Zaključna prireditev OŠ Stročja vas

Obeležili so dan šole in 1. dan Krajevne skupnosti Stročja vas

Prlekija-on.net, četrtek, 21. junij 2018 ob 07:56
Zaključna prireditev OŠ Stročja vas

Zaključna prireditev OŠ Stročja vas

S prireditvijo ob zaključku šolskega leta, ki je bila v petek, 15. junija 2018, smo obeležili dan šole in 1. dan Krajevne skupnosti Stročja vas.

Že nekaj let je živa ideja o skupnem dnevu, ki bi središče krajevne skupnosti, kar šola z vrtcem vsekakor je, povezala v celoto.

Tako nam je uspelo v letu kulturne dediščine ter tudi v počastitev praznovanja 150-letnice prvega slovenskega tabora pripraviti kulturno prireditev, ki je povezala preteklost s sodobnostjo.

Prireditev je potekala v telovadnici šole. Kulturni program so pripravili učenci šole in otroci vrtca. Nastopali so:

 • otroški in mladinski pevski zbor (ga. Katja Vunderl),
 • harmonikarji (ga. Katja Vunderl),
 • mlajša in starejša tamburaška skupina Vigred (g. Rafael Pavličič),
 • starejša folklorna skupina Trütrce (ga. Brigite Pušenjak) in folklorna skupina vrtca (ga. Matejka Polak),
 • učenci s skečem (ga. Bernardka Marinič),
 • učenke 9. razreda s pesmijo.

Goste so pozdravili in nagovorili: ravnateljica šole, ga. Mateja Leskovar Polanič, predstojnica Zavoda RS za šolstvo OE Murska Sobota, ga. Irena Kumer, predsednik KS Stročja vas, g. Srečko Mihorič, in županja občine, mag. Olga Karba. Prireditve pa so se udeležiti starši, člani sveta staršev, člani sveta zavoda ter člani sveta krajevne skupnosti.

Po prireditvi so se gostje lahko okrepčali z domačimi dobrotami, ki so jih pripravile članice TD Pütar Stročja vas in Kluba prleških babic iz Pristave, Lizika Robinščak in Alenka Antolič. Iskrena zahvala pa gre mentorjem in mentoricam za strokovno opravljeno delo pri vodenju različnih dejavnostih, v katere se vključujejo učenci in otroci. Prav tako prisrčna hvala Cvetki Sovič in Marjani Nemec za pripravo dekoracije in scene, Nataši Horvatić Dolamič za koordinacijo dogodka, Bernardki Marinič za pripravo veznega besedila. Za osvežitev pa je poskrbela družina Trstenjak, za kar se jim prav tako iskreno zahvaljujemo.

Na OŠ Stročja vas smo ponovno dokazali, da ko vsi strnemo moči, uspemo narediti lep in nepozaben dogodek.

Pred samim koncem prireditve je ravnateljica, ga. Mateja Leskovar Polanič, predstavila najodmevnejše rezultate, ki so jih dosegli učenci skupaj s svojimi mentorji.

Tako ima šola:

prvaka na regijskem tekmovanju v teku na 60m, šolsko državno prvakinjo v judu v kategoriji do 36 kg, 2 zlati priznanji ter 1 srebrno in 1 bronasto na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni2 srebrni priznanji iz tekmovanja mladih čebelarjev2 srebrni priznanji iz tekmovanja iz Vesele šole, več bronastih Vegovih priznanj s tekmovanja Mednarodni matematični kenguru1 srebrno Vegovo priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, 1 posebno priznanje Diamantni kenguru za osvojena priznanja na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru v vseh letih osnovnošolskega izobraževanjaveč bronastih priznanj na šolskem tekmovanju iz razvedrilne matematike, Logične pošasti in Matemčka, 1 bronasto Dominkovo priznanje na šolskem tekmovanju ter 1 srebrno Dominkovo priznanje na državnem tekmovanju iz astronomije1 bronasto Stefanovo priznanje na šolskem tekmovanju ter 1 srebrno Stefanovopriznanje na državnem tekmovanju iz fizike ter 1 zlato priznanje na tekmovanja iz logike.

Na športnem ekipnem tekmovanju pa je izredni dosežek dvojno 1. mesto v igri med dvema ognjema. Tako so državni prvaki učenci v kategoriji 3. in 4. razred (19 učencev) in v kategoriji 5. in 6. razred (24 učencev).

Prav tako so poželi uspehe na reviji folklornih skupin: folklorna skupina vrtca pod mentorstvom Matejke Polak ter starejša folklorna skupina Trütrce pod mentorstvom ga. Brigite Pušenjak sta dosegli srebrni nivo na regijski reviji.

Še nekaj vidnih dosežkov:

 • Šola s pomočjo zunanjega mentorja g. Rafaela Pavličiča deluje tudi na področju ohranjanja kulturne dediščine tamburaštvaTamburaška skupina Vigred zastopa šolo na različnih prireditvah v domačem okolju in širše.
 • V letu kulturne dediščine smo tamburaško skupino Vigred obogatili še za en instrument - BRAČ.
 • Na šoli je bil organiziran 6. tabor za vrstniške mediatorje, na katerega so bili povabljeni vrstniški mediatorji naše šole.
 • Organizirana je bila 10. sobotna šola za nadarjene in ustvarjalne učence, ki so se je udeležili učenci iz sedmih osnovnih šol UE Ljutomer.
 • V sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer smo pripravili kotiček za branje in tako dobili lastno KNJIGOBEŽNICO (mentorica Milena Pavličič Kozlar).

Šola je v tekočem šolskem letu izvajala več projektov na državni ravni, in sicer:

 • Delovanje v nacionalnem projektu ZDRAVA ŠOLA.
 • Nacionalni projekt Rastem s knjigo.
 • Projekt: Erasmus + (2. leto): WERTE WAGEN (Živimo vrednote).
 • Nacionalni ukrep Shema šolskega sadja in zelenjave.
 • Samoevalvacija.
 • Šolski eko vrt.
 • Šolska in vrstniških mediacija.
 • Sodelovanje v nalogi Zavoda RS za šolstvo:

- Razvijanje in preizkušanje sodobnih organizacijskih in didaktičnih pristopov za delo z nadarjenimi učenci - RAZSODNA.

 • Sodelovanje v nalogi Šole za ravnatelje:

- Veščine vodenja za učitelje.

 • Sodelovanje v okviru projekta MIZŠ (»Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo«) imenovanega Projekt SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo).
 • Sodelovanje v okviru projekta MIZŠ: Semena sprememb (nacionalni projekt za učence 5. razreda, mentorica Milena Pavličič Kozlar)

Zelo aktivni pa so tudi v vrtcu. S svojimi dejavnostmi stremijo h kvalitetni vzgoji in izobraževanju. Poleg rednega dela strokovne delavke izvajajo veliko obogatitvenih dejavnosti. Vrtec je učno središče za bodoče vzgojitelje in vzgojiteljice kot tudi za izobraževanje strokovnih delavk preko študijskih skupin, osrednje teme pa so porajajoča se pismenost, razvoj čutov in čutil ter formativno spremljanje.

Tako učencem kot učiteljem in mentorjem iskreno čestitamo in želimo mirne počitnice, jeseni pa novim izzivom naproti.

Mateja Leskovar PolaničKomentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Kultura in izobraževanje