Na območju občine Razkrižje poteka sanacija in čiščenje korita reke Ščavnice

Po sanaciji se bo povečala pretočnost in tudi protipoplavna varnost, kar je izjemnega pomena za ta del Razkrižja in Veščice

Prlekija-on.net, nedelja, 4. november 2018 ob 19:301
Sanacija in čiščenje korita reke Ščavnice

Sanacija in čiščenje korita reke Ščavnice

V sredini oktobra, je podjetje Pomgrad VGP začelo dela na sanaciji in čiščenju korita reke Ščavnice na območju občine Razkrižje, od Razkrižja, Veščice in do Pristave. Z izkopanim materialom so se povišali nasipi, tam, kjer je to bilo potrebno.

Dela so se najprej začela gorvodno od mostu čez Ščavnico na Veščici, na neposeljenem delu. V drugi fazi pa se urejajo še poseljeni deli Razkrižja in Veščice, tam kjer so se dela končala leta 2014, nekoliko nad Slomškovim mlinom, skozi del Razkrižja in Veščico.

Po sanaciji se bo povečala pretočnost in tudi protipoplavna varnost, kar je izjemnega pomena za ta del Razkrižja in Veščice. Za financiranje del so zagotovljeni državni viri.