MNZ v Ormožu prodaja poslovno stavbo z zemljiščem

Predmet prodaje je pozidano zemljišče v izmeri 422 m2, na kateri stoji stavba, izklicna cena je 309.000 evrov

Prlekija-on.net, sreda, 24. januar 2018 ob 18:08
Stavba v Ormožu na Vrazovi ulici 2, foto: Google Street View

Stavba v Ormožu na Vrazovi ulici 2, foto: Google Street View

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja poslovno stavbo z zemljiščem v Ormožu. Predmet prodaje je pozidano zemljišče v izmeri 422 m2, na kateri stoji stavba. Nepremičnina v naravi predstavlja poslovno stavbo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Vrazova ulica 2 v Ormožu.

Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za notranje zadeve. Javna dražba bo 15. februarja 2018 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Izklicna cena je 309.000 evrov. V ta zneska ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov. Dražitelji morajo najkasneje do 14. februarja 2018 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za nepremičnino, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

Ogled nepremičnine v Ormožu se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Edvardom Cvetkom iz Policijske postaje Ormož: telefonska številka (02) 74 10 850 ali številka mobitela 041 714 696.

Iz potrdila o namenski rabi izhaja, da je nepremičnina v Ormožu skladno z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ormož del zavarovanih območij kulturne dediščine. Več o predmetu dražbe najdete tukaj.


Več v Gospodarstvo