V Murski Soboti bodo dobili McDonald's

Iz osnutka je razvidno, da bo prvi McDonalds v Prekmurju zgrajen poleg trgovskega središča BTC

Prlekija-on.net, sobota, 26. oktober 2019 ob 20:12
McDonalds, foto: akiragiulia/Pixabay

McDonalds, foto: akiragiulia/Pixabay

Mestna občina Murska Sobota je objavila osnutek sprememb zazidalnega načrta, iz česar je razvidno, da bo prvi McDonalds v Prekmurju zgrajen poleg trgovskega središča BTC.Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka bo potekala do 25. novembra. V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti.

Iz objavljenega gradiva je razvidno, da se na območju BTC predvideva gradnja gostinske stavbe s pripadajočimi parkirišči in pomožnimi objekti.

McDonalds Murska Sobota
McDonalds Murska Sobota, vir: Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Muska Sobota - sever