Davorin Kurbos: Nezaslišano!

Zdi se, da je bil scenarij rušitve direktorja JPPja in »prodaje« ljutomerskega podjetja Radgončanom, napisan že dolgo časa nazaj ... med drugim navaja razrešeni direktor

Prlekija-on.net, nedelja, 7. julij 2019 ob 09:292
Davorin Kurbos

Davorin Kurbos

Po sporočilu za javnost, ki ga je v minulih dneh podala županja Občine Ljutomer in predsednica Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o., mag. Olga Karba, se je oglasil tudi razrešeni direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos, ki ob tem navaja, da "demantira neresnične izjave županje". Sporočilu spodaj objavljamo v celoti.


NEZASLIŠANO !!!

Ljutomerska županja v pismu, poslanem svojim občinskim svetnikom in javnosti, izpodbija sprejete sklepe Sveta ustanoviteljic, čeprav je za zakonitost sprejemanja odločitev in delovanje Sveta ustanoviteljic po Odloku o ustanovitvi JPPja in po družbeni pogodbi, odgovorna prav ona: Olga Karba in njena občinska uprava, ki izvaja strokovne in druge naloge za Svet ustanoviteljic!!!

Še večji paradoks pa je to, da je nezakonitost, ki jo Olga Karba po desetih letih očita drugim županom, ves čas (očitno načrtno) povzročala predvsem ona sama, s tem, ko se v preteklosti v glavnem ni udeleževala sej Sveta ustanoviteljic, pač pa je pošiljala podrejene sodelavce (velja tudi za primer glasovanja o dosedanjem direktorju).

Kaj je danes drugače, kot deset let nazaj in kje je bila ljutomerska županja in njena uprava do danes? Kateri od kadarkoli sprejetih sklepov Sveta ustanoviteljic je torej po njenem sploh veljaven???

In kaj ima s tem JP Prlekija? NIČ, saj je po odloku dolžno upoštevati in izvajati sklepe Sveta ustanoviteljic in druge predpise - in predvsem je JPP dolžno zagotavljati ljudem zdravo pitno vodo ter odvajanje in čiščenje, ne glede na medobčinske razprtije!

Županja prihaja tudi v nasprotje sama s seboj ko trdi, da pri Kralju vpis v sodni register ni problem in da nevpisan Kralj lahko opravlja posle, pri Kurbosu pa je vpis problem!?

Razlogi za razrešitev dosedanjega direktorja so laž in konstrukt; v resnici je Olga Karba sama sebi povzročila škodo oz. stanje, da ji JP Prlekija ni moglo plačevati zbrane amortizacije, saj edina ni hotela podpisati pogodbe o najemu, kar je pogoj za najemnino!

Javno se sprašujem, ali je naključje, da se županja ni udeležila seje, na kateri je bil leta 2014 imenovan dosedanji direktor? In ali je naključje, da njena uprava, ki opravlja naloge za Svet ustanoviteljic, takrat leta 2014 ni posredovala sodišču predloga za vpis direktorja?!

Zdi se, da je bil scenarij rušitve direktorja JPPja in "prodaje" ljutomerskega podjetja Radgončanom, napisan že dolgo časa nazaj ...

In ne nazadnje: o čem se sploh pogovarjamo? Kaj je v resnici problem sistema C? Manipulacije, rušade, prevzemi in razprtije - vse to je le posledica in način za prikrivanje resnice - resnična težava je večmilijonska dejansko nastala škoda, ki je posledica ljutomerske blokade cen in upravljanja v Sistemu C ter ignoriranja sklenjenega medobčinskega sporazuma!

Se bomo pogovarjali tudi o tem?Več v Gospodarstvo