Na sestanku, ki je minil brez Občine Ljutomer, MOP opozoril na projektne zaveze

Za uspešen zaključek projekta pa ni dovolj, da je projekt zaključen samo v gradbenem smislu ampak morajo biti izpolnjene tudi vse z njim povezane zaveze, sporočajo iz MOP-a

Prlekija-on.net, petek, 26. januar 2018 ob 15:26
Vodovod

Vodovod

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je potekalo drugo srečanje glede kohezijskega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C, v katerega je vključenih 8 občin: Ljutomer, Apače, Radenci, Gornja Radgona, Razkrižje, Križevci, Veržej in Sveti Jurij ob Ščavnici. Srečanja, na katerega so bili povabljeni predstavniki Javnega podjetja Prlekija in župani vseh osmih občin, so se udeležili vsi vabljeni, razen Občine Ljutomer. Prvo srečanje prejšnji teden je na MOP potekalo na željo županov, na katerem prav tako ni bilo predstavnika Občine Ljutomer.

Župani so ministrico na obeh srečanjih seznanili s potekom projekta in aktivnostmi, ki jih izvajajo v posameznih občinah.

Projekt je skupaj pripravilo vseh 8 občin, ki so s skupno vlogo za dodelitev sredstev evropske kohezijske politike pridobile sredstva Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja je julija 2013 izdalo odločbo o dodelitvi sredstev iz naslova evropske kohezijske politike. Nosilna občina je Ljutomer.

Kot so ob tem sporočili, MOP poudarja, da so v vlogi občin upravičenk, na podlagi katere je bila izdana odločba, navedene projektne zaveze (cilji), ki jih morajo upravičenci izpolniti in katerih namen je zagotovitev celovite in enotne oskrbe prebivalstva na območju sistema C ter se med drugim nanašajo tudi na:
  • skupnega (enotnega) upravljavca celotnega vodovodnega sistema C,
  • enotno ceno storitev oskrbe s pitno vodo in
  • prispevek projekta k doseganju kazalnikov OP ROPI.
"S podpisom vloge so se vsi upravičenci obvezali, da bodo izpolnili, da bodo izpolnili vse zaveze in dosegli načrtovane cilje in kazalnike projekta. MOP ugotavlja, da je projekt uspešno zaključen v gradbenem smislu. Za uspešen zaključek projekta pa ni dovolj, da je projekt zaključen samo v gradbenem smislu ampak morajo biti izpolnjene tudi vse z njim povezane zaveze.
MOP je informacijo z enako vsebino občinam upravičenkam posredoval že v letu 2016
," so zapisali pri MOP-u.

Iz Občine Ljutomer so pred današnjim sestankom poslali izjavo za javnost, kjer navajajo, da bo Občina Ljutomer v roku 15 delovnih dni predstavila rešitev – tudi ministrici, če bo želela.