V občini Ljutomer najmanj prebivalcev živi v naselju Jeruzalem, največ pa na Cvenu

Največ prebivalcev sicer živi v mestu Ljutomer in sicer 3.362 (1.613 moških in 1.749 žensk), celotna občina pa ima skupaj 11.261 prebivalcev (5.617 moških in 5.644 žensk)

Prlekija-on.net, četrtek, 6. junij 2019 ob 18:33
Jeruzalem

Jeruzalem

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je objavil statistiko iz katere je razvidno, da je 1. januarja 2019 v Sloveniji živelo 2.080.908 prebivalcev v 5.978 naseljih; 57 naselij je bilo brez prebivalcev. Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran s skoraj 5.360 prebivalci na kvadratni kilometer, največ naselij brez prebivalcev pa je bilo v občini Kočevje (17). V letu 2018 je brez prebivalcev ostalo eno: Nova Gora v občini Dolenjske Toplice; 1. januarja 2018 je to naselje še imelo enega prebivalca, na začetku leta 2019 pa nobenega več, navaja SURS.

Najmanj prebivalcev v naselju Jeruzalem, največ na Cvenu

Če pogledamo podatke za občino Ljutomer, zasledimo, da najmanj prebivalcev živi v naselju Jeruzalem, 30 (14 moških in 16 žensk), največ (če ne upoštevamo mesta Ljutomer) pa v naselju Cven in sicer 557 (275 moških in 282 žensk). Pod 100 prebivalcev v ljutomerski občini živi še v naseljih Mala Nedelja (99), Rinčetova Graba (99), Ilovci (98), Plešivica (95), Gresovščak (94), Godemarci (93), Krištanci (68), Cuber (65), Vidanovci (53), Železne Dveri (41) in Sitarovci (36). Nad 300 prebivalcev pa najdemo še v naseljih Stročja vas (528), Spodnji Kamenščak (397), Moravci v Slov. goricah (356), Mota (311) in Radoslavci (301). Največ prebivalcev sicer živi v mestu Ljutomer in sicer 3.362 (1.613 moških in 1.749 žensk), celotna občina pa ima skupaj 11.261 prebivalcev (5.617 moških in 5.644 žensk).

Podrobno število za vsako naselje najdete v spodnji razpredelnici. Podatki kažejo število prebivalcev na dan 1. januar 2019.

Najgosteje naseljeno mestno naselje je Piran

Najgosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji je sicer bil Piran v istoimenski občini, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno skoraj 5.360 prebivalcev. Če bi hoteli tako gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali blizu 109 milijonov prebivalcev.

Piran ponuja številne znamenitosti in zanimivosti
Piran
Piran

Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, je bilo naselje Gotenica v občini Kočevje, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,1 prebivalca (ali eden na skoraj 12 km2). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi bilo v njej le nekaj več kot 1.700 prebivalcev.

Naselja brez otrok in naselja brez starejših

V osmih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največji med takimi naselji sta bili Završje v občini Trbovlje in Logje v občini Kobarid: obe naselji sta imeli po 42 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let.

V treh naseljih z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 ali več let. Največje od teh treh naselij je bil Sovinek v občini Semič s 44 prebivalci, ki so bili vsi mlajši od 65 let.