Požar v kuhinji kulturnega doma

Branko Košti, četrtek, 28. oktober 2010 ob 22:00
Gašenje

Gašenje

V četrtek, 28. oktobra ob 18. uri je zaradi pregretega olja v čajni kuhinji kulturnega doma pri Mali Nedelji izbruhnil požar. Ogenj je zajel inventar, močan dim se je razširil tudi v dvorano, kjer je potekala prireditev za otroke. Vodstvo šole je izvršilo evakuacijo otrok iz dvorane, vodja prireditve pa je obvestil regijski center za obveščanje v Murski Soboti, izklopil elektriko in zaprl dovod plina.

Na srečo je bila to samo predpostavka za izvedbo zaščitno reševalne vaje v oktobru - mesecu varstva pred požari.

Vajo so izvedli gasilci gasilskih društev iz sektorja Mala Nedelja, poleg domačinov še člani PGD Radoslavci in PGD Precetinci. Poleg gasilcev so v vaji sodelovali še člani KD Mala Nedelja, Splošne knjižnice Ljutomer kot upravljalca kulturnega doma, OŠ Mala Nedelja, Rdeči križ in reševalci ZD Ljutomer ter Postaja policije Ljutomer.

Namen vaje je bil v praksi preveriti predvidene postopke evakuacije v primeru kakršnekoli nevarnosti, ki zahteva hitro in organizirano zapuščanje objekta. Preverili so tudi usposobljenost gasilcev za tovrstne intervencije - varovanje premoženja, po vaji pa pregled objekta.

V opravljeni analizi takoj po vaji je bilo ugotovljeno, da je vaja v celoti dosegla svoj namen, saj sodelujoči poznajo svoje dolžnosti in postopke in so jih z nekaterimi manjšimi odstopanji tudi izpolnili.