Občina Razkrižje odgovarja glede situacije pri občanih v Koprivi in težavami z meteorno vodo

Občina Razkrižje je na splošno konfiguracijsko zelo razgibana, ki ima težave z odvodnjavanjem zaledne in meteorne vode, praktično po celi občini, problem je večplasten

Prlekija-on.net, ponedeljek, 18. junij 2018 ob 22:28
Meteorna voda v Koprivi teče proti hiši, kjer zaliva dvorišče in tudi samo hišo

Meteorna voda v Koprivi teče proti hiši, kjer zaliva dvorišče in tudi samo hišo

Prejšnji teden smo pisali o petčlanski družini iz Koprive v občini Razkrižje, ki jim ob vsakem dežju zalije hišo, saj velike količine meteorne vode pritečejo iz Šprinca in dela Koprive naravnost proti njihovi hiši ter jim zalijejo dvorišče ter gospodarsko poslopje, voda pa zaliva tudi samo hišo in otroške prostore, kjer bivata 1- in 6-letna hči.

Petčlanski družini v Koprivi ob vsakem deževju zalije hišo

Takrat smo na Občino Razkrižje naslovili vprašanja glede možne rešitve nastale situacije, od koder so nam nato tudi odgovorili, kar objavljamo spodaj.


Pred leti je bil pri objektu HŠ Kopriva 2, oz. v bližini vodnjaka usad oz. vdor zemlje, ko je občina aktivirala vse pristojne službe, vse do Ministrstva za okolje in prostor in pridobila tudi strokovno tehnično poročilo z ugotovitvijo, da je, glede na lokacijo objekta opažen pojav izpiranja podzemnih voda. Priporočali so priklop na javno vodovodno omrežje, kar je bilo opravljeno in financirano s strani občine, vodnjak pa potrebno primerno zasuti. Vidne razpoke na stanovanjski hiši smo označili s steklenimi ploščicami, ki bi ob gibanju stavbe, počile.

Občina je pred leti naročila tudi neodvisno izvedensko mnenje glede vplivov meteornih voda za HŠ Kopriva 2 in hkrati dobila strokovne usmeritve kot ukrep pri celostnem reševanju problematike meteorne vode na predmetnem območju, kar pomeni tudi dodatne ukrepe v skrbi za izboljšanje kakovosti življenja. Res pa je, da je celovita rešitev tega problema precejšen strošek in zahteven projekt, tudi zaradi težke dostopnosti terena, zato občina išče možnosti in priložnosti glede financiranja tudi širše, na državni ali evropski ravni. Izvedenec je podal mnenje, da meteorne vode, ki se stekajo v bližnji jarek, neposredno ne ogrožajo stanovanjske hiše Kopriva 2, pozornost je potrebno dati vodnjaku in geološki sestavi zemljine.

Na koncu je v izvedenskem mnenju bilo zapisano še, da je tudi vsak posameznik dolžan storiti vse kar je v njegovi moči, da ne ogroža lastnega in tujega življenja ter premoženja.

Dostopna pot do jarka pri hiši je težje dostopna s strojno mehanizacijo, zato smo po svojih zmožnostih družini pošiljali kamione z materialom za zasip in zavarovanje brežine.

Po enem od mnogih nalivov v mesecu maju, si je občinska komunalna služba ogledale stanje pri hišni številki v Koprivi 2, kjer je bilo vidno, da voda teče po poti ob objektu, zato je bilo dogovorjeno, da se pri hišnem priključku uredi betonska mulda, ki bi vodo speljala v jarek, vstran od stanovanjske hiše. Ker pa je bilo na območju Občine Razkrižje ob vsakem nalivu veliko škode na občinski infrastrukturi, žal občinski vzdrževalec cest in komunalna občinska služba niso utegnili sanirati in urediti, kar bi bilo nujno potrebno. Ker doživljamo čedalje hujše nalive, prav tako se dogaja, da intenziteta nalivov po občini ni enakomerna, smo zato preko lokalne kabelske televiziji pozivali občane, da nam sporočajo o škodi v njihovi bližini. Čeravno se v najkrajšem času odzovemo po neurju, vseh kotičkov ne moremo zaznati.

O škodi v notranjosti stanovanjskega objekta smo bili obveščeni v torek, 12.6.2018 zvečer, vzdrževalcu cest je bilo naročeno, da strojno sanira škodo na dovozni poti in pripravi teren za preusmeritev vode.

Predhodno smo stanje spremljali in vodili dialog s prejšnjo lastnico, v bodoče pa smo pripravljeni nuditi pomoč in se pogovarjati z novo lastnico stanovanjske hiše. Imenovani, ki se je obrnil na vas ni lastnik te hiše.

V kolikor bi bili konkretno informirani, da voda povzroča tolikšno škodo v stanovanjskem delu stavbe, bi brez dvoma prioritetno pristopili k zaščiti objekta s preusmeritvijo vode in po potrebi še z zaščito s protipoplavnimi vrečami.

Res je, da je trenutno stanje dostopa oteženo tudi zaradi zarasti pri jarku, tako da se niti ne vidi, kakšno je dejansko stanje jarka. Pri ogledu stanja pri hiši, pa je bilo tudi ugotovljeno, da so odtočni žlebovi usmerjeni tik pod vogal hiše, kar tudi povzroča dodatne, neposredne težave vdora vode k steni hiše.

V takšnih izrednih razmerah, ki jih doživljamo v zadnjem času, si je najprej vsak san dolžan sam pomagati, kolikor je v njegovi moči in hkrati zaprositi za pomoč.

V mesecu maju, so si občinske službe ogledale tudi stanje na nasprotni strani Koprive 2, pri družini, ki jim je dvakrat zalilo kletne prostore hiše, saj je voda pritekla iz hriba vse do stanovanjske hiše, česar stanovalci še ne pomnijo.

Kar smo v kratkem in začasno lahko naredili je, da smo nemudoma v bližini strojno znižali bankine za boljši odtok vode iz kmetijskih zemljišč, obvestili lastnike zemljišč o stanju in da v bodoče naj ne orjejo preblizu občinske ceste, ker je pomembno, da je ob cesti en del trava in ne zemlja, da smo družini dostavili protipoplavne vreče, da zaščitijo vdor vode in mulja skozi okno in garažna vrata, prav tako pa smo na terenski ogled povabili inšpektorico Medobčinskega inšpektorata in redarstva, z namenom da poda usmeritve za izvedbo nujnih ukrepov za izboljšanje stanja.

Protipoplavna vreča smo razdeliti še eni drugi družini, za katere smo vedeli, da nalivi povzročajo škodo na objektih.

Za ostale občane smo na lokalno kabelsko televizijo naknadno dali še obvestilo, da nam tisti, ki ocenjujejo, da bi jim protipoplavne vreče pomagale pri zaščiti premoženja, to tudi javijo.

Poudariti moramo, da so padavine v zadnjem več kot mesecu dni izredno močne, ljudje tega ne pomnijo in so povzročile že ogromno škode, ki je ne uspemo vse sanirati, kar pa saniramo, pa povzročijo hudi nalivi ponovno škodo.

Naša občina je bila vključena v državnem sklepu za ocenjevanje škode tako za škode z dne, 4. 5. 2018, kakor tudi z dne, 8.6.2018, kjer za slednjo trenutno zbiramo vloge za oceno škode preko lokalne kabelske televizije. Objavljenih pa imamo tudi nekaj drugih priporočil občanom. Prilagamo jih v prilogi.

Župan Občine Razkrižje se zaveda problematike glede odvodnjavanja meteornih in zalednih voda, zato je dne, 11.6.2018, št. dokumenta 0321-1/2018-1 podal pisni dokument z navodili in sklepi občinski upravi o izvrševanju nalog občine, kjer je med prvimi sureditev problematike odvodnjavanja.

Občina Razkrižje je na splošno konfiguracijsko zelo razgibana, ki ima težave z odvodnjavanjem zaledne in meteorne vode, praktično po celi občini, problem je večplasten.

  • Zaradi konfiguracije terena, del meteornih voda priteče iz ozemlja Republike Hrvaške,
  • Sprejemanje in odtok meteornih -hudourniških vod je problem na in ob lokalnih cestah in poteh,
  • Odtok meteorno hudourniških vod iz kmetijskih površin na ceste in zaradi gričevnatega območja z intenzivno obdelavo zemlje, ki je precej humozna, deloma peščeno ilovnata, zaradi česar je erozija velika. Vse to skupaj povzroča težave na ter ob cestah in nižje ležečim hišam.
  • Posebej se ti problemi pojavljajo v zadnjih letih, ki so posledica klimatskih sprememb z izjemno močnimi padavinami, ki zaradi večje koncentracije hudourniških vod, ogrožajo tudi stanovanjske površine ljudi, povzročajo škodo na obdelanih površinah in zlasti na cestni infrastrukturi na slovenski in tudi na hrvaški strani državne meje.
  • Pri iskanju sredstev je potrebno imeti v vidu zavedanje, da bo brez tega projekta vsako leto več ogroženih hiš in drugih nepremičnin,
  • Da občina brez zunanje pomoči nikakor ne bo mogla rešiti težav,
  • Da zaprosimo vsa razpoložljiva sredstva in pomoč tako v okviru Evropske skupnosti, kot Republike Slovenije

Žal ,sami iz proračuna občine ne bomo mogli urediti celotne problematike, zato se nameravamo povezati s sosedno Općino Štrigova, s katero imamo skupna območja, kjer voda dela težave in škodo, hkrati pa smo pristopili k iskanju strokovnih rešitev in pridobitev celotnega projekta Čezmejno reševanje odvodnje hudourniških vod iz južnega dela občine Razkrižje, od slovensko -hrvaške meje v smeri sever s končnim odtokom teh vod v potoke in reko Ščavnico.

Župan se je pred kratkim srečal v Ljutomeru z evropsko komisarko za promet, go. Violeto Bulc, ki mu je prijazno dala napotke, ponudila pomoč pri pripravi projektov in njegovih financiranja ter posredovala kontakt do pristojnih pri Evropski komisiji predstavništva v Sloveniji, ob tem pa bomo povabili k iskanju rešitev še strokovnjake za kmetijstvo, predvsem zaradi usmeritev obdelovalcem kmetijskih površin, predvsem na hribovitih predelih občine.

Težave pri odvodnjavanju opažamo tudi pri oviranju razpršene odvodnje vode iz cestišča, za kar smo prav tako pripravili obvestilo na lokalno kabelsko televizijo, prav tako pa smo podali pobudo na Medobčinski inšpektorat in redarstvo, da za občane pripravi brošuro s povzetki državnih in občinskih predpisov, z nazorno prikazano, tudi s skicami za lažjo predstavo in lažjim razumevanjem zakonskih določil.


Spodaj objavljamo še priponke z informacijami, ki so bile objavljene na lokalni kabelski televiziji.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Narava