Lastovke očitno niso v napoto samo inšpektorjem

Vsaj 30 gnezd mestnih lastovk naj bi bilo nezakonito odstranjenih na bazenskem kompleksu v Podčetrtku ter 16 gnezd pod streho trgovine v Polzeli

Prlekija-on.net, torek, 6. avgust 2019 ob 14:04
Odstranjena gnezda lastovk

Odstranjena gnezda lastovk

Na Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so konec prejšnjega tedna prejeli več obvestil o nezakonitem odstranjevanju gnezd mestnih lastovk v Podčetrtku in Polzeli. "Ker se niso obnašale po pravilih zdraviliškega turizma je vsaj 30 parov mestnih lastovk izgubilo svoje gnezdo na bazenskem kompleksu" so zapisali. "Kako so končala njihova jajca in mladiči?" se sprašujejo ter hkratki odgovarjajo, da verjetno zelo podobno kot pred eno izmed trgovin v Polzeli, kjer naj bi po naročilu vodje v trgovini bilo odstranjenih 16 gnezd, ker bi naj kvarili podobo trgovine. "Ko so delavci pometali mladiče iz domačega gnezda so jih kot smeti pustili na asfaltu. Za oba primera smo podali prijavo na pristojno inšpekcijsko službo", so sporočili iz DOPPS.

"V Poročilu o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji smo ocenili, da je letno v Sloveniji uničenih med 50 in 200 gnezd mestnih lastovk v času gnezdilne sezone. Glede na število zabeležnih primerov je zelo jasno, da smo številko močno podcenili," navajajo.

Mestna lastovka je zavarovana živalska vrsta z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/06 z vsemi spremembami). Po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 z vsemi spremembami) je živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati (14. člen ZON), kršenje tega pa je hujša kršitev splošnega varstvenega režima (160. člen ZON). Prav tako je po Uredbi o zavarovanih prosto živečih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati živali živalskih vrst iz poglavja A priloge 1 te uredbe, kamor sodi tudi mestna lastovka. Prav tako je prepovedano zavestno odstranjevanje, sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur nujno potrebnih za razmnoževanje (npr. gnezda).

"Medtem ko se Slovenija v svetu razglaša za zeleno destinacijo z bogato in ohranjeno naravo in nam zelene parole še kako ustrezajo za vabljenje turistov, je resnica na domačem pragu žal pogosto drugačna. Uničena gnezda mestnih lastovk niso le protizakonito dejanje, so tudi izkaz pomanjkanja vsakega sočutja do živih bitij, popolne brezbrižnosti odgovornih in zanikanja lastne narodove kulture - glej denimo pesem Lastovkam Simona Gregorčiča. Naša nacionalna identiteta »do narave prijaznih« je s pobijanjem lastovk postavljena na laž," so še ob tem zapisali.

Tako pri termah, kot pri trgovini, so medtem že zanikali, da bi uničevali gnezda lastovic.

Pred kratkim smo sicer pisali o inšpektorjih, ki so ob nenapovedanem obisku kmetije lastnici naložili, naj zmanjša število ptic v hlevu, saj naj bi bilo število preveliko glede na površino hleva ter da se pod gnezda oz. pod strop hleva namesti zaščitna mreža.Več v Slovenija