Tjaša Simonič nasledila Moniko Majer

Člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak pred zamenjavo kraljice spregovorili o svojem delu

Prlekija-on.net, četrtek, 28. februar 2019 ob 10:11
17. letni zbor Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak

17. letni zbor Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak

Vinogradniki, ki ljubijo trto in vino, so vedno prijazni in veseli ljudje. In v veselem razpoloženju je tako potekal tudi 17. letni zbor Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak, v katerega je vključenih dobrih 100 članov. Poleg članic in članov društva so se zbora, ki je potekal na Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici, udeležili tudi nekateri gostje, kot so: župan in podžupan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in Andrej Kocbek, predsednik Društva vinogradnikov Kapela - Radenci Danilo Rihtarič, predsednik Turistično vinogradniškega društva Benedikt Marjan Farasin, predstavniki Društva vinogradnikov Lenart in Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci, predstavniki domačih društev, aktualna društvena vinska kraljica Tjaša Simonič, ter vinske kraljice iz prejšnjih mandatov: Monika Majer, Martina Breznik in Tina Rajh. Že pred pričetkom zbora je potekalo predavanje o negi in varstvu vinske trte pred boleznimi in škodljivci, čemur so prisotni vinogradniki pozorno prisluhnili.

Po končanem predavanju je o delu društva in nalogah za prihodnje poročal predsednik društva Franci Zorko, ki je dejal, da je društvo v preteklem obdobju dobro opravilo zadane naloge in s svojimi dejavnostmi zadovoljilo člane društva. V svojem poročanju je med drugim povedal: Bistveni sklopi delovanja društva so bazirali predvsem na organizaciji prireditev pod pokroviteljstvom Občine Cerkvenjak ter lastnih prireditev v organizaciji ter izvedbi izobraževanj, sodelovanju na prireditvah in dogodkih društev, izvedba letne redne skupščine ter sprotnem izvajanju rednih nalog potrebnih za samo delovanje društva. "Izobraževanje naših vinogradnikov so ena izmed poglavitnih nalog in ciljev našega društva. Da smo pri tem uspešni, nam kaže dober obisk naših delavnic in predavanj, ki jih organiziramo v časovnih obdobjih, ko so potrebne. Trudimo se pripeljati strokovnjake, od katerih pridobimo znanje in dobre nasvete, rezultati pa se pokažejo predvsem na društvenih ocenjevanjih vina, kjer vina naših članov dosegajo vrhunske rezultate. Poseben namen med našimi izobraževanji imajo t. i. Kletarske delavnice, ki jih zadnja leta prirejamo skupaj s sosednjim društvom vinogradnikov Sveta Trojica kot panožni krožek s pomočjo KGZ Ptuj, Kmetijske svetovalne službe Lenart. Tak sistem se je pokazal kot pozitiven, saj vina v dveh sklopih in obdobjih pripravimo na presek letnika, ki je namenjen ocenjevanju." je dejal predsednik Zorko, ki je tudi povedal, da je bilo lansko leto za vinogradnike ugodno. Ker ni bilo toče, je bil vinski pridelek letnika 2018 nadpovprečen. Nekaj težav je bilo pri negi vinske trte, saj so se izmenjavala obdobja vročih dni in vlažnih noči, kar je ustvarilo dobre pogoje za delovanje bolezni, predvsem peronospore, ki se je pojavila zelo zgodaj, pozneje pa oidija, zaradi katerega se je pojavljalo gnitje grozdja.

Ker je 5. vinski kraljici Moniki Majer potekel mandat, so izvolili novo vinsko kraljico, ki je postala Tjaša Simonič, ki bo na vinskem dvoru dve leti. Ker je bil zbor volilni, so izvolili novo vodstvo. Pravzaprav so potrdili dosedanje organe društva, vodenje pa še naprej zaupali dosedanjemu predsedniku Franciju Zorku. Udeležence zbora so pozdravili tudi gostje. Župan se je predsedniku in vodstvenim organom društva zahvalil za dobro sodelovanje z občino in za uspešno izvedene prireditve, ki vsako leto potekajo v okviru društva.

Foto: Ludvik KrambergerVeč v Kultura in izobraževanje