Lions klubi predstavili svoje delo in številne dobrodelne dogodke, ki jih pripravljajo

V Pomurju delujejo 4 Lions klubi: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer, ki s svojim delovanjem učinkovito in prepoznavno uresničujejo svoje poslanstvo

Prlekija-on.net, četrtek, 6. december 2018 ob 08:31
Tadej Pintarič, Stanko Gjerkeš, Marja Dolamič in Damjan Jaklin

Tadej Pintarič, Stanko Gjerkeš, Marja Dolamič in Damjan Jaklin

Lions Clubs International je mednarodna neprofitna humanitarna organizacija z 1.450.000 člani, združenih v 46.000 Lions klubih, ki so organizirani v 206 državah sveta. Zveza Lions klubov Slovenije je v slovenskem prostoru prepoznavna s svojimi humanitarnimi programi in akcijami. Področje delovanja je usmerjeno v pomoč slepim in slabovidnim, pomoč socialno šibkim, pomoč zdravstveno hendikepiranim, gluhim in naglušnim, pomoč otrokom, pomoč ljudem in institucijam v okolju ter na svetovnem nivoju. Lions-i, kot člani Lions organizacije, so posamezniki, ki so zavezani doseganju največjih etičnih in moralnih standardov v svojem okolju in vsakdanjem življenju.

Strategija, ki je skupna vsem 57 Lions klubom v Sloveniji, z več kot 1.500 člani ima štiri ključna področja delovanja Zveze Lions klubov Slovenije za obdobje 2018 - 2023.

Ob upoštevanju slovenskih razmer humanitarno in dobrodelno delovati na posameznem področju: 

 1. ZDRAVSTVO (diabetes, rak pri otrocih, vid, sluh, paliativna oskrba, druge bolezni in stanja, ki niso dobro urejene);
 2. OKOLJE (varovanje voda, zraka, odpadki, zavržena hrana, urbanizem itd.);
 3. SOCIALNO PODROČJE (zmanjševanje lakote, socialna pomoč, brezdomci itd.);
 4. MLADINA (izmenjava in tabor mladih, boj proti drogam, podpora pri izobraževanju, prehrana...). 

Spodbujati izvajanje različnih preventivnih aktivnosti na vseh področjih. Pomagati tam, ker je država premalo prisotna na področju zdravstva in sociale. Spodbujalti državo, da trajno uredi področja in odpravi težave tam, kjer je to po načelih socialne države v njeni domeni. Pomagati ob pojavih družbenih problemov. Cilj je ustvariti bolj živahne in trdožive skupnosti, v katerih bodo humanitarne potrebe učinkovito obravnavane.

V Pomurju delujejo 4 Lions klubi: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer, ki s svojim delovanjem učinkovito in prepoznavno uresničujejo svoje poslanstvo.

Lions Klub Ljutomer

Lions Klub Ljutomer ima trenutno ima 34 članov, v kratkem se jim bodo pridružili novi člani. V lionističnem letu 2018-2019 obeležujejo 10 let svojega delovanja. Pod okriljem Lions kluba že tretje leto deluje tudi Leo klub na GFM Ljutomer, ki šteje 20 članov. Letošnja generacija je izjemna in se aktivno vključuje v vse dejavnosti Lions kluba. Delujejo zelo samostojno, obenem se intezivno izobražujejo za svoje kvalitetno delovanje.

Ključni projekti v Lionističnem letu 2018-2019

Eden pomembnih projektov, s katerim nadaljujejo tudi v letu 2018 je projekt Donirana hrana, s katero poskrbijo, da užitna hrana iz ponudbe trgovin, ne konča med biološkim odpadki, ampak jo preusmerijo do tistih, ki jo potrebujejo. Rezultati in zadovoljstvo prejemnikov pa potrjujeta odličnost akcije. Za njimi je letos že kar nekaj uspešno izvedenih projetkov. 18.10. 2018 so v sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer - pripravili predstavitev prvenca mladega Roma, Sandija Horvata z naslovom: "Preprosto enostavno: čas je za spremembe".

19.10.2018 so izvedli predavanje na temo »Deabetes odraslih in otrok«, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in ozaveščanju o tej vse bolj prisotni bolezni. 28.11.2018 je bil odlično izveden Glasbeni koncert dijakov FGML in Leo kluba z dobrodelno noto za pomoč slabovidni sošolki Emi. 1.12.2018 so opravili otvoritev razstave Plakat miru 2018, osnovnošolcev OŠ UE Ljutomer na temo »Bodimo prijazni«, njihove risbe pa krasijo njihov koledar za leto 2019.

Konec tedna, 7.12.2018 se zaključuje akcija zbiranja daril, igrač, oblačil v organizaciji Leo kluba na GFML za praznično obdarovanje otrok in odraslih. Člani Leo kluba bodo tako polepšali praznične dni otrokom in starejšim, ki si praznične nakupe težko privoščijo. Že 15.12.2018 pa bo potekala Božična stojnica na Glavnem trgu v Ljutomeru in 22.12.2018 tradicionalna prireditev »S smehom za nasmeh«, gost bo Tin Vodopivec z gosti. Prav vsaka od teh prireditev nosi dobrodelno noto.

Januarja 2019 se bodo pridružili krvodajalski akciji v sodelovanju OZ Rdečega križa ter GFML, meseca februarja pa pripravljajo predavanje na temo Obolelost otrok za rakom. Prazničen bo mesec april, ko bodo svečano obeležili 10 let delovanja Lions kluba Ljutomer. V mesecu maju se pridružijejo vseslovenski akciji, ki je v zadnjih letih postala tudi skupna akcija Pomurskih Lions klubov »Tečem da pomagam« in vključitev v akcijo »10 krogov za 10 nasmehov« Društva Never Give Up, skupaj z dijaki GFML. Mesec junij bo zaznamovalo zbiranje šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto skupaj z dijaki GFML in priprave na izmanjavo mladih, ki poteka pod okriljem Distrikta 129, Slovenija.

Odlično sodelovanje Lions in Leo kluba in povezovanje z drugimi humanitarnimi organizacijami, zagotavlja medgneracijsko sodelovanje in bolj kvalitetno zaznavanje področij, družin in posameznikov, ki so pomoči potrebni. Hvaležni so za iskreno sodelovanje in sprejemanje, ter odziv okolice v kateri delujejo, da izboljšujejo kvaliteto življenja in bivanja.

Predsednica Lions kluba Ljutomer je Marja Dolamič.

Lions klub Lendava - Lendva

Lions klub Lendava - Lendva je bil ustanovljen leta 2009 in bo naslednje leto obeležil deseto obletnico. Trenutno je v klub včlanjenih 28 članov in so del največjega humanitarnega združenja, ki ima več kot 1.400.000 članov iz vsega sveta.

Od samega začetka delovanja kluba se ukvarjajo z različnimi dobrodelnimi prireditvami oziroma aktivnostmi.

Vsako leto organizirajo dobrodelno prireditev »Podarjamo glasbo, ples in nasmeh«. Na prireditvi nastopajo otroci iz vrtcev, osnovnih šol in srednje šole iz Upravne enote Lendava, kakor tudi učenci glasbene šole iz Lendave. Izkupiček s prireditve namenijo šolskim skladom šol, iz katerih prihajajo nastopajoči učenci.

Skupaj z Leo klubom Lendava, vsako leto organizirajo koncert z znanim slovenskim glasbenikom. Izkupiček s prireditve namenijo osebi ali družini, ki je pomoči najbolj potrebna.

Lions klub Lendava-Lendva je organiziral pomoč družini s tremi majhnimi otroci, ki so živeli brez elektrike in vode. V dobrodelni akciji Prižgimo jim luč so v dveh tednih uredili priklop na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Strošek, v višini 10.000 evrov, je pokril Lions klub Lendava s pomočjo donatorjev.

Družini so pomagali pri opremljanju stanovanja, starejši osebi so priskrbeli peč za gretje.

Pripravili so več dobrodelnih bazarjev in z zbranim denarjem kupili prilagojen računalnik študentu.

Zbirajo očala, kar je njihova stalna naloga in jih enkrat letno predajo v Hoferju.

Pomagali so družini, ki je nenadoma izgubila očeta in je ostala mama sama s tremi šolajočimi se otroci, od teh eden študira v tujini, drugi v Ljubljani in tretja je osnovnošolka.

Ob božično novoletnih praznikih razveseljujejo otroke iz vrtcev in šol s paketi oblačil in sladkarij, ki jim jih podarijo člani LK in različni donatorji.

Lions klub Lendava- Lendva se izključno financira iz članarine članov kluba. Predsednik Lions kluba Lendava je Stanko Gjerkeš.

Lions klub Gornja Radgona

Lions klub Gornja Radgona je bil ustanovljen v septembru 2018, na pobudo Lions klub Murska Sobota. Klub je ob ustanovitvi združeval 30 članov, sedaj jih je 33, število pa se bo kmalu povečalo še za dva člana.

Ustanovna predsednica Mira Borko Prelog je skupaj s članstvom v 1. letu delovanja sprovedla kar nekaj dobrodelnih akcij, donirali so tako organizacijam, ki se ukvarjajo s socialno ogroženimi skupinami (CSD GR, VDC GR), kakor posameznikom. Ker pa so Lioni po vsem svetu ugotovili, da nekatere skupine - otroci oboleli za rakom in krvnimi boleznimi, ter oboleli za diabetesom, pri svojem zdravljenju potrebujejo še dodatno pomoč, so kar nekaj aktivnosti v lanskem lionističnem letu izvedli za izboljšanje življenjskih pogojev, ter olajšali zdravljenje teh skupin.

Eden njihovih najpomembnejših projektov pa je prireditev »Tečem da pomagam«. Gre za skupno, vseslovensko akcijo Lions klubov, del sredstev, ki so jih pridobilo na tej prireditvi, pa so skupaj z ostalimi Lions klubi iz vse Slovenije donirali ustanovi Mali vitez, ki pomaga otrokom obolelim za rakom, z ostankom pa so omogočili otrokom iz socialno ogroženih družin odhod na morje.

V skupni vseslovenski akciji pa so v juniju pomagali tudi Belokranjcem, ki jih je v juniju 2018 prizadela huda toča.

V lionističnem letu 2018/19 je vodenje kluba prevzel Tadej Pintarič. V obdobju do sedaj so v skupni akciji pomurskih Lions klubov pomagali Društvu paraplegikov Pomurja urediti dostop, Centru za socialno delo urediti sobo za nadzorovana srečanja družin, društvu za diabetes so ob dnevu diabetesa donirali merilnike sladkorja in terapevtsko masažo stopal.

V dnevih ki so pred nami, se bodo ljudem še bolj približali na novoletni prireditvi Pravljično mesto v Gornji Radgoni med 17. in 19.12. Na prireditvi, ki bo potekala med 17. in 19. uro, bodo zbirali prispevke za otroke obolele za rakom.

Pomagali bodo dobrim možem, ki nam prinašajo darila: v klubu zbirajo knjige, igrače in ostale uporabne pripomočke, ki jih bodo v naslednjem tednu podarili vrtcem, šolam, pa tudi domovom za upokojence, na področju kjer delujejo.

V januarju pa bo v Radencih tradicionalna prireditev - obletnica ustanovitve lions klubov v Pomurju, pri organizaciji te prireditve se izmenjujejo vsi štirje pomurski klubi. Na tej prireditvi se bodo tudi uradno zahvalili vsem podjetjem, ki so jim pomagali pri izvedbi aktivnosti v preteklih letih.

Aktivnosti bo v prihodnjih mesecih kar precej, v marcu bodo sodelovali pri čiščenju porečja Mure in rokavov, ki ga organizira GAPORA Gornja Radgona, Že sedaj pa so začeli s pripravami na 2. izvedbo prireditve Tečem da pomagam. Z 2. ponovitvijo želijo preseči uspeh letošnje prireditve.

Lions klub Murska Sobota

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990, ustanovljen Lions klub Ljubljana. Že istega leta sta bila ustanovljena še dva kluba, v Kopru in Murski Soboti. LK Murska Sobota je bil ustanovljen 1.12.1990, ob podpori in botrstvu LC Radkersburg. Sam ustanovni večer je potekal 27.4.1990, tako je njihov klub eden najstarejših v Sloveniji. Trenutno število članov je 35.

Osnovni cilj lionizma in s tem tudi njihovega kluba je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Ob temeljnem programu lionizma, skrbi za slepe in slabovidne, slovenski Lionsi izvajajo še številne druge oblike pomoči: pomoč slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, delujejo pri varovanju okolja, pomagajo otrokom in mladim, skratka, odzivajo se na potrebe pomoči potrebnih, če so za to zaprošeni in je pomoč v njihovi moči.

Dejavnosti kluba potekajo skozi vso leto, pri določenih pa sodelujejo tudi z ostalimi pomurskimi Lions klubi. Zbrana donatorska sredstva jim omogočajo, da pomagajo posameznikom in organizacijam, ki so pomoči potrebni. Donacije dodeljujejo na osnovi prejetih vlog ali predlogov iz okolja, ki zaznajo določeno potrebo in se obrnejo na njih.

Področja doniranja:

 • Slepi in slabovidni - pomoč posameznikom in društvu.
 • Zmanjšanje lakote - viški hrane/donirana hrana - člani ob pomoči javne delavke prevzemajo dnevne viške hrane in jih dostavljajo v hišo brezdomcev, krizni center za mlade in materinski dom.
 • Okolje-bivalna problematika/naravne nesreče - pomagajo pri zagotavljanju osnovnih bivanjskih pogojev.
 • Otroci in mladi - pomoč pri šolskih in obšolskih dejavnostih - donacija za šolske potrebščine, bivanja v domovih, ...
 • Po potrebi pa donirajo tudi za druge namene, v primeru da je to opravičeno.

Poleg lastnih prispevkov članov kluba, pa izvajajo tudi projekte s katerimi zbirajo sredstva, ki jim omogočajo njihovo dobrodelnost. Ti so: 

 • Plakat miru in koledar LK MS z izbranim risbami
 • Tečem, da pomagam
 • Božični dobrodelni koncert
 • Miklošovo senje - stojnica

Pri njihovem delu, nobeden ni odveč, zato jim včasih priskočijo na pomoč tudi družinski člani in posamezniki, ki jim ni vseeno za sočloveka, zavedajoč se plemenitosti njihovega dela in poslanstva.

Predsednik Lions kluba Murska Sobota je Damijan Jaklin.

Conski predsednik je Boštjan Pihlar.