Več avtodomov, več prometa, več delovnih mest tudi v Odrancih ter 1.400 evrov regresa

V jubilejnem letu je v Skupini Carthago vse še naprej usmerjeno v rast

Prlekija-on.net, sreda, 15. maj 2019 ob 13:44
Carthago Odranci

Carthago Odranci

Skupina Carthago praznuje rojstni dan: pred 40 leti je Karl-Heinz Schuler v Ravensburgu v Nemčiji ustanovil podjetje Carthago Reisemobil GmbH. Še zmeraj lastniško vodeno podjetje je danes vodilni evropski proizvajalec prestižnih avtodomov znamk Carthago in Malibu. Pomemben delež k uspehu podjetja je prispevalo hčerinsko podjetje Carthago d.o.o. s sedežem v Odrancih. Tako kot vsa predhodna leta, bo leto 2019 usmerjeno v rast in razvoj.

Obrat v Odrancih: nosilni steber skupine Carthago

Karl-Heinz Schuler, ustanovitelj in lastnik Carthaga o pomenu Carthaga d.o.o.: »Obrat v Odrancih smo leta 2008, ob začetku finančne krize, postavili na zelenem travniku. Pogum se je za vse udeležene obrestoval: To je bil odločilni korak za razvoj Carthaga, kajti v Odrancih smo ustvarili pogoje za nadaljnjo rast

Danes predstavljajo Odranci nosilni steber skupine Carthago. Med poznavalci panoge uživajo avtodomi Carthago in Malibu iz Odrancev odličen sloves. Bralci vodilne evropske strokovne revije Promobil so izbrali tako Carthago c-compactline kot tudi Carthago c-line T in Malibu Van za avtodom leta v posamični kategoriji - vse tri modele proizvajajo v Odrancih.

Sandra Županec, direktorica Carthaga d.o.o.: »K temu uspehu je pripomogel tudi naš obrat z angažiranim delom vseh zaposlenih

Tendenca rasti na področju prodaje, številu izdelanih vozil ter številu zaposlenih še naprej ostaja

V preteklem poslovnem letu je slovensko podjetje ustvarilo nekaj čez 200 milijonov evrov prometa, kar predstavlja 13 odstotno rast glede na preteklo leto. Ta poslovni uspeh je odraz kakovostnih produktov podjetja. Rast je načrtovana tudi za tekoče poslovno leto.

Po besedah vodje proizvodnje Viktorja Zimmermanna: »Poleg odličnega produkta so odločilni dejavnik uspeha zaposleni, katerih število še vedno narašča«.

Nadaljnja širitev obrata, nova proizvodna hala

Obrat v Odrancih je v preteklih letih neprestano rasel in se razvijal. Trenutno je v izgradnji nova proizvodna hala za lesnopredelovalne stroje z avtomatskim skladiščenjem lesnih plošč ter zmogljivimi odsesovalnimi sistemi. V podjetju trenutno poteka izgradnja preventivne protipožarne zaščite na vseh zgradbah. Vrednost celotne investicije se ocenjuje na 6 milijonov evrov.

Vzporedno s širitvijo in vlaganjem v proizvodne hale in stroje se je v izgradnjo najsodobnejših pisarn in prostorov za zaposlene vložilo čez 1,5 milijonov evrov.

Poleg naštetih investicij in novosti, bodo poleti, z modelnim letom 2020, prenove deležni vsi produkti. Največ novitet se obeta pri modelih Carthago c-compactline in Malibu Van.

1.400 EUR regresa za letni dopust in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zaposleni se poleg vsakoletnega januarskega povišanja plače lahko v mesecu juniju spet razveselijo regresa za letni dopust. V letu 2019 bo višina regresa za letni dopust znašala 1.400 evrov bruto, kar bo zaradi davčne razbremenitve regresa pomenilo 1.400 evrov neto izplačila.

Dodatno, s 1. avgustom 2019, podjetje vključuje svoje zaposlene v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Sandra Županec, direktorica Carthaga d.o.o.: »Poleg dolgoročnega in stabilnega delovnega okolja želimo našim zaposlenim ponuditi vse prednosti sodobnega delodajalca

Z rastjo podjetja nenehno narašča tudi potreba po novih sodelavcih.Več v Gospodarstvo