Uredila se bo manjkajoča dovozna cesta, meteorna in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava

Podpisali so pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v Puchovi poslovni coni - 2. faza

Prlekija-on.net, sobota, 27. julij 2019 ob 08:11
Podpis pogodbe

Podpis pogodbe

V prostorih županata Mestne hiše v Ljutomeru je v petek, 26. julija, potekala novinarska konferenca, na kateri sta županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predstavnik družbe Nograd d.o.o. Drago Novak podpisala pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru - 2. faza.

Občina Ljutomer je komunalno infrastrukturo na prvem delu območja poslovne cone zgradila v letu 2015. Večina zemljišč je bila v območju predmetne poslovne cone zainteresiranim investitorjem prodana, zgrajenih je že tudi nekaj novih poslovnih objektov. Lansko leto si je Občina Ljutomer pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje še za izgradnjo infrastrukture v nadaljevanju poslovne cone.

Takoj po sprejetju proračuna Občine Ljutomer za leto 2019 je bilo v mesecu maju objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje potrebne infrastrukture. Oddane so bile štiri ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 247.382,74 evra.

Projektno dokumentacijo je izdelal AMV Plan, Aljaž Vesenjak s.p., Murnikova ulica 26, 2000 Maribor. Nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Izdelovalec varnostnega načrta in izvajalec koordinacije varstva pri delu bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci. Rok končanja del je do konca oktobra 2019.

V sklopu projekta se bo zgradila manjkajoča dovozna cesta v dolžini 260 metrov, meteorna kanalizacija v dolžini 251 metrov, fekalna kanalizacija v dolžini 181 metrov in vodovod v dolžini 220 metrov, uredila pa se bo tudi javna razsvetljava v dolžini 280 metrov.