Čemu so namenjeni oranžni koli ob cestah?

Gre za izvlečne snežne kole, ki so se izkazali za racionalno rešitev, saj so stroški postavite / odstranitve ob začetku / zaključku zimske sezone bistveno nižji kot pri klasičnih snežnih kolih

Prlekija-on.net, nedelja, 8. december 2019 ob 08:28
lzvlečni snežni koli ob cesti

lzvlečni snežni koli ob cesti

Letos jeseni smo ob nekaterih regionalnih cestah v naši regiji lahko opazili nove oranžne količke, ki jih v minulih letih še ni bilo. Ker ob cesti pri teh količkih ni bilo več lesenih kolov, ki so se ponavadi v tem letnem času pričeli postavljati ob cestah, smo lahko predvidevali, da pri tem gre za zamenjavo le-teh. O tem smo povprašali na Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) čemu so ti količki pravzaprav namenjeni.

Racionalnejša rešitev od lesenih kolov

Z DRSI so nam odgovorili, da pri tem gre za dodatno možnost poleg klasičnih lesenih snežnih kolov. "Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah dovoljuje samostojne snežne kole ali vgrajene izvlečne snežne kole v cestnem smerniku. Vsi snežni koli se postavljajo ob robu vozišča v zimskem času, namenjeni so označitvi bližine roba vozišča oziroma roba odstavnega pasu. lzvlečni in položljivi snežni koli, se na državnih cestah postavljajo zadnja tri leta in so se izkazali za racionalno rešitev, saj so stroški postavite / odstranitve ob začetku / zaključku zimske sezone bistveno nižji kot pri klasičnih snežnih kolih," so nam ob tem pojasnili.

Kot še ob tem lahko zasledimo na spletnih straneh proizvajalcev, pri tem gre za cestni smernik z integriranim snežnim kolom, ki ima enako funkcijo, kot leseni koli - da so robovi ceste vidni, ko je cestišče prekrito z visoko snežno odejo. Snežni kol je integriran v cestnem smerniku, ob uporabi pa se le enostavno potegne navzgor brez uporabe kakršnegakoli orodja. V izvlečeni legi se avtomatično zaskoči in je tako varen tudi pred morebitnimi krajami. Koli so opremljeni tudi s svetlobno odbojno folijo.

Modri odsevniki za manj trkov z divjadjo

Pred leti pa je ob cestah bila dodana še ena novost in sicer modri odsevniki, ki pripomorejo k zmanjšnju števila trkov z divjadjo. In odsevniki so se takrat hitro izkazali za zelo dobro rešitev, saj se je na odsekih, kjer so jih namestili, že po treh mesecih uporabe, statistika povoženj divjadi razpolovila. Danes lahko te odsevnike vidimo praktično ob vseh prometnejših cestah.