Na sejmu AGRA postavili haloški klopotec

Tretji dan AGRE so zaznamovali živilci, govedorejci, veterinarji, semenarji, Porabje in Zagrebška županija

Prlekija-on.net, ponedeljek, 27. avgust 2018 ob 19:53
Postavljanje haloškega klopotca na sejmu AGRA

Postavljanje haloškega klopotca na sejmu AGRA

Tretji dan sejma AGRA sta na razstavnem prostoru MKGP potekali dve okrogli mizi. Prva je ogovorila o akvakulturi, kjer je še veliko možnosti za razvoj, na drugi pa so mladi kmetje zatrdili, da je lahko vsaka kmetija uspešna. Sejem je obiskal tudi novi predsednik Vlade RS Marjan Šarec.

Tretji dan AGRE so zaznamovali živilci, govedorejci, veterinarji, semenarji, Porabje in Zagrebška županija. Dan na razstavnem prostoru MKGP se je začel s kavo z mladimi kmeti ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol, kjer imajo vsak dan ob 9.00 vsi obiskovalci sejma možnost poklepetati s tistimi, ki so za svoj poklic izbrali poklic kmeta.

Sejem je v ponedeljek obiskal predsednik Vlade RS Marjan Šarec. Ustavil se je tudi na razstavnem prostoru MKGP, kjer sta ga sprejela državna sekretarka mag. Tanja Strniša in državni sekretar mag. Marjan Podgoršek.

Vodja Službe za podporo ŽPI in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov Janja Kokolj Prošek je vodila javno razpravo o predlogu Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019 - 2024 po Zakonu o Promociji. Načrt načrt bo dal okvir za izvajanje aktivnosti promocije za naslednjih šest let, ki se bodo operacionalizirale s triletnimi programi za posamezne sektorje, ki so vstopili v aktivnosti promocije.

Dopoldanska okrogla miza na razstavnem prostoru MKGP je govorila o Akvakulturi. Na njej so sodelovali Matej Zagorc, vodja sektorja za lovstvo in ribištvo iz MKGP, Dušan Bravničar MKGP, Dejan Pehar, direktor Zavoda za ribištvo Slovenije, mag. Miha Štular, svetovalec za akvakulturo na KGZS in mag. Danijel Gospič, predsednik Društva rejcev vodnih živali Slovenije.

Sodelujoči so izpostavili, da je akvakultura steber prihodnjega razvoja ribištva v Sloveniji. V Sloveniji je glede na naravne vire možnost razvoja akvakulture še vedno mogoča. Na MKGP bomo v evropskega ribiškega sklada tudi v novi finančni perspektivi podprli akvakulturo. V okviru ukrepov predvidenih v evropski uredbi se bodo našli ukrepi, ki bodo čim bolj zadovoljili ribiški sektor, da bo razvoj čim večji. Izpostavili so tudi, da se bodo morali izvesti tudi ukrepi, ki bodo pospeševali porabo rib, saj je le-ta v Sloveniji med najnižjimi v Evropi.

V okviru strokovnih razprav in posvetov sta danes na sejmu AGRA potekala dva strokovna posveta. Prvi je nosil naslov »Predstavitev nove evropske uredbe o označevanju osnovnih sestavin v živilih - poreklo izdelka in poreklo surovine, ki ga sestavljajo«, drugi pa je bil na temo semenarstva in je nosil naslov »Pomen uradno potrjenega semena za uspešno pridelavo kmetijskih rastlin«.

Državna sekretarka Strniša se je udeležila posveta kmečkih žena »Pomen organiziranega delovanja kmetic in vključevanje v stanovske organizacije« in je aktivno sodelovala na okrogli mizi Odnosi v verigi preskrbe s hrano - partnerji in njihova vloga pri odpravljanju nepoštenih praks. Udeležila se je tudi okrogle mize Sindikata kmetov Slovenije: »Družinske kmetije, temelj ekonomskega in socialnega razvoja podeželja - prihodnost mladih kmetov« in razglasitve rezultatov in podelitve priznanj mednarodnih ocenjevanj. Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo Tadeja Kvas Majer se je udeležila postavitve haloškega klopotca.

Popoldansko okroglo mizo na razstavnem prostoru MKGP so pripravili mladi kmetje, na njej pa so govorili o tem, da je vsaka kmetija lahko uspešna. Poleg državnega sekretarja mag. Marjana Podgorška so sodelovali tudi Dušan Olaj, Direktor podjetja Duol, d. o. o., Petra Šubic, Finance, Adrijan Galjot, Piščančjereja Galjot in Matic Vizjak Čili frik. V Sloveniji je trenutno le štiri odstotke mlajših od 35, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gospodarijo na kmetijah. Njihova kmetijska gospodarstva so tehnološko bolje opremljena in učinkovitejša. Sodelujoči na okrogli mizi so poudarili, da je ključnega pomena, to, da verjameš v uspeh svojega dela in se povsem posvečaš svoji poslovni ideji. Vsi so bili enotni, da se poslovne ideje rodijo iz kreativnosti posameznika in ne na podlagi izplačane subvencije države. Subvencija je le odskočna deska za oplemenitenje že razvite in delujoče poslovne ideje. Izpostavili so tudi pomen blagovne znamke in promocije ter se strinjali, da je potrebno ideji slediti dolgoročno, saj uspeh ni možen čez noč.

Oba državna sekretarja sta sejemski dan končala s pogovorom z novinarji iz Vojvodine.

Jutrišnji dan na AGRI bo v znamenju Madžarske, KGZS, ljutomerskega kasača, vinogradnikov in vinarjev ter sadjarjev. Poleg različnih posvetov, predavanj in srečanj, ki jih bosta opravila oba državna sekretarja, bi radi obiskovalce sejma, ki bodo jutri obiskali AGRO, povabili, da prisluhnejo obema okroglima mizama na razstavnem prostoru MKGP. Dopoldansko bodo pripravili mladi kmetje z naslovom Kako narediti življenje in delo na kmetiji bolj privlačno za mlada dekleta in popoldansko, na kateri si bodo sodelujoči skušali odgovoriti na vprašanje »Kako lahko slovenski proizvajalci hrane zaščitijo svoja živila pred škodljivimi posegi konkurence«.