Priznanja iz zakladnice srbske zgodovine

Častni naziv »Srbski vitez« in odlikovanje »Zlata krona«

Filip Matko Ficko, nedelja, 9. december 2018 ob 19:03
Častno priznanje »Srbski vitez« Stanetu Ribiču na Slovaškem

Častno priznanje »Srbski vitez« Stanetu Ribiču na Slovaškem

Kulturno-zgodovinski center »Srbska krona« v Kragujevcu ima podeljeno ekskluzivno pravico, da obnavlja in tiska ter podeljuje nekdanje častne nazive in odlikovanja iz časov Srbije, ko je bila nekoč v zgodovini na področju Balkana pomembna dinastija. Eno izmed takšnih pomembnih priznanj je častni naziv »Srbski vitez«. Obrazložitev za to priznanje je naslednje:

»Srbski vitez je Kristusov junak. Nositi ime viteza je ponos, ki se je oblikoval skozi stoletja z viteškim znanjem, spoštovanjem vere, potrpežljivostjo, ljubeznijo do bližnjih, častno poštenostjo, modrostjo in znanjem - da je vsemu temu predan in pri tem dosleden...To je pravzaprav priklic spomina na nekdanje viteške čase. Zatorej bi naj »Srbski vitez« bil predan svetim ciljem, kar od njega zahteva ogromni premik osebnega karakterja k dobremu. Je svetilnik, ki osvetljuje srbski narod. Njegova vloga se sprejme, ne samo na bojnem polju, pač pa tudi z znanjem in sposobnostmi. Tradicionalno je privržen svojim koreninam kot dober čuvaj najboljšega iz preteklosti, a istočasno usmerjen v prihodnost. Moralna kvaliteta »Srbskega viteza« je obča človečnost. Častno ime viteza dandanes odgovarja vsakemu človeku, ki se bori iz svojega osebnega prepričanja za neke višje cilje, iskreno, s čistim srcem ter pri tem izžareva plemenitost s svojimi priporočili in deli.«

Častni naziv »Srbski vitez« je lani kot prvi v Republiki Sloveniji prejel Rade Bakračević, predsednik Srbskega kulturnega društva »Štajerska skupnost« s sedežem v Mariboru, ki sicer živi v Radencih. Je pa istočasno s tem častnim nazivom prejel še zadolžitev s štiriletnim mandatom: direktor za umetnost in kulturo pri Kulturno-zgodovinskem centru »Srbska krona« v Kragujevcu.

Tako je letos za prejem častnega naziva »Srbski vitez« predlagal Staneta Ribiča, predsednika Združenja srbskih društev v Republiki Slovaški. Temu je ta naziv bil predan v hotelu »Barbakan« v središču Trnave na Slovaškem 3. decembra letos. Obrazložitev je prebral Rade Bakračević, listino »Srbski vitez« je Stanetu Ribiču izročila Mirjana Radenković, generalni sekretar Kulturno-zgodovinskega centra »Srbska krona« v Kragujevcu, ob prisotnosti ambasadorja te asociacije Đura Miletića. Predala mu je tudi pisno priznanje »Mojstrsko pismo« ter pisno priznanje »Vseslovanska nit«.

Ob tej priložnosti je na osnovi Pravilnika o odlikovanjih najzaslužnejšim posameznikom Kulturno-zgodovinski center »Srbska krona« iz Kragujevca podelil odlikovanje (medaljo) »Zlata krona - prvega reda« Radetu Bakračeviću. V obrazložitvi je zapisano, da je to odlikovanje prejel Rade Bakračević za pomemben prispevek k trajnemu ohranjanju srbskega druženja ter za dolgoletno uspešno promocijo srbske kulture v svetu.