Na MKGP obsojajo dogodke aktivistov povezane z vdorom na kmetijo

»Ne moremo živeti v državi, kjer bomo dovolili, da se bo vodil dialog na način, da bodo drugače misleči vdirali k drugim domov, pregledovali hladilnike in omare ter nato izražali nestrinjanje z vsebino, ki je notri,« so med drugim zapisali

Prlekija-on.net, sobota, 28. december 2019 ob 15:432
Aktivisti so zasedli hlev v Ljubljani

Aktivisti so zasedli hlev v Ljubljani

Na dogodke, ki so se dogajali ta teden v zvezi z aktivnosti aktivistov, ki so v ponedeljek kmetu zasedli hlev, se je odzvalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). "Z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje, povezano z nedavnim vdorom skupine aktivistov za pravice živali na zasebno kmetijo. Ministrstvo, ki je pristojno za področje dobrobiti živali ter področje kmetijstva oz sektorja, ki prideluje hrano, tovrstnega načina sporočanja stališč ne odobrava. Prostor za izražanje drugače mislečih skupin in drugih mnenj je drugje, v dialogu za skupno mizo s predstavniki oz. zastopniki ustreznih skupin in sektorjev. Veliko pozornosti, tudi skozi različne ukrepe skupne kmetijske politike, na MKGP namenjamo zagotavljanju dobrobiti živali in izobraževanjem na tem področju tudi za kmete," so zapisali.

Z vdorom ogrožali javni red, pravico do zasebne lastnine, ogrozili poslovno dejavnost ter dobrobit živali

"Značilnost Slovenije je med drugim podeželje, kjer so družinske kmetije tradicionalno steber družbe. Zaradi naravnih danosti kmetijske pokrajine v Sloveniji je živinoreja zelo razvita panoga. V Sloveniji živi od te panoge veliko družin na kmetiji, vloženega je bilo ogromno truda in drugih sredstev, da je država na tem področju tudi zgled in na splošno stabilna. Za opravljanje te dejavnosti je potrebna infrastruktura, med drugim tudi hlevi. Z velikimi in nepremišljenimi hitrimi potezami v obstoječi sistem bi lahko ogrozili obstoj panoge, posledično pa pahnili številne kmetije v propad. Te od nekdaj skrbijo za urejeno podeželje, poseljenost na podeželju, zagotavljajo prehransko varnost ter dajejo delovna mesta številnim ljudem in zavetje družinam ter stabilnost okolju, kjer živijo.

Skupina mednarodnih aktivistov, ki je v ponedeljek vdrla na zasebno kmetijo, je na neprimeren način sporočala svoja stališča, nestrinjanje z načinom kmetovanja, ker so živali zaprte v hlevu. Protest so izrazili tako, da so vdrli na zasebno kmetijo, s čimer so ogrožali javni red, pravico do zasebne lastnine, ogrozili poslovno dejavnost ter dobrobit živali. Ministrstvo, pristojno za prehrano in dobrobit živali, zavrača tovrstno izražanje stališč. Živimo v družbi, kjer se spremembe dogajajo v dialogu, na način, ki ne ogroža ljudi, živali in premoženja, z ustreznimi sogovorniki, pristojnimi za svoja področja. Za dosego cilja je potrebno tehtati vse okoliščine, da ne ogrožamo drugih," so že zapisali.

»Ne moremo k nekomu vdirati in pregledovati hladilnikov in omar«

Zato ob tem pozivajo, da se za izmenjavo drugačnih mnenj in iskanja drugih rešitev vsi poslužujemo primernih načinov. "Ne moremo živeti v državi, kjer bomo dovolili, da se bo vodil dialog na način, da bodo drugače misleči vdirali k drugim domov, pregledovali hladilnike in omare ter nato izražali nestrinjanje z vsebino, ki je notri. Temelj strpne družbe je, da ta spoštuje različna stališča in mnenja, prehranske navade, se zavzema tudi za zdravje in dobrobit živali ter skrbi za okolje, svoje nestrinjanje pa sporoča na primeren način. Zato spoštujmo osnovna načela ter iščimo kompromise in rešitve, ki odražajo strpnost. Ob tem imejmo zavedanje, da so kmetje tisti, ki z živilsko industrijo skrbijo za našo prehransko varnost, obdelano krajino, ki Slovenijo postavlja med najlepše dežele in jo občuduje ves svet, še posebej podeželje in prehranske posebnosti," so še ob tem pojsanili na MKGP.Več v Slovenija