Do Stare Ceste že po novem asfaltu

Istočasno se je ob delu lokalne ceste izgradilo javno vodovodno omrežje v dolžini 490 metrov zaradi prevezave občanov iz ormoškega vodovodnega omrežja na ljutomersko vodovodno omrežje

Prlekija-on.net, nedelja, 2. september 2018 ob 18:19
Lokalna cesta Žerovinci - Stara Cesta

Lokalna cesta Žerovinci - Stara Cesta

V sredini maja je bila podpisana pogodba o rekonstrukciji lokalne ceste Žerovinci - Stara Cesta, II. faza, te dni pa se po cesti iz ljutomerske strani že lahko zapeljemo po novem asfaltu. Uredile se bodo še bankine, preostala dela ter del ceste v smeri Svetega Tomaža.

Pri tem gre za 3.566 metrov dolg odsek ceste, ki v prvi fazi rekonstrukcije ceste ni bil izveden. Izvedla se je lokalna sanacija spodnjega ustroja in celotna preplastitev ceste.

Izvajalec del je bil izbran Nograd d.o.o. iz Hotize, partner v skupni ponudbi pa je družba Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Vrednost del znaša 694.745,25 EUR. Istočasno se je ob delu lokalne ceste izgradilo javno vodovodno omrežje v dolžini 490 metrov zaradi prevezave občanov iz ormoškega vodovodnega omrežja na ljutomersko vodovodno omrežje. Ocenjena vrednost izgradnje vodovodnega omrežja je 43.852 EUR.

Občina Ljutomer si je na podlagi določil Zakona o financiranju občin - ZFO-1 za izvedbo predmetne investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila nepovratna sofinancerska sredstva v višini 253.150 EUR in povratna sredstva prav tako v višini 253.150 EUR.

Rok končanja je predviden v 90 koledarskih dneh od uvedbe v delo.