Čebelarji ČD Sv. Jurij ob Ščavnici opravili že sto osmi občni zbor

Dolgoletni član društva Ivan Ketiš je v preteklem letu prejel najvišje priznanje ČZS, Odlikovanje Antona Janše l. stopnje

Branko Košti, torek, 28. januar 2020 ob 17:58
Občni zbor ČD Sv. Jurij ob Ščavnici

Občni zbor ČD Sv. Jurij ob Ščavnici

Na že 108. občnem zboru so se v nedeljo, 26. januarja, v gostišču Pri Maji na Jamni, zbrali čebelarji in čebelarke, člani ČD Sv. Jurij ob Ščavnici. Kot določajo akti društva, so pregledali delo in gospodarjenje v preteklem letu, začrtali prihodnje aktivnosti, glede na dejstvo, da se je iztekel mandat dosedanji vodilni garnituri, izvolili tudi novo vodstvo in organe društva.

Predsednik Vlado Žinkovič je v svojem obširnem in izčrpnem poročilu o delu v letu 2019, ki je bilo »eno najslabših in najbolj zahtevnih čebelarskih let, kar jih čebelarji pomnijo« in v katerem so »stacionarni čebelarji na našem območju potočili veliko solz in le malo medu«, slikovito opisal čebelam in čebelarjem nenaklonjeno preteklo leto. Čeprav so zaradi tega v skrb za čebele morali vlagati veliko časa in energije, so ju še vedno našli dovolj tudi za bogato društveno dejavnost. Posebej so ponosni na dolgoletnega člana Ivana Ketiša, ki je lani prejel najvišje možno čebelarsko priznanje v Sloveniji, Odlikovanje Antona Janše l. stopnje.

Od množice izvedenih aktivnosti naj naštejemo le nekatere:

Strokovna predavanja na teme Zatiranje varoj v klasičnem čebelarstvu, Gozdne paše, Tehnologija čebelarjenja z različnimi vrstami listovnih panjev. Člani društva so se izobraževali tudi na predavanjih v organizaciji drugih društev, ČZD Pomurja, ČZD Maribora in ČZ Slovenije.

V skrbi za svoje naslednike mlade seznanjajo s čebelarstvom v čebelarskem krožku, ki deluje na OŠ Sv. Jurij, na ogled učnega čebelnjaka vodijo učence šole in otroke iz vrtca, v kar se aktivno vključuje članica društva, aktualna Medena kraljica Slovenije Valentina Marinič, vsako leto poskrbijo za medeni zajtrk v vrtcu in v šoli.

Svoja znanja nadgrajujejo tudi s strokovnimi ekskurzijami. Tako so si lani ogledali Čebelarki sejem v Celju in se odpravili na dvodnevno ekskurzijo v Beograd, kjer so obiskali Čebelarski sejem na Tašmajdanu in si nakupili razne čebelarske pripomočke, seveda pa si ogledali znamenitosti Beograda in se povzpeli na Avalo.

Z namenom promocije čebelarstva in čebelarskega društva vsako leto organizirajo Dan odprtih vrat, svojo dejavnost pa promovirajo na prireditvah v organizaciji drugih društev in Občine, kjer s prodajo svojih pridelkov in izdelkov nekoliko obogatijo proračun društva. V začetku leta, ob godu zavetnika čebelarjev sv. Ambroža, pripravijo sveto mašo, po kateri vse udeležence ogrejejo s toplimi in hladnimi medenimi napitki in pogostijo z medenim pecivom.

V nadaljevanju občnega zbora so izvolili novo vodstvo in organe društva. Kot je bilo na podlagi dosedanjega uspešnega dela in doseženih rezultatov pričakovati, so vodenje za naslednja štiri leta zaupali Vladu Žinkoviču skupaj z dosedanjim upravnim odborom, sprememb pa ni tudi v ostalih organih društva.

Delovanje ČD Sv. Jurij ob Ščavnici so v svojih nagovorih ne le najštevilčnejšega, ampak tudi vsestransko najbolj aktivnega, ocenili gostje: župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana, predsednik Čebelarske zveze društev Pomurja Janko Rožman, terenski svetovalec ČZ Jakob Madžar, dr. Stanko Kapun iz KGZ Murska Sobota, ter predstavniki čebelarskih društev Juršinci, Apače, Negova in Radenci. Zbrane je pozdravila tudi aktualna Medena kraljica Slovenije, Valentina Marinič, članica ČD Sv. Jurij, kateri se v mesecu avgustu izteče mandat, zato se je zahvalila vodstvu n članom društva za vsestransko pomoč pri opravljanju poslanstva medene kraljice.

V zaključku občnega zbora so obdarili člane, ki so v preteklem letu obeležili okrogle življenske jubileje.