O priznanju Mladim prijazna občina

Podaljšanje certifikata si je prislužila tudi Občina Ljutomer

Prlekija-on.net, petek, 16. november 2018 ob 15:46
Podelitev certifikata Mladim prijazna občina

Podelitev certifikata Mladim prijazna občina

Inštitut za mladinsko politiko je prejšnji teden, v Mestnem muzeju v Ljubljani že sedmo leto zapored podelil certifikat Mladim prijazna Občina. Tokrat so certifikat prejele štiri občine: Občina Črnomelj, Občina Domžale, Občina Postojna in Občina Slovenske Konjice. Podaljšanje certifikata pa so si prislužile Mestna občina Celje, Občina Črna na Koroškem, Občina Idrija, Občina Kamnik, Občina Ljutomer in Občina Trbovlje. Skupaj ima Slovenija sedaj 30 mladim prijaznih občin.

Na letošnji podelitvi so v razpravi posebno pozornost posvetili vprašanju reševanja stanovanjske problematike za mlade, na katerega so odgovorili predstavniki vsake posamezne občine. V današnjih časih pa ni dovolj, da občina sprejme ukrepe, ampak je pomembno, da te ukrepe predstavi mladim. Ključno vprašanje pri tem je - kako? Kako te ukrepe, ki mladim lajšajo prehod v odraslo življenje predstavit mladim in ali so ti ukrepi res prava rešitev za mlade. Na ta vprašanja so na usposabljanju pred podelitvijo odgovorili župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin in županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak ter predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampel.

Mladim prijazna občina

Nina Bavčar Čargo, v. d. direktorica Inštituta za mladinsko politiko, je poudarila, da »Ustava RS v svojem 78. členu nalaga državi in s tem tudi občinam, da morajo ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pri tem nedvomno zavzema posebno mesto tudi stanovanjska politika mladih, saj je reševanje te eden iz med ključnih dejavnikov osamosvajanja mladih, ki bodo kmalu postali nosilci razvoja naše družbe

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.

»Na mladih svet stoji.« - KAKO JE S TEM REKOM V PRAKSI?!

Gole stavbe in infrastruktura, za mlade niso bistvenega pomena. Pri realizaciji ukrepov in velikih sprememb je tudi z vidika občinskega proračuna nujno, da se preveri obstoječe stanje po celotni občini ter preučijo stroški ter koristi za mlade kot celotno skupino.

Mladi za to, da ostanejo v občini potrebujejo optimalne pogoje za življenje. V grobem povedano: potrebujejo zaposlitev, da lahko preživijo, in toplo ter varno okolje, kjer bivajo. In nekateri akterji to pridno realizirajo precej let.

Mladinski svet Ljutomer in Mladinski center Prlekije uspešno sodelujeta z različnimi resorji, samo v letu 2018 sta tako mladinski svet in mladinski center pridobila štiri nove zaposlitve mladih oseb brez predhodnih delovnih izkušenj v okviru Javnega razpisa Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, ki ga financira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ti zaposleni so zadolženi za različne aktivnosti za mlade in skozi njih spodbujata njihov razvoj ter jih pozivata k aktivni participaciji v tako lokalnem, regionalnem kot tudi mednarodnem okolju. Kontinuirano že več desetletij usposabljajo in zaposlujejo socialno ranljive skupine mladih, tako da se čutijo koristne ter pridobijo izkušnje, da na trgu postanejo konkurenčni.

Kar se tiče lokacije mladinskega centra, velja omeniti, da se je njegova prva lokacija nahajala v neposrednem centru mesta. Sčasoma - po nekaj letih delovanja na obrobju mesta se je pokazalo, da so obsežne zunanje površine idealne za taborjenja in športna udejstvovanja, da je narava res hrana za dušo in da so potrebe po vključevanju mladih v pridelavo in samooskrbo nujne - če bomo želeli zagotoviti bolj zdravo življenje mladim je namreč nujno. Ukvarjajo se še s kulturo, preventivnimi in socialnovarstvenimi programi, inovativno in razvojno dejavnostjo, tehnično kulturo, neformalnim izobraževanjem, informiranjem in svetovanjem, prostovoljstvom, servisno dejavnostjo za NVO in mladinske strukture, mreženjem ter mednarodnim povezovanjem. So tudi pooblaščena gostiteljska, pošiljajoča in koordinacijska organizacija za Evropsko prostovoljno službo. Mladinski center Prlekije je osrednja operativna nevladna organizacija za mlade v lokalnem in regijskem območju z najdaljšim konstantnim delovanjem v pomurski regiji. Čez 100 posameznikov, je bilo vključeno v aktivno politiko zaposlovanja in aktivnega državljanstva-socialne aktivacije, ki ga vzpodbujamo v MCP-ju v zadnjih štirih letih. V okviru mladinskega centra deluje tudi hostel (razvoj socialnega turizma, turizma za pohodnike, kolesarje, ljubitelje narave in v zvezi s tem specifično turistično ponudbo in dejavnostjo), izvajajo pa tudi projekte namenjene socialnemu vključevanju posameznikov, izvajajo uvajanje socialnega podjetništva ter usposabljajo za samooskrbo mladih in družin itd.

Na obrobju mesta ima sedež tudi Mladinski svet Ljutomer, kateri predstavlja osrednjo asociacijo mladinskih struktur v ljutomerski lokalni skupnosti. Je eden izmed prvih ustanovljenih in registriranih lokalnih mladinskih svetov v Republiki Sloveniji. Spodbuja delovanje mladinskih struktur in nevladnega sektorja ter vključevanje mladih v te strukture. Izvaja dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja. Zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik organiziranega združevanja mladih. Omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti. Opravlja tudi druge naloge za uveljavljanje interesov mladih in interesov kolektivnih članic.

Društva in organizacije, ki skupaj z mladimi izvajajo aktivnosti za mlade, dobro sodelujejo tudi z drugimi akterji tako na lokalnem, kot tudi regionalnem in nacionalnem, pa tudi mednarodnem območju. Vsako leto najmanj 50 neformalnih izobraževanj in usposabljanj za mlade izvede Mladinski svet Ljutomer. Mlade le-ta informira o njih in napotuje na usposabljanja tudi izven regije - v druge kraje v Sloveniji in tujini. Usposabljanja pa za mlade izvaja tudi Mladinski center Prlekije - PC NVO, so. p., saj je na njegovem sedežu vzpostavljena tudi UČNA TOČKA - prva tovrstna v Prlekiji in pomurski regiji ter tretja v Slovenji ter predstavlja nadgradnjo delovanja mladinskega centra. Mladi so večkrat udeležili delovnih srečanj v različnih krajih v Sloveniji in Evropi, kjer je pošiljateljska organizacija bil pogosto Mladinski center Prlekije, Mladinski svet Ljutomer ali Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Usposabljanja na pobudo zgoraj omenjenih organizacij s področja izmenjav so potekala tudi v Ljutomeru. Mladinski delavci mladinskega sveta in mladinskega centra so ob podpori občine vzpostavili kontakte s predstavniki iz pobratenih občin Užice in Fulnek ter se povezali z mladima osebama iz Srbije in Albanije. Usposabljajo pa seveda tudi druge organizacije za mlade in mladinske organizacije.

Država in Evropa je prepoznala tudi pomembnost vlaganja v povezovanje generacij ter omogočila delovanje projekta Večgeneracijski center Pomurja, ki pa ima svojo enoto tudi v centru Ljutomera. Tam vsebine izvaja projektni partner Mladinski svet Ljutomer, skupaj s prijaviteljem Slovensko filantropijo (Hišo sadeži družbe Murska Sobota) in preostalimi partnerji v projektu. Na Ormoški 22, v centru Ljutomera je za vse občane in občanke omogočeno druženje, informiranje in druge brezplačne aktivnosti, ki se izvajajo v skladu s projektom. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt podpira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad in lokalne skupnosti, tudi Občina Ljutomer.

Nujno pa bi bilo ustrezno povečati finančne tudi občinske proračunske dotoke in tako v večji meri podpreti tiste ključne nosilce razvoja mladinskih struktur, ki delujejo vsakodnevno, profesionalno in desetletje konstantno na predmetnem področju, z nenehno nadgradnjo svojih dejavnosti ter tako bistveno prispevajo k dodani vrednosti delovanja za mlade.
V nadaljevanju povzemamo samo nekaj ključnih ukrepov in možnosti, ki se v občini Ljutomer izvajajo za mlade: 

 • Nagrade študentom za napredovanje v višji letnik
 • Nagrade študentom za dokončanje študija
 • Komisija za mladinska vprašanja
 • Mladinski center Prlekije
 • Mladinski svet Ljutomer
 • Dobro delujoča društva, ki vključujejo mlade in kjer mladi aktivno sodelujejo
 • Finančna podpora projektom, ki jih izvajajo mladi
 • Projekti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
 • Brezplačna uporaba zunanjih športnih objektov in Doma kulture
 • Informiranje mladih 
 • Omogočanje pripravništva in prakse v občinski upravi in v javnih zavodih
 • Zaposlovanje mladih preko javnih del
 • Tehnološki park - podjetniški inkubator 
 • Mladi kot prednostni upravičenci razpisa za spodbujanje podjetništva
 • Študentsko delo v občinski upravi
 • Sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij za mlade
 • Sofinanciranje programa Zveze za tehnično kulturo Slovenije - regionalnega centra Murska Sobota
 • Zagotavljanje finančne pomoči dijakom in študentom za strokovne ekskurzije, izmenjave, prakse
 • Nudenje infrastrukture za formalno in neformalno izobraževanje - Golarjeva domačija
 • Mladi kot prednostna kategorija prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj
 • Sprejem uspešnih mladih na najrazličnejših področji 
 • Strategija za mlade v občini Ljutomer
 • ...

tekst: Nina Stegmüller, Urška Sovič
foto: Alenčica Studnička