Mati Slovenija, Tvoji smo sinovi…

17. oktober - Spominski dan Mestne občine Murska Sobota

Filip Matko Ficko, sreda, 17. oktober 2018 ob 08:23
V dvorani med govorom župana

V dvorani med govorom župana

Ob Spominskem dnevu Mestne občine Murska Sobota - 17.oktober - je v dvorani Gledališča Park v Murski Soboti zvečer ob 18. uri 14. oktobra nastopil Partizanski pevski zbor iz Ljubljane. Bil je to pravzaprav letni koncert tega zbora, ki ga kot dirigent vodi prof. Iztok Kocen, spremljavo pevcev s harmoniko pa izvaja Branko Sladič.

Povezovalka programa, Neža Strenčan, je pred polno dvorano Gledališča Park najprej napovedala prihod praporščakov nato pa še slavnostnega govornika: župana Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška. Ta je med drugim poudaril: »...Spominski dan Mestne občine Murska Sobota je vsako leto priložnost, da se kot skupnost spomnimo na pomurski osvobodilni boj. To je bil čas, ko je bilo ogroženo slovensko Prekmurje, skupaj z njim pa svobodomiselna in svobodoljubna narava tega prostora in ljudi. Spominjamo se začetnikov oboroženega upora proti okupatorju, ki so v tem delu takrat raztrgane domovine pričeli z osvobodilno akcijo in zato v oktobru leta 1941 tudi dali svoja življenja. Zato poklon in slava Štefanu Kovaču - MarkuAliju Kardošu in Štefanu Cvetku, pionirjem našega boja za svobodo. Spominjamo se drugega vala narodnoosvobodilnega gibanja v Prekmurju leta 1944, ko se je osvobodilni boj že močno zakoreninil v zavesti in odločnosti ljudi, imel organizirano in razvejano mrežo ter močan uporni naboj. Takrat sta padla narodni heroj Dane Šumenjak - Miran in Alojz Kosi - France, hudo ranjen vodja pomurskega upora Stane Červič - Bojan pa je bil ujet in odpeljan v Dachau. Umrl je pred nekaj leti in bil do konca živa priča upornega duha Pomurja, ki se bori za svobodo...

Murska Sobota je danes redišče svobodnega Pomurja, ki se zaveda priložnosti pred nami. Takrat in danes je svoboda predpogoj za napredek. Sobota je danes drugačna. Smo ena od 12-ih razvojno najbolj prodornih občin v Sloveniji. Povečuje se zaposlenost, zmanjšuje se brezposelnost. Družinska podjetja krepijo svoje naložbe, v občini imamo nove investitorje. Kot skupnost skrbimo drug za drugega, tudi z obsežnimi programi za otroke in mladino, za družine in starejše, za invalide in za manjšine, za šport in za kulturo... «

Naj spomnimo: do leta 1995 je bil 17. oktober občinski praznik Občine Murska Sobota v spomin na dogajanje med 2. svetovno vojno 17. oktobra 1944 (zadnje aretacije v Murski Soboti in okolici, ko so Madžari zajeli okrog 90 oseb, jih odpeljali pozneje v Szombathely ter jih predali gestapu, ki jih je odpeljal v koncentracijska taborišča, od koder se jih je vrnilo le 30), od leta 1997 dalje pa ta dan obeležujejo kot Spominski dan Mestne občine Murska Sobota.

Nastopajoči Partizanski pevski zbor iz Ljubljane (ustanovljen kot Partizanski invalidski pevski zbor na osvobojenem ozemlju v 2. svetovni vojni pomladi 1944) ohranja ideje upora in odpora proti krivicam in nasilju ter negovanje spomina na pesmi odpora kot prispevek h kulturi našega naroda, ki izvira iz edinstvenega dejanja v zgodovini Slovencev v času 2. svetovne vojne, ko je v narodnoosvobodilni borbi za svobodo vzniknila pesem odpora - partizanska borbena domoljubna pesem. Svoj prvi nastop so partizanski ranjenci in invalidi imeli že 21.maja 1944, skupno pa so do konca 2. svetovne vojne nastopili najmanj 200-krat v Sloveniji, Hrvaški in Italiji. Zato z javnimi nastopi (vsako leto opravi najmanj 50 nastopov) ta zbor ohranja pesmi odpora in izvirne partizanske pesmi za sodobnike in mlajše rodove ter z njimi budi uporniški duh proti krivicam in nasilju.

V Murski Soboti so pevci prizapeli trinajst pesmi, po burnem aplavzu občinstva dodali še dve in sledila je zahvala predsednika zbora Jožefa Roškarja. Ob zaključku so sledile še besede zahvale predsednika Mestne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Murska Sobota, Damirja Domjana, ki je pozval še k udeležbi na ostalih slovesnih prireditvah do konca meseca oktobra.