Voda zalila številne kleti, veter podiral drevesa, drogove, odkrival strehe...

Več kot 10 tisoč odjemalcev je ostalo brez električne energije, neurje je povzročilo številne nevšečnosti, od zalitih kleti, do podrtih dreves, električnih in telefonskih drogov, do odkritih številnih streh...

Prlekija-on.net, sobota, 9. junij 2018 ob 08:57
Posledice neurja

Posledice neurja

Petkovo večerno neurje je na širšem območju Prlekije povzročilo številne nevšečnosti, od zalitih kleti, do podrtih dreves, električnih in telefonskih drogov, do odkritih številnih streh...

Nad Ljutomer prišlo močno neurje s točo, nekateri ostali brez elektrike
Neurje povzročilo razdejanje, gasilci na številnih intervencijah
Padlo drevo ostrešje objekta »razklalo« na pol

Gasilci so bili večino noči na nogah in odstranjevali posledice neurja, ki se je razbesnelo nad našimi kraji. Ob 21:30 je 10.908 uporabnikov ostalo brez oskrbe z električno energijo. Nenapajanih je bilo 251 transformatorskih postaj, največ izpadov pa je bilo na območju naslednjih RTP: Breg, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radenci in Slovenske Konjice.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah, spodaj objavljamo kronološki seznam do sedaj zabeleženih intervencij na območju širše Prlekije. Seznam sproti dopolnjujemo.

Ob 20.15 je v naselju Formin, občina Gorišnica, meteorna voda zalila več stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Formin so na več lokacijah izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjskih hiš.

Ob 20.20 so gasilci PGD Zamušani v Zamušanih, občina Gorišnica, iz treh stanovanjskih hiš izčrpali meteorno vodo, pri eni hiši so preusmerili vodo, da ni zalila hiše ter na koncu očistili cestišče in okolico gasilskega doma.

Ob 20.30 je v Placerovcih in Gajevcih, občina Gorišnica, meteorna voda zalila pet kleti stanovanjskih hiš ter veter odkril del strehe. Gasilci PGD Gajevci-Placerovci so iz objektov izčrpali meteorno vodo ter prekrili šest kvadratnih metrov na poškodovani strehi stanovanjskega objekta.

Ob 20.30 so v Trgovišču, občina Ormož, gasilci PGD Trgovišče iz osmih stanovanjskih hiš izčrpali meteorno vodo.

Ob 20.34 je v naselju Šardinje, Mihovci in Veliki Nedelji, občina Ormož, meteorna voda zalila več stanovanjskih kleti. Gasilci PGD Velika Nedelja so izčrpali meteorno vodo iz več stanovanjskih hiš.

Ob 20.35 so gasilci PGD Podgorci v naseljih Podgorci in Osluševci iz 17 stanovanjskih hiš in dveh poslovnih prostorov izčrpali meteorno vodo.

Ob 20.36 so v Gorišnici, občina Gorišnica, meteorne vode zalivale stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gorišnica so iz petih stanovanjskih hiš izčrpali meteorno vodo.

Ob 20.38 so gasilci PGD Gorišnica v Gorišnici iz petih stanovanjskih hiš izčrpali meteorno vodo.

Ob 20.45 se je v Rajh Nade ulici v Ljutomeru drevo podrlo čez cesto. O dogodku je bilo obveščeno Pomgrad cestno podjetje.

Ob 20.50 je v naselju Sejanci, Bratonečice in Savci, občina Sveti Tomaž, neurje zalilo kletne prostore in bale sena odneslo v potok. Gasilci PGD Savci so na več lokacijah sanirali povzročeno škodo po neurju.

Ob 20.51 so gasilci PGD Pršetinci v Lahoncih, Pršetincih in Hranjigovcih odstranili pet podrtih dreves, v Pršetincih in Lahoncih so s cest odstranjevali veje. V Hranjigovcih so iz kleti stanovanjske hiše izčrpali meteorno vodo in v Pršetincih so pokrili razkrito streho.

Ob 20.55 so gasilci PGD Senešci v Vičancih, občina Ormož, odstranili dve podrti drevesi, iz stanovanjske hiše v Sodincih in poslovnega objekta v Podgorcih izčrpali vodo, s protipoplavnimi vrečami preprečevali razlivanje potoka in prekrili in uredili odvodnjavanje na plazu v Sodincih.

Ob 21.00 je na območju naselja Ivanjkovci, občina Ormož, neurje povzročilo več škode. Gasilci PGD Ivanjkovci so na več lokacijah odstranili podrta drevesa in prekrili več odkritih streh.

Ob 21.10 so gasilci PGD Ključarovci iz dveh stanovanjskih hiš v Gornjih Ključarovcih in Žvabu izčrpali meteorno vodo, prav tako so izčrpali vodo iz mlekarne in pokrili odkrito streho v Spodnjih Ključarovcih. Odstranili in razžagali so štiri drevesa v Gornjih Ključarovcih in Runeču ter na cesti Ključarovci-Runeč, odstranili s cestišča drog javne razsvetljave.

Ob 21.00 je močno neurje zajelo območje občino Ljutomer. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, Cven, Mota, Babinci, Krištanci - Šalinci, Grlava, Gresovščak, Spodnji Kamenščak, Podgradje, Cezanjevci, Radomerje in Branoslavci, ki so črpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjskih hiš in dveh večstanovanjskih stavb, odstranjevali podrta drevesa, prekrivali strehe hiš in podrli starejši objekt.

Ob 21.00 je močno neurje zajelo občino Veržej. Posredovali so gasilci PGD Veržej, Bunčani in Banovci, ki so odstranili večjo količino vej s cestišča, izčrpali vodo iz treh kletnih prostorov stanovanjskih hiš in prekrili pet streh stanovanjskih hiš.

Ob 21.00 je močno neurje zajelo območje občino Križevci. Gasilci PGD Križevci pri Ljutomeru, Berkovci, Logarovci, Stara nova vas, Ključarovci in Kokoriči so odstranili sedem dreves, prekrili osem stanovanjskih hiš in izčrpali vodo iz dveh kletnih prostorov stanovanjskih hiš.

Ob 21.04 je v Moškanjcih, občina Gorišnica, meteorna voda zalila kletne prostore v hiši. Gasilci PGD Moškanjci so vodo izčrpali.

Ob 21.05 so gasilci PGD Miklavž pri Ormožu v naseljih Kajžar, Veliki Brebrovnik ter na cestah Krčevina-Pavlovci in Jeruzalem-Vinski Vrh odstranili štiri podrta drevesa. V naseljih Mihovci, Velika Nedelja in Trgovišče pa iz petih stanovanjskih hiš izčrpali meteorno vodo.

Ob 21.13 je v naselju Hum in Veliki Nedelji neurje povzročilo večjo škodo. Gasilci PGD Loperšice na več lokacijah odstranili več dreves in iz kletnih prostorov izčrpali meteorno vodo.

Ob 21.15 je v naselju Bratonečice in Trnovci, občina Sveti Tomaž, neurje povzročilo več škode na različnih lokacijah. Gasilci PGD Trnovci so na več lokacijah odstranili podrta drevesa in črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov.

Ob 21.20 je v naselju Bratislavci, Polenci, Lasigovci in Polenšaku, občina Dornava, neurje povzročilo več škode. Gasilci PGD Polenšak so črpali meteorno vodo, odstranili podrta drevesa in iz ceste odstranili zemljo.

Ob 21.25 so gasilci PGD Hermanci v Vuzmetincih odstranili eno podrto drevo in iz gospodarskega objekta v Veliki Nedelji iz gospodarskega poslopja izčrpali meteorno vodo.

Ob 21.29 je v vasi Mala vas, Zagorje, Koračice in Sveti Tomaž, občina Sveti Tomaž, neurje povzročilo več škode. Gasilci PGD Koračice so na več lokacijah črpali vodo, odstranili drevesa, in prekrivali strehe.

Ob 21.33 so gasilci PGD Hardek pričeli z izdajanjem protipoplavnih vreč iz gasilskega doma, nato pa polnili vreče s peskom na deponiji Komunalnega podjetja Ormož.

Ob 22.24 so gasilci PGD Moškanjci v Tibolcih, občina Gorišnica, zemljino plazu pokrili s folijo ter uredili odvodnjavanje in v Moškanjcih iz kleti stanovanjske hiše izčrpali vodo.

Ob 23.06 so gasilci PGD Stojnci v Stojncih pokrili streho stanovanjske hiše v izmeri 140 kvadratnih metrov.

Intervencije se nadaljuejjo tudi v soboto. Ob 0.30 se je v Ključarovcih, občina Ormož, zaradi vetra nagnil drog električne energije. Gasilci PGD Ključarovci so drog podprli in zavarovali.

Ob 6.00 so gasilci iz Kokoričev v občini Križevci pri Ljutomeru začeli z odpravljanjem posledic zadnjega neurja. Prekrili so 28 objektov, štirim kmetijam so zagotavljali dobavo električne energije preko agregatov in odstranili eno podrto drevo.

Ob 6.08 so v naselju Polenci, občina Dornava, gasilci PGD Polenšak počistili 200 metrov cestišča, ki je bilo onesnaženo v zadnjem neurju.

Ob 6.17 so v naselju Mihovci pri Veliki Nedelji gasilci PGD Velika Nedelja po neurju očistili dvorišče in parkirišče pred gostinskim objektom.

Ob 6.55 so v naselju Sodinci, občina Ormož, gasilci PGD Senešci po neurju pokrili odkrito streho stanovanjske hiše in očistili cestišče zaradi nanosa zemlje in peska.Ob 9.22 so v naselju Stara Cesta in Mekotnjak v občini Ljutomer gasilci PGD Mekotnjak-Stara Cesta odpravljali posledice včerajšnjega neurja. Odstranili so štiri podrta drevesa in prekrili strehe na petih stanovanjskih objektih.

Ob 7.00 so v kraju Logarovci, občina Križevci, gasilci PGD Logarovci odstranjevali posledice neurja. Prekrili so več hiš, odstranili več dreves, očistili približno 50 metrov cestišča in prečrpali večjo količino vode.

Ob 7.30 so v naselju Iljaševci v občini Križevci gasilci PGD Iljaševci po zadnjem neurju prekrili strehe na devetih objektih.

Ob 8.06 so v naselju Križevci pri Ljutomeru v občini Križevci gasilci PGD Križevci pri Ljutomeru po zadnjem neurju prekrili poškodovan nadstrešek.

Ob 8.40 so na območju naselja Svetinje v občini Ormož gasilci PGD Ivanjkovci odpravljali posledice neurja. Na osmih objektih so prekrili streho z nadomestno kritino v skupni površini osemdeset kvadratnih metrov, en objekt so zavarovali s folijo, katere so porabili 30 kvadratnih metrov in razžagali ter odstranili padlo drevo.

Ob 8.55 so v naselju Spodnji Ključarovci v občini Ormož gasilci PGD Ključarovci prekrili štiri stanovanjske objekte z nadomestno kritino.

Ob 9.01 so v naselju Ključarovci v občini Križevci gasilci PGD Ključarovci pričeli z odpravljanjem posledic neurja. Pokrili so pet streh na gospodarskih poslopjih, eno streho stanovanjske hiše, odstranili dve podrti drevesi in postavili na kolesa prevrnjeno prikolico.

Ob 9.13 so gasilci PGD Branoslavci pričeli z odstranjevanjem posledic neurja v naselju Branoslavci v občini Ljutomer. Pokrili so strehe štirim gospodarskim poslopjem, dve strehi stanovanjske hiše, očistili poplavljen gasilski dom in oprali del odseka ceste Branoslavci-Zgornji Kamenščak.

Ob 9.22 so v naselju Stara Cesta in Mekotnjak v občini Ljutomer gasilci PGD Mekotnjak-Stara Cesta odpravljali posledice včerajšnjega neurja. Odstranili so štiri podrta drevesa in prekrili strehe na petih stanovanjskih objektih.

Ob 9.58 je v Žerovincih, Občina Ormož, drevo padlo na stanovanjski objekt ter poškodovalo streho. Gasilci PGD Žerovinci, Ormož in Hermanci so razžagali in odstranili podrto drevo ter s folijo pokrili petdeset kvadratnih metrov poškodovanega ostrešja.

Ob 10.00 so na območju občine Sveti Tomaž gasilci PGD Koračice odpravljali posledice po neurju. Gasilci so z nadomestnimi strešniki pokrili šest objektov in oprali štiri odseke cest v skupni dolžini dveh kilometrov ter pri tem porabili 13.500 litrov vode.

Ob 10.20 je v Ljutomeru meteorna voda poplavila klet in garažo. Gasilci PGD Ljutomer so izčrpali vodo in očistili prostore.

Ob 10.45 so v občini Križevci gasilci PGD Stara Nova vas po zadnjem neurju prekrili strehe na devetih objektih in črpali vodo iz dveh kleti stanovanjskih hiš.

Ob 11.43 so v Veržeju gasilci PGD Veržej po včerajšnjem neurju prekrili del strehe na cerkvi in dveh bližnjih objektih.

Ob 11.45 so na območju naselja Žvab v občini Ormož gasilci PGD Ivanjkovci odpravljali posledice neurja. Na dveh objektih so prekrili streho z nadomestno kritino v skupni površini devetnajst kvadratnih metrov.

Ob 11.45 so v naselju Radoslavci in Sitarovci v občini Ljutomer gasilci PGD Radoslavci očistili cestišče na katerem je bil nanos blata in mulja.

Ob 12.00 so v naselju Mihovci pri Veliki Nedelji, občina Ormož, gasilci PGD Velika Nedelja iz kleti dveh stanovanjskih hiš počistili in izčrpali nanošeno blato in vodo ter sanirali dve dvorišči na katerih je bilo naplavljeno blato in gramoz.

Ob 12.45 so v Ormožu gasilci PGD Ormož odpravljali posledice neurja. Razžagali in odstranili so dve podrti drevesi, ki sta ogrožali stanovanjski objekt ter na drugem objektu odstranili razbite strešnike in pokrili streho s folijo na površini pet kvadratnih metrov.

Ob 15.20 so v naselju Gresovščak v občini Ljutomer gasilci PGD Gresovščak čistili cestišča po naselju, kjer je bilo po zadnjem neurju na cestišču večja količina blata in mulja.

Ob 17.37 so v naselju Hardek v občini Ormož gasilci PGD Hardek z nadomestno kritino pokrili streho stanovanjske hiše.