc Pižmoht, občine Radenci Janez Rihtarič, občine Sveti Jurij ob Ščavnici Miroslav Petrovič, občine Križevci mag. Branko Belec, občine Veržej Slavko Petovar in občine Razkrižje Stanko Ivanušič. Prisoten je bil tudi direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o. Davorin Kurbos, župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko pa je bil odsoten.

V skrajnem primeru odškodninska tožba in kazenska ovadba
Na novinarski konferenci ni bilo prisotne Občine Ljutomer, ki je bila nosilka projekta Sistema C oz. županje mag. Olge Karba, ki je bila koordinatorica projekta za vseh osem prleških občin. Izjavo vseh sedmih županov je na novinarski konferenci prebral Stanko Ivanušič, kjer med drugim navajajo, da so danes na točki, ko bo moralo sedem občin ukrepati zoper nosilno Občino Ljutomer in zoper županjo z odškodninsko tožbo in s kazensko ovadbo, zaradi blokade cen in upravljanja Sistema C, v kolikor Občina Ljutomer ne bo v najkrajšem času upoštevala dogovorjenih in danih zavez in podala brezpogojnega soglasja občinskega sveta k skupnemu elaboratu in enotnim cenam vode v vsebini, ki je že dobila soglasje občinskih svetov vseh preostalih sedmih občin Sistema C.

Kot še v izjavi navajajo, Občina Ljutomer namreč sistematično blokira odločanje o skupnem elaboratu in enotnih cenah, zato se predaja nove infrastrukture v najem in upravljanje ni zgodila vse do danes, kljub temu, da sta od uradnega zaključka investicije minili že skoraj dve leti, in kljub temu da novo infrastrukturo z velikimi težavami v resnici že v celoti uporabljamo. Bistvo težave Sistema C je v tem, da so se občine v dobri veri dogovorile, da o enotnih cenah v Sistemu C odloča skupni organ občin (Svet ustanoviteljic) s 100% glasov vseh županov, ki morajo pred tem pridobiti še pozitivno mnenje svojih občinskih svetov — in tak način odločanja o enotnih cenah je zapisan v skupnem Odloku o ustanovitvi skupnega javnega podjetja in tudi v medobčinskem sporazumu občin.

Županjino ravnanje označujejo za neprimerno in nekorektno
Občinski svet Občine Ljutomer ni dal pozitivnega mnenja k skupnemu elaboratu in enotnim cenam, in ker je zastopnik Občine Ljutomer na Svetu ustanoviteljic glasoval proti potrditvi enotnih cen, ni bilo mogoče uveljaviti novih enotnih cen v nobeni občini Sistema C, kljub temu, da je preostalih sedem občinskih svetov dalo pozitivno mnenje k elaboratu in cenam.

Navajajo, da je županjino ravnanje neprimerno predvsem zato, ker je vsebino predlaganega elaborata predhodno potrdila skupna strokovna komisija za presojo elaboratov, ki je po sporazumu posvetovalni strokovni organ Sveta ustanoviteljic JPP vseh osmih občin, v kateri sodeluje tudi Občina Ljutomer. Kot so še zapisali, je obnašanje županje nekorektno tudi zato, ker je na svetu ustanoviteljic za elaborat v predlagani vsebini glasovala tudi županja občine Ljutomer, ki je pred tem zahtevala in dosegla, da se je predlagana cena vodarine znižala za 13%.

Težko razumejo tudi to, da so predlagane enotne cene, ki upoštevajo to, kar je na Svetu ustanoviteljic zahtevala in potrdila ljutomerska županja, pozneje na občinskem svetu nesprejemljive za županjo in večino občinskih svetnikov Občine Ljutomer. Še huje pa se jim zdi, da se županja občine Ljutomer v svojih medijskih odzivih postavlja nad župane in občinske svete preostalih sedmih občin Sistema C in po njihovem z neresničnimi in zavajajočimi medijskimi izjavami poskuša ustvariti vtis, da je šele sedaj izvedela, kako velike in nesprejemljive obremenitve prinašajo predlagane enotne cene vode za ljutomerske občane in podjetja in kot da je vsem ostalim županom in članom občinskih svetov sedmih občin Sistema C vseeno za to, kakšne cene bodo za vodo plačevali njihovi občani in podjetja.

Kot so še navedli, se vsi ostali župani in občinski sveti zavedajo, da je breme veliko in vsi želijo čim manjše obremenitve občanov in podjetij - vendar po zaključku projekta pač več ni poti nazaj: dobili so račun za pretekle odločitve in ta račun bo potrebno plačati in tega namesto nas ne bo naredil nihče drug. Če pa bo potrebno kohezijska sredstva vračati, bo naša težava še hujša in breme še večje, navajajo.

»V primeru neenotnih cen omrežnine in vodarine, Sistem C ne bi bil upravičen do sofinanciranja«
Župani sedmih občin so v sredo, 17. januarja, opravili tudi pogovor z Ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen, ki so jo prosili za jasne in nedvoumne odgovore na številna vprašanja in med drugim jim je odgovorila, da je Sistem C enoten in nedeljiv sistem in zaveza za solidarnost v skupnem solastniškem sistemu, pomeni enotno upravljanje in enotno-enako ceno omrežnine in vodarine v vseh občinah Sistema C. To je bil v Sistemu C pogoj za odobritev sredstev pomoči kohezijskega sklada, zato v primeru, da ta pogoj ne bi bil izpolnjen, Sistem C ne bi bil upravičen do sofinanciranja. "Gre za solastniški in nedeljiv sistem, ki mora imeti skupnega upravljavca in skupno enako ceno vodarine in omrežnine v vseh občinah. Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni, bo potrebno vračati kohezijska sredstva in teh sredstev namesto občin ne bo vračala država," navajajo župani v sporočilu besede ministrice.

Župani sedmih občin Sistema C so se z ministrico dogovorili, da bo v mesecu januarja sklicala še en skupni sestanek, na katerega bo povabljena tudi županja Občine Ljutomer.

Iz Občine Ljutomer so medtem poslali sporočilo za javnost, kjer navajajo, da ne verjamejo, da je ministrica podala odgovore, ki so bili s strani županov predstavljeni na novinarski konferenci.

Celoten dokument, pod katerim se je podpisalo sedem županov, lahko prelistate spodaj, ogledate pa si lahko tudi celotno konferenco v videu, kjer so spregovorili tudi ostali župani in direktor JPP. V prvem delu videa je prebrana celotna izjava, od 22. minute naprej pa so ostali govorniki.