Predstavili podrobnosti sodbe, kjer je Občina Ljutomer uspela s tožbo proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o.

Sodišče je praktično v celoti sledilo vsem argumentom Občine Ljutomer, Občina pa bo škodo, ki se kaže v višini zamudnih obresti, po premisleku potencialno terjala od osebno odgovornih oseb

Prlekija-on.net, petek, 6. september 2019 ob 12:363
Novinarska konferenca o podrobnosti sodbe, kjer je Občina Ljutomer uspela s tožbo proti JPP

Novinarska konferenca o podrobnosti sodbe, kjer je Občina Ljutomer uspela s tožbo proti JPP

V petek, 6. septembra, so v županatu Mestne hiše v Ljutomeru, predstavili sodbo, kjer je Občina Ljutomer uspela s tožbo proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. Podrobnosti sodbe sta predstavila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in odvetnik Janez Stušek iz Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. Prisotna sta bila tudi podžupan Občine Ljutomer, Janko Špindler in odvetnica Edita Turičnik iz Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.

Preberite tudi:
JP Prlekija mora Občini Ljutomer vrniti milijon evrov
Na sodbo se je odzval tudi bivši direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos

Sodišče praktično v celoti sledilo vsem argumentom Občine Ljutomer

Županja je v uvodu povedala, da je Javno podjetje Prlekija d.o.o (JPP) ves čas od leta 2010 izvajalo javno službo, oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda. "Mesečno je tudi izstavljalo položnice našim občanom in ta zbrana sredstva seveda delno iz naslova najemnine na podlagi zahtevkov Občine potem tudi nakazovalo v proračun. Kajti Občine smo dolžne iz teh sredstev graditi novo infrastrukturo, tudi rekonstruirati obstoječo infrastrukturo in seveda se moramo zavedati tudi evropske zaveze iz pridobljenih 50 milijonov nepovratnih sredstev za prleške občine, da zmanjšamo vodne izgube na 20 %. In ves ta čas je JPP izstavljalo položnice občanom, žal pa od oktobra 2017, teh sredstev zbranih iz naslova najemnine, na podlagi zahtevkov Občine, ni nakazovalo v proračun, Tako je Občina Ljutomer v februarju 2018 vložila na sodišče izvršilni predlog, kajti že februarja 2018 je ta dolg znašal okoli 250 tisoč evrov. To smo morali narediti zaradi tega, ker smo se zavedali izpolnitve evropske zaveze, po drugi strani pa smo tudi morali vsak mesec, ko smo izstavljali zahtevek do JPP, državi odvesti davek. In ta davek je mesečno znašal okoli 8.500 evrov. Ko smo vložili izvršilni predlog je JPP ugovarjalo temu in se je seveda zadeva žal zgodila na sodišču kot pravda."

Okrožno sodišče v Murski Soboti je sedaj izdalo sodbo, s katero je ugodilo tožbenemu zahtevku Občine Ljutomer proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. Kot je bilo povedano, je sodišče praktično v celoti sledilo vsem argumentom Občine Ljutomer in naložilo JPP, da mora poleg vračila vseh neupravičeno zadrževanih sredstev neplačane najemnine v višini okoli enega milijona evrov, Občini Ljutomer hkrati poravnati še pravdne stroške v višini okoli 14 tisoč evrov. Sodišče Občini Ljutomer ni priznalo zgolj zakonskih zamudnih obresti od mesečnih neplačanih zneskov najemnine "in še to zgolj iz razloga, ker je bilo pri odločitvi o teku obresti potrebno upoštevati javni interes (tudi uporabnikov storitev, to je nas občanov) in ne iz razloga, ker le ti ne bi bili upravičeni," je pojasnila županja ter dodala, da "Občina Ljutomer navedeno stališče sodišča ocenjuje za povsem ustrezno argumentirano in sprejemljivo ter se z navedenim v celoti strinja ter bo škodo, ki se kaže v višini zamudnih obresti, po premisleku potencialno terjala od osebno odgovornih oseb, se pravi brez obremenjevanja uporabnikov storitev. Občini dosojena sredstva iz naslova neplačane najemnine se bodo porabila za novogradnjo, vzdrževanje oz. rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture ter za zmanjšanje vodnih izgub in udejanjanje zavez po nižjih cenah vode za občane, ob hkratnem izpolnjevanje evropskih zavez".

»Sodišče je jasno ugotovilo, da ni res, da ni bilo pravne podlage za plačevanje najemnine«

"Sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti je dokaz, da v Občini Ljutomer delujemo strokovno, profesionalno, odgovorno in v dobro občanov in da smo ves čas govorili resnico, delovali transparentno in v korist občanov in občank.

Ob tem naj izpostavimo, da je sodišče enoznačno in nedvoumno ugotovilo ter pritrdilo praktično vsem dejstvom in argumentom, ki jih je Občina Ljutomer izpostavljala ves čas in to praktično od samega začetka postopka. Izkazalo se je, da so bila zadrževana sredstva najemnine zadrževana nezakonito in neupravičeno. Sodišče je v svoji obrazložitvi jasno razgalilo in izpostavilo povsem napačno pravno in dejansko logiko bivšega direktorja JPP ter žal tudi nekaterih občin iz sistema C, ki so nekritično sledile razzlogovanju JPP.

Spomnimo, sodišče je jasno ugotovilo, da ni res, da ni bilo pravne podlage za plačevanje najemnine (kot je ves čas trdil takratni direktor JPP). Pravna podlaga je ves čas bila, kot je to ves čas trdila Občina Ljutomer, saj se je najemno pogodbeno razmerje ves čas nemoteno vzdrževalo. Sodišče je ugotovilo tudi, da v kolikor ne bi bilo pravne podlage, bi JPP javno infrastrukturo, ki je v lasti Občine Ljutomer, moralo občini nemudoma vrniti v upravljanje, ne pa da jo je ves čas nemoteno uporabljalo in z njo upravljalo. Slednje pomeni, da zatrjevana logika s strani JPP ni imela nobenega dejanskega in ne pravnega pokritja po katerikoli smeri bi se jo obravnavalo.

Dejstvo je, da je bila najemna pogodba z elementi javnega interesa, saj se z najeto infrastrukturo izvaja gospodarska javna služba, s podjetjem Javno podjetje Prlekija d.o.o. sklenjena že v letu 2010 za obdobje petih let in da to pogodbeno razmerje obstaja še danes, saj nobena od pogodbenih strank od te najemne pogodbe ni odstopila in se tudi v najem dana infrastruktura še naprej uporablja za namen javne službe, kot to izrecno ugotavlja tudi sodišče, pri čemer utemeljeno zaključuje, da je bila najemna pogodba iz leta 2010, po poteku petletnega obdobja, molče obnovljena za nedoločen čas.

Prav tako je sodišče jasno povedalo, da tudi morebitni Sklepi ostalih županov oz. ostalih občin Sistema C, ki so bili očitno zavedeni za sprejem neupravičenih sklepov zoper Občino Ljutomer, niso mogli in ne morejo vplivati na veljavnost obstoječega najemnega razmerja med Občino Ljutomer in Javnim podjetjem Prlekija d.o.o., kar je prav tako ves čas izpostavljala Občina Ljutomer.

Glede na to, da je zaradi neupravičenega zadrževanja cca 1 mio EUR Občina Ljutomer utrpela veliko škodo, ni namreč mogla pričeti z določenimi investicijami za zmanjšanje vodnih izgub, s čimer bi sledila cilju, da se čim manj obremenjuje občane, da se enako tudi ni mogla prijaviti na določene projekte za pridobitev nepovratnih sredstev ter je utrpela še drugo škodo, bo občina razmislila o sprožitvi ustreznih postopkov zoper osebno oz. individualno odgovorne osebe, saj je nesprejemljivo, da bi stroške izpada, ki je nastal kot posledica nezakonitih ravnanj posameznikov, sedaj nosili občani.

Vsekakor pa Občina Ljutomer upa, da se s to sodbo zaključujejo nespametna ravnanja določenih akterjev katerih namen je očitno bilo povzročanje razdora in škodljivih praks ter upa, da bo Svet ustanoviteljic JPP d.o.o., sedaj lažje, manj obremenjeno, zakonito in predvsem brez nepotrebnih težav izpeljal izzive, ki nas še čakajo oz. so pred nami na področju sistema C," so ob tem še zapisali v sporočilu za javnost v Občini Ljutomer.

»JPP oz. takratno poslovodstvo ravnalo nezakonito, arbitrarno in neopravičeno zadrževalo sredstva Občine«

"Izkazalo se je, da je JPP oziroma takratno poslovodstvo ravnalo nezakonito, arbitrarno in neopravičeno zadrževalo sredstva Občine," je med drugim povedal odvetnik Janez Stušek, o izjavah nekaterih akterjev v medijih, ki govorijo, da je vse skupaj farsa, pa je povedal, "da je resnično farsa, ampak ne iz razlogov, kot dotični akter omenja".

"Problem celotne zgodbe je, da se skuša sedaj ustvariti vtis, s strani nekaterih, da je sedaj ta sodba razumljiva. Seveda, absolutno je razumljiva in tudi Občina Ljutomer ni pričakovala drugačnega izida. Problem je v tem, da je tudi bivši direktor v izjavah za javnost govoril o tem, da je ta sodba res jasna in pričakovana. Če je bila ta sodba za JPP res tako jasna in pričakovana, je to izkaz nekega namenskega, naklepnega povzročanja škode za kar ni nobene logike", je še med drugim povedal Stušek.

Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate v videu.Več v Gospodarstvo