Za bližnjo prihodnost napovedujejo zvišanje cen mleka

Na 27. občnem zboru Mlekarske zadruge Ptuj se je zbralo preko 200 članov

Ivan Trunk, torek, 19. marec 2019 ob 16:40
27. občni zbor Mlekarske zadruge Ptuj

27. občni zbor Mlekarske zadruge Ptuj

V četrtek, 14. marca, je bil v restavraciji Pan v Kidričevem sklican 27. občni zbor Mlekarske zadruge Ptuj, ki se ga je udeležilo preko 200 članov. Mlekarska zadruga Ptuj je največja specializirana zadruga v Sloveniji, ki je v okviru svoje osnovne dejavnosti v letu 2018 od cca. 760 članov odkupila 63,5 mio l mleka, in ustvarila skupno preko 25,6 mio evrov prometa.

Janko Petrovič, direktor MZ Ptuj, je povedal, da se je v letu 2018 celotna Slovenija ubadala z zmanjšanjem proizvodnje mleka, zato so odkupljene količine v okviru MZ Ptuj zelo vzpodbudne. V skupnih količinah predstavlja Štajerski del cca. 50 mio l, Prekmurje cca. 10 mio l in področje Koroške cca 3 mio l.

Leto 2018 je bilo eno od povprečnih let, kar se tiče gibanja cen mleka na nivoju EU. Leto 2018 je zaznamovalo začetno padanje cen mleka, ki je bilo posledica tržnih viškov v prvem kvartalu leta 2018. V drugem kvartalu so se stvari pričele umirjati in drugo polovico leta 2018 je zaznamovala suša na severu Evrope, kar je povzročilo rahlo pomanjkanje surovega mleka, kar je posredno imelo vpliv na postopno rast cene surovega mleka.

Konec leta 2018 je cena mleka dosegla vrh, ponudba in povpraševanje pa sta se uravnotežila, kar vpliva na trenutne stabilne pogoje na trgu.

Mlekarska zadruga zelo dobro posluje in je zaradi zelo nizkih stroškov poslovanja in velikega prometa ustvarila dobiček v višini 360.000 evrov, ki ostaja na zadrugi kot kapitalska rezerva.

Zadruga sledi svoji viziji razvoja in želi biti korekten poslovni partner vsem aktivnim proizvajalcem mleka, jim nuditi ugoden servis pri nabavi repromateriala, gnojil, semena, FFS in krmil, ter jim le-te zagotoviti po najboljši možni ceni.

Zadruga se bo še naprej trudila plačevati mleko po najboljših možnih cenah, ki se bodo lahko iztržile, za bližnjo prihodnost pa napoveduje zvišanje cen mleka.

Od gostov so prisotne pozdravili še direktor KZ Ptuj Marjan Janžekovič, direktor KGZ Ptuj Andrej Rebernišek, ravnatelj Biotehnične šole Ptuj Marjan Horvat, predstavnica NKBM Silva Žuran, direktor prodaje krmil Jata Emona Andrej Kotar, predstavnik KGZ Murska Sobota in ostali.

Vsako leto MZ na občnem zboru podeli tudi nagrade.

Za največjo količino oddanega mleka v letu 2018 so nagrade prejeli:

Kmetija Šmigoc iz Repišč, 1.124.348 litrov
Kmetija Kovačič iz Miklavške c., 908.642 litrov
Kmetija Simonič iz Iljaševcev, 764.445 litrov

Za največjo količino oddanega mleka v regiji Koroške:
Kmetija Brezovnik iz Radelj ob Dravi, 442.983 litrov

Za največjo količino oddanega mleka v Prekmurju:
Kmetija Smodiš iz Kuštanovcev, 302.148 litrov

Podelili so nagrade trem zbiralkam mleka, ki so v letu 2018 imele najboljše rezultate v kvaliteti mleka (red in čistoča):

Zbiralnica Trnovci
Ivek Trunk, Trnovci 3, 2258 Sveti Tomaž

Zbiralnica Stogovci
Branko Korez, Stogovci 22, 2322 Majšperk

Zbiralnica Domanjševci
Renata Šebok, Domajnševci 101, 9206 Križevci v Prekmurju