Trinajst jih je usposobljeno za oskrbnice

Direktorica direktorata MDDSZ mag. Barbara Tiselj na slavnostni podelitvi certifikatov NPK socialni oskrbovalec v Zavodu Vitica

Prlekija-on.net, petek, 12. julij 2019 ob 20:19
Slavnostna podelitev certifikatov NPK

Slavnostna podelitev certifikatov NPK

V prostorih Zavoda Vitica (nekdanja poročna dvorana) v Gornji Radgoni je potekala slavnostna podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka, trinajstim kandidatkam iz širšega pomurskega območja, ki jim je bilo preverjanje in potrjevanje financirano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod okriljem izvajalca Socialne zbornice Slovenije in podizvajalca Zavoda Vitica. Slovesnega dogodka so se udeležili številni gostje, kot so: mag. Barbara Tiselj, direktorica Direktorata za socialne zadeve MDDSZ, mag. Jelka Kozjak Jezernik, vodja sektorja NPK pri Državnem izpitnem centru RS, mag. Barbara Velkov Rozman, višja svetovalka za področje poklicnih standardov in NPK Centra RS za poklicno izobraževanje, Ivan Arnič, mag. Vilko Kolbl, generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije, Karmen Šeruga, vodja enote CSD Gornja Radgona in župan radgonske občine Stanislav Rojko, ki so enako kot direktorica Zavoda Vitica in članica izpitne komisije, Zora Borko, pozdravili prisotne in spregovorili o pomenu novih usposobljenih izvajalk oskrbovanja. Prireditev, na kateri sta certifikate kandidatkam (prejele so jih: Karmen Biderman Dogša, Lucija Fike, Aleksandra Ferk, Jana Kuchtova, Darja Ferk, Simona Selinšek, Lucija Lilić Medved, Maja Trojnar, Valentina Salapija, Maša Lešnik, Ana Marinič, Danijela Baša in Valerija Gerlič) podelila Barbara Tiselj in Vilko Kolbl in katero je povezoval Marjan Maučec, so popestrili glasbeni nastopi učencev GŠ Gornja Radgona.

Zavod Vitica je sicer nevladna, neprofitna organizacija s podeljenim statusom delovanja v javnem interesu. Delujejo na področju storitev za starejše, so enota Večgeneracijskega centra Pomurja, izvajajo program dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju I Z A in zadnje leto program socialne aktivacije. Od leta 2016 imajo status socialnega podjetja in zaposlujejo osebe iz ranljivih ciljnih skupin. Z recikliranjem blaga izdelujejo različne patchwork izdelke, uporabnikom programov pa dejavnost omogoča razvoj kreativnosti, druženje ob šivanju in delovno okupacijo. Z izvajanjem Nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka so kot podizvajalec SZS pričeli v letu 2018 s prvo skupino kandidatk, ki je bila zelo uspešna, celoten proces pa se je ponovil tudi letošnjo pomlad, ko je 13 kandidatk uspešno pridobilo poklic socialna oskrbovalka. Gre za poklic, ki je glede na staranje prebivalstva in vedno večji potrebi po raznovrstnih oblikah pomoči starejšim, invalidom in kronično bolnim, poklic prihodnosti in je izjemnega pomena, saj osebam, ki potrebujejo pomoč pri oskrbi, zagotavlja potrebno podporo, razumevanje in učinkovito pomoč. Brez njih si ni mogoče predstavljati socialne oskrbe oseb, zato so na trgu dela vse bolj iskan profil. Izvajanje socialne oskrbe terja od socialnega oskrbovalca/socialne oskrbovalke potrebna znanja, spretnosti in predvsem socialni čut za delo z ljudmi. Izobraževalni program udeležencem omogoča celovito in sistematično pridobivanje teoretičnega znanja v okviru predavanj ter celovito praktično usposabljanje in neposredno delo z uporabniki socialne oskrbe na terenu.

Direktorica zavoda, Zora Borko je v tej zgodbi izvedla postopek svetovanja in poskrbela za ustvarjanje okolja, v katerem so kandidatke bile ključni akter v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije. Svetovalni pogovori so potekali preko osebnih srečevanj s kandidatkami, po telefonu in e-pošti. Kandidatke so v dogovorjenem roku in odgovorno opravile vse aktivnosti, povezane s pripravo osebne zbirne mape, ki je bila podlaga za vrednotenje njihovih pridobljenih znanj in spretnosti za področje socialne oskrbe. Svetovalka je kandidatkam nudila oporo pri zbiranju in iskanju ustreznih dokazil, določanju njihove ustreznosti pri pripravi zbirne mape oz. osebnega portfolia. Celoten proces svetovanja je temeljil na avtonomiji posameznice. Borkova je ob tem strnila misli: »Celoten proces je bil prepleten z življenjskimi zgodbami kandidatk, številnimi čustvenimi doživljanji, vztrajanjem in pogumom kandidatk, da dosežejo zastavljen in jasen cilj pomagati starejšim in drugim osebam pri njihovi oskrbi, da jim bodo v podporo in zadovoljstvo ter bodo mnogim polepšale njihov vsakdan v jeseni življenja. Skozi celotno obdobje ste stopale z veliko pozitivne energije in držale skupaj, da ste delovale povezano, učeče in prejemale podporo druga od druge«.

Ob tej priložnosti se je zahvalila Socialni zbornici Slovenije za podporo in dobro sodelovanje in vsekakor za priložnost, da delujejo na področju NPK za socialno oskrbo, ki jo dobro poznajo. Zahvalila se je tudi Republiškemu izpitnemu centru za odprto sodelovanje in izdajo dovoljenja za izvajanje te dejavnosti in vsekakor MDZS za tokratno financiranje certificiranja. Prav tako Občini Gornja Radgona in županu, ki jim zagotavlja prostorske možnosti za izvedbo postopka oz. neposrednega preverjanja. Za sam pomurski prostor je ta dogodek izjemnega pomena, saj ni izvajalcev, ki bi v tem okolju kandidatom omogočili opravljanje tega izpita. Zelo pomemben je odziv in obisk iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj je ponovno pričelo sofinancirati certificiranje, katero je bilo zagotovljeno tem kandidatkam. Velika prednost Zavoda Vitica je, da imajo strokovni delavci znanja s področja socialne oskrbe, da se lahko kandidate kakovostno in strokovno obravnava ter usmerja na tej poklicni poti.