Podelili potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju za NPK Lončar

Letošnjega tečaja se je udeleževalo 11 kandidatov pod mentorstvom lončarke Urške Ambrož, ki je v zavodu zaposlena

Prlekija-on.net, petek, 12. april 2019 ob 16:08
Letošnjega tečaja se je udeleževalo 11 kandidatov

Letošnjega tečaja se je udeleževalo 11 kandidatov

Zavod Marianum Veržej - Center DUO v svojih projektnih aktivnostih vedno bolj uresničuje svoje cilje - predstaviti rokodelstvo Pomurja širši javnosti, ga ponuditi kot atraktiven turistični dodatek, predvsem pa vzgajati mlade v duhu bogate kulturne dediščine.

Na področju izobraževanja so si v zadnjih desetih letih, odkar aktivno delujejo, nabrali številne izkušnje na področju prenosa rokodelskih znanj in spretnosti. Izvajajo številne krajše in daljše tečaje za različne ciljne skupine. Neformalno izobraževanje, ki se nenazadnje vrši pri krajših predstavitvenih delavnicah za turiste, želijo preko različnih programov približati ali celo enačiti s formalnim izobraževanjem. Štiri leta so že vključeni v mrežo dnevnih centrov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer so razvili in ponujajo tehnične dneve z rokodelci. Za njihove aktivnosti je značilno, da strokovne vsebine vodi rokodelec, ob njem pa mu strokovno pomoč nudi pedagoški delavec. Poleg tehničnih dnevov izvajajo tudi programe rokodelske šole v naravi, ki se jih poslužujejo tako vrtci, osnovne šole kot srednje šole.

Pomembne korake pa so naredili v pripravi programov za izobraževanje NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija), ki so jih pripravljali skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje. Na podlagi teh programov so pravkar uspešno zaključili že tretje izobraževanje za NPK Lončar, ki ga izvajajo skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje in se vanj vključujejo brezposelne osebe. Letošnjega tečaja se je udeleževalo 11 kandidatov (Zdravko Patty, Zorica Kampuš, Liljana Kovač, Viktorija Lešnik, Mojca Novak Žižek, Sara Pintarič, Rozalija Smej, Mina Toplak, Natalija Kukec, Lana Korčulanin in Kristina Pucko), ki so ga tudi uspešno zaključili. Tečaj je potekal pod mentorstvom lončarke Urške Ambrož, ki je v zavodu zaposlena. Vodja centra DUO, Ivan Kuhar in direktor Zavoda Marianum Veržej, Peter Pučnik sta tako ob odprtju 11. razstave pirhov slovenskih pokrajin in velikonočnih prtov v Veržeju, podelila tudi potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju za NPK Lončar, ki so ga izvajali v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje.

Izkušnje preteklih izvedb kažejo, da kandidati pridobijo osnovna znanja lončarstva, spretnosti pa je potrebno še vsaj kakšno leto ali dve nadgrajevati z vsakodnevno vajo, da so potem dejansko pripravljeni za pristop k certificiranju NPK Lončar. Zato je še toliko bolj pomembno, da bi v prihodnje na nacionalni ravni razmišljali o vajeniškem programu tudi za neformalna izobraževanja. Ker za rokodelske poklice nasploh v Sloveniji znotraj formalnega izobraževanja trenutno skoraj ni mogoče pridobiti ustrezne izobrazbe, jim za ohranitev teh redkih poklicev ostajajo neformalna izobraževanja edina opcija. V Zavodu Marianum Veržej upajo, da bodo lahko že kmalu preko kakšnega projekta preizkusili prav to - da kakšnega izmed tečajnikov vključijo v enoletni program vajeništva in tako pridejo do konkretnih rezultatov.

Zavod Marianum Veržej je vpisan v register za potrjevanje NPK, ki ga izvaja Republiški izpitni center (RIC). Do sedaj so uspešno izvedli eno certificiranje, kjer so si štirje kandidati pridobili poklic Lončar. V maju (14. 5. 2019) imajo ponovno razpisano potrjevanje, tako da upajo, da se bo ta številka v prihodnje še povečala.Več v Kultura in izobraževanje