Vaja Požar in evakuacija na osnovni šoli Mala Nedelja

Poudarek je bil na pomoči starejšim, gibalno oviranim, gluhih in naglušnim ter slepim in slabovidnim

Branko Košti, sobota, 26. oktober 2019 ob 16:40
Požar in evakuacija na OŠ Mala Nedelja 2019

Požar in evakuacija na OŠ Mala Nedelja 2019

Raztresena kuharica v kuhinji OŠ Mala Nedelja, je v petek, 25. oktobra, na odprtem ognju pozabila olje, katero se je ob 8.35 vnelo in povzročilo požar v kuhinji, ki se nahaja v kletnih prostorih šole. Ogenj se je razširil na inventar, močan dim se je po stopnišču razširil po celotni šoli, v kuhinji pa sta ostali dve poškodovani osebi. Kuharica je obvestila ravnateljico šole, katera je poklicala regijski center za obveščanje v Murski Soboti.

Takšna je bila, na srečo, le predpostavka za vajo »Požar in evakuacija na OŠ Mala Nedelja 2019«, katere namen je bil prikazati učencem in otrokom vrtca postopek evakuacije, zaposlenim pa postopke, ki jih morajo opraviti pri varni evakuaciji otrok, v primeru kakršne koli nevarnosti, ki zahteva hitro in organizirano zapuščanje objekta. Posebno pomembno je učence v praksi usposobiti za evakuacijo na podlagi načrta evakuacije ter jim ob tem predstaviti tudi delo gasilcev. V vaji sodelujoči gasilci PGD Mala Nedelja, Radoslavci in Precetinci istočasno preverijo svojo usposobljenost za pomoč pri evakuaciji in gašenje ter reševanje. V sami vaji pa se preizkusi tudi opremljenost in usposobljenost ekipe PMP pri osnovni šoli.

Poseben poudarek na letošnji vaji je bil na tem, kako v primeru takšne nesreče, pomagati starejšim, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim in kako gluhim in naglušnim. Kot vsako leto ob vaji, so otroci vrtca in učenci šole obnovili znanje o številki 112, predvsem kaj je potrebno povedati ob klicu na to številko.

Po uspešno opravljeni vaji so gasilci z veseljem zadostili otroški radovednosti, predvsem mlajši so si z zanimanjem ogledali gasilska vozila in opremo, katero so nekateri tudi preizkusili na sebi.