Še o nesklepčni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Svetniška skupina Naprej nam je posredovala dokumentacijo, ki do neke mere pojasnjuje razloge neudeležbe članov in članice svetniške skupine na 8. redni seji. Druga izredna seja je sklicana 16. oktobra.

Branko Košti, petek, 11. oktober 2019 ob 18:46

S strani svetniške skupine Naprej, katero sestavljajo člani Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Ivan Fras, Mirko Ljubec, Darko Trbuc, Srečko Hecl, Branko Domanjko in članica Slavica Trstenjak, nam je bila posredovana dokumentacija, ki do neke mere pojasnjuje razloge neudeležbe članov in članice svetniške skupine na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, kar je povzročilo tudi njeno nesklepčnost.

Iz korespondence med svetniško skupino Naprej ter OU in županom Antonom Slano je razvidno, da je svetniška skupina Naprej 1. oktobra zahtevala sklic 2. izredne seje OS, na kateri bi pod 3. točko dnevnega reda obravnavali problematiko izgradnje vrtca Sonček in sprejeli dva sklepa:

Sklep št. 1
Anton Slana, župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in s tem občinska uprava, nimata mandata Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za izpeljavo bilo kakih aktivnosti v zvezi z izgradnjo vrtca Sonček izven projekta, ki ima že pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje. Občinski svet bo potrdil investicijski program, ki je potreben za izvedbo investicije le po veljavnem projektu. Za vsak odklon od tega sklepa je materialno in kazensko odgovoren župan g. Anton Slana.

Sklep št. 2
Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici poziva Antona Slana, župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, da nemudoma objavi razpis za izvajalca izgradnje vrtca po veljavnem gradbenem dovoljenju št. 351-240/216-21 izdano na Upravni enoti Gornja Radgona dne 16.12.2016, pravnomočno od 29.12.2016. Župan in Občinska uprava naj takoj začneta s postopkom za dopolnitev veljavnega gradbenega dovoljenja v smislu dograditve ali nadgradnje dveh oddelkov vrtca.

Predlagali so še, da v kolikor bo v vmesnem času sklicana redna seja OS, se 3. točka izredne seje s predlaganimi sklepi, vključi v dnevni red redne seje, kot 6. točka dnevnega reda.

Vmes je bila res sklicana 8. redna seja OS za 9. 10. 2019. Glede na vedenje, da 9. 10. na redni seji ne morejo biti prisotni vsi člani svetniške skupine Naprej, je le ta najprej predlagala prestavitev termina, 8. redne seje. Ker tega župan ni upošteval in je redno sejo sklical za 9. oktober, je svetniška skupina predlagala, da se izvede samo ena seja občinskega sveta in sicer kot 8. redna seja, dne 16.10. 2019 ob 17.00 uri, in se v tej seji združita 8. redna in 2. izredna seja, ki jo je predlagala svetniška skupina NAPREJ, tako, da se točka izredne seje Izgradnja vrtca uvrsti na 6. točko dnevnega reda. Zahtevali so tudi, da Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 pred redno sejo OS obravnava Odbor za proračun.

Predlog so utemeljili z zmanjšanjem stroškov sejnin, ki bi bile izplačane le za eno sejo, oporekali pa so tudi nujnosti sprejetja rebalansa, saj gre le za zamik enega tedna in bi bil rebalans še vedno pravočasno sprejet.

Župan Anton Slana je 2. izredno sejo sklical v sredo, 16. oktobra, na njej pa naj bi, poleg problematike izgradnje vrtca Sonček, po skrajšanem postopku obravnavali in sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2019 ter sklepali glede sodne poravnave v zvezi s tožbo proti Občini Ljutomer.Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika