Kako bi županski kandidati ukrepali za izboljšanje energetske učinkovitosti in kaj menijo o hidroelektrarnah na Muri?

Kandidatom za župana oz. županjo v Občini Ljutomer smo zastavili pet vprašanj, zadnje je bilo s področja okolja

Prlekija-on.net, petek, 16. november 2018 ob 06:59
Županski kandidati odgovarjajo, kako bi izboljšali učinkovito rabo energije in o hidroelektrarnah na reki Muri

Županski kandidati odgovarjajo, kako bi izboljšali učinkovito rabo energije in o hidroelektrarnah na reki Muri

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo v nedeljo, smo kandidatom za župana oz. županjo v Občini Ljutomer zastavili pet vprašanj, ki se nanašajo na družabno življenje, mlade, gospodarstvo, turizem in okolje v občini.

Zadnje, peto vprašanje se je glasilo:

Kako bi ukrepali za izboljšanje učinkovite rabe energije v občini in kakšno je vaše stališče do gradnje hidroelektrarn na reki Muri?

Spodaj objavljamo odgovore kandidatov po vrstnem redu, kot bodo na volilnem lističu. Odgovori so nelektorirani, objavljeni tako, kot so bili k nam poslani. Kandidate smo sicer pozvali, da v odgovorih ne navajajo programov političnih strank, ki (če) jih podpirajo pri kandidaturi, ampak naj zapišejo izključno osebno mnenje in predlagano rešitev na katero se nanaša vprašanje.

Dejan Karba

Bodimo varčni, energijo uporabljajmo po pameti, iščimo nadomestne vire energije.

Muri je treba odpreti nekaj zamrlih rokavov in o tem je treba govoriti več, kot pa o morebitni elektrarni. Zakaj? Ker holding vso energijo (in denar) usmerja v elektrarne na Savi. Ko bo debata o hidroelektrarni na reki Muri spet aktualna oz. ko bo država spet uperila prst na Muro in tam prek holdinga želela postaviti elektrarno, pa verjamem v trezni premislek med tem, kaj pomeni zelena energija in tem, kaj je pomurska Amazonka. Verjamem, da bo zmagal razum in da na tem spodnjem toku reke Mure elektrarne ne bo nikdar.

Gregor Žižek

Sigurno bi preveril študije, ki so bile narejene za geotermalno vodo. Se pravi, da bi iskal rešitve za izboljšanje učinkovite rabe geotermalne energije, ki je je še za enkrat dovolj. Seveda bi bilo potrebno razmišljat tudi, da bi to odvečno oz. do neke mere porabljeno vodo spuščali nazaj v zemljo in ne v naravo. Na žalost je ta tehnologija še dokaj draga, vendar bi morali iskati neko vmesno pot, ki bi dala rešitev za daljši rok.

Naslednje je tudi izraba sončne svetlobe. Fotovoltaika je zelo napredovala, kar se tiče porabe energije svetlobe. Na drugi strani pa se pojavljajo težave pri gašenju objektov, na katerih so nameščene sončne celice. Najti neki kompromis med izkoristkom in varnostjo.

Za zgoraj omenjene projekte oziroma izboljšanje učinkovite rabe energije bi črpali sredstva iz Evropske Unije z iskanjem in prijavljanjem na razpise in projekte, ki jih le-ta razpiše.

Sem proti hidroelektrarnam na Muri. Imamo možnost, da izrabimo druge vire za pridobivanje energije in Muro pustimo takšno kot je, prvinsko in naravno. Mura in njena okolica je neprecenljiva učilnica na prostem in s tem tudi večja dodana vrednost za zanamce kot pa hidroelektrarna.

Maksimiljan Gošnjak

Če bom izvoljen za župana se bom aktivno posvetil temu področju. Povezali se bomo z avstrijsko občino Güssing, ki je od nas oddaljena samo 70 km. Pred 20 leti je ta občina bila brez perspektive, saj so kmetije propadale, mladi pa so odhajali v razvita okolja.. Župan, ki je imel vizijo, je občinsko gospodarsko politiko usmeril v proizvodnjo biomase, nato na področje solarne energije, njihovo gospodarstvo pa se je tako močno usmerilo v uvajanje novih tehnologij na področju izrabe zelenih energij, da so danes na tem področju vodilni v Evropi, investitorje pa pridobivajo z vsega sveta. Ker ima naša občina zelo podobno okolje kot Güssing, je z omenjeno občino potrebno vzpostaviti poslovne vezi, da se s pomočjo njihovega znanja in izkušenj začnemo razvijati v tej smeri, saj je to velika priložnost za razvoj našega gospodarstva in kmetijstva.

Odkriti bo treba tudi resnico o tem, ali je res, da so vrtino na Spodnjem Kamenščaku, zabetonirali prehitro, saj strokovnjaki trdijo, da je v globini 1700 m bila najdena normalna termalna voda, ki bi jo lahko izkoriščali, pa se je to prikrilo, zato ti podatki javno niso poznani. V kolikor to drži, ima Občina Ljutomer na svojem področju vrtino, od katere si v bodočnosti lahko veliko obeta.

Glede elektrarn na Muri je Vlada RS s koalicijskim sporazumom odločila, da na Muri ne bo hidroelektrarn. Ker je biosferno območje Mura vključeno v Regionalni razvojni program 2014-2020, to odločitev absolutno podpiram, saj Muro in njen biotop moramo neokrnjeno ohraniti tudi za bodoče rodove.

Mag. Olga Karba

Boljša uporaba energije je del koncepta zelenega, trajnostnega, prijaznega ljudem in naravi, kot je to vodilna misel tudi pri turizmu. Strategija urbane mobilnosti je prav tako usmerjena k višji prometni varnosti ljudi in nižjim obremenitvam okolja.

Postavili smo javno elektropolnilnico v mestu, spodbujamo zeleno mobilnost.

Podobno gledamo in podpiramo vprašanju Mure, marca 2017 sem podpisala peticijo Rešimo Muro - STOP HE Hrastje - Mota.

Veseli smo, ker se je 2016 začel izvajati mednarodni projekt CoolHeating, namenjen razvoju novejših sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov. Projekt ima veliko partnerjev iz gospodarstva in univerz, sedež projekta je v občini.

Skupaj z razvojno agencijo Sinergija je občina uspela s prijavo na projekt MoveCit, skozi katerega nastaja mobilnosti načrt za zaposlene v občinskih stavbah in kolesarnica. Tudi prihodnje bomo delali tako, da javne ustanove postavljajo vzgled, na primer uslužbenci občine namesto avto uporabljajo za lokalni prevoz kolo, ko je to možno.

Z vidika učinkovite rabe energije je pomembno tudi, da smo prijavili pet občinskih objektov na razpis za energetsko sanacijo, kar je projekt vreden več kot milijon evrov. Prispeva pa ne samo k prihranku energije, ampak tudi ozavešča šolarje in druge občane o prednostih pozitivnega odnosa do okolja in energentov.

S temi poudarki delujemo v prihodnje naprej.

Andrej Vršič

Najprej definitivno pristop k energetski sanaciji javnih občinskih stavb (šole, vrtci, telovadnice, mestna hiša...), prihraniti najprej energijo in stroške, ki nam uhajajo skozi zidove in strehe. Ne pozabimo tudi na ureditev glasbene šole, tako statično kot energetsko, da bodo naši nadobudneži spet imeli šolo pod eno streho in ne na več lokacijah.

V celotni občini pristopiti k posodobitvi javne razsvetljave, se posluževati ekoloških in varčnih možnosti razsvetljave (avtomatizirani vklopi in izklopi razsvetljave, prilagojeni na dolžino dneva in frekvence nujnosti razsvetljenosti), predvsem pa stremeti k čim manjšemu svetlobnemu onesnaževanju. Strokovno svetovanje in pomoč pri pridobivanju sredstev iz Ekosklada.

In nenazadnje, smo dovolj drzni, da končno ugotovimo kakšen potencial ima naša geotermalna vrtina na Kamenščaku? Jaz sem.

Definitivno sem proti gradnji hidroelektrarn na reki Muri. Reko Muro, kot naraven biotop in kandidatko za naravno dediščino pod okriljem UNESCA, je potrebno ohraniti v dani obliki z vsemi mrtvicami in živalskimi vrstami, ki tam živijo.

Izkoristimo reko Muro namesto za izrabo elektrike, raje v namen čistega ekoturizma. Spusti po Muri z rafti in kajaki, pohodne in kolesarske poti, raziskovalni tabori in dogodki na brodu, so biseri, na katerih je potrebno temeljiti s turistično ponudbo in s tem Muri zagotavljati ohranitev v njeni naravni obliki.Več v Politika