Na seji le dobra polovica svetnikov, ki so sprejeli predlog proračuna za leto 2020

Na seji so najprej potrdili mandat novemu članu Občinskega sveta ter sprejeli Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila ter predlog proračuna občine za leto 2020

Prlekija-on.net, torek, 10. december 2019 ob 08:35
7. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

7. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V ponedeljek, 9. decembra, je v Ljutomeru potekala 7. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Devet svetnikov je svojo prisotnost na seji opravičilo, je pa bila seja s prisotnimi enajstimi svetniki sklepčna. Na seji so najprej potrdili mandat novemu članu Občinskega sveta. Kot je znano, je po odstopu Franja Karlovčeca, mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste SD - Socialni demokrati v I. volilni enoti, to je Damjan Bogdan. V nadaljevanju seje so nato svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ljutomer v drugi obravnavi.

Osrednja točka seje je bila prva obravnava predloga proračuna občine za leto 2020. V proračunu so predvideni prihodki v višini 13,7 milijona evrov, načrtovani odhodki pa 14,2 milijona evrov. Vsi občinski odbori so podprli predlog proračuna in predlagali njegovo sprejetje. Tudi Občinski svet je predlog sprejel soglasno, predlog pa se sedaj posreduje v 30 dnevno javno razpravo.

V nadaljevanju seje so obravnavali še Sklep o potrditvi Programa zbiranja komunalnih odpadkov v občini Ljutomer za leto 2020, Sklep o ekonomskih cenah programov v vrtcih v občini Ljutomer in olajšavah staršem, Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra ter Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda Splošne knjižnice Ljutomer 2020-2025.

Celotno sejo si lahko ogledate v videu.