Ljutomerski čebelarji izbrali novo vodstvo

Počasi pa bo potrebno razmišljati tudi o prihodnjem letu, ko bo društvo doseglo neverjetni jubilej 100 let delovanja

Prlekija-on.net, sreda, 29. januar 2020 ob 18:47
Občni zbor ČD Ljutomer

Občni zbor ČD Ljutomer

Člani Čebelarskega društva Ljutomer smo se zbrali na rednem občnem zboru, ki je bil tokrat tudi volilni. V svoje vrste smo sprejeli sedem novih članov, od tega dve čebelarki. Kar 36 članov se je prebilo skozi 12 točk dnevnega reda. Zbrane čebelarje so tudi nagovorili gostje: podžupan Občine Ljutomer, gospod Niko Miholič, direktor in lastnik firme Fajn Tim d.o.o. gospod Janko Belcl, ki je na zboru tudi doniral 50 sadik medovitih rastlin in naš član in hkrati podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospod Janez Vencelj, ki je občni zbor tudi vodil.

V prvem delu so prevladovala poročila in zanimivi sta bili poročili dosedanjega predsednika gospoda Branka Bratinščaka. Društvo je skupaj s tajnikom gospodom Jožetom Tigeli, uspešno vodil in razvijal kar zadnjih šestnajst let. Iz obsežnih poročil je razbrati uspešen razvoj in napredovanje društva, ki zaseda pomembno mesto v življenju občine Ljutomer in širše. Naj navedem le nekaj poudarkov in uspehov:

  • Ustanovitev čebelarskih krožkov v šolah z mentorji. 
  • Postavitev učnega čebelnjaka pri osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer - prvi gospodar je bil Branko Bratinščak sam, zadnja leta pa zanj skrbi čebelar Janko Šiško. Vsak šolski krožek ima v čebelnjaku opazovalni panj in potrebni inventar za delo s čebelami. Vse je omogočila ČZS, po uspešni prijavi na razpis. Podarjeni so bili tudi nakladni panji.
  • Čebelarska učna pot do čebelnjaka z označenimi medovitimi rastlinami.
  • Organizacija in izvedba 34. državnega tekmovanja mladih čebelarjev z udeležbo kar 550 otrok iz vse Slovenije.
  • Obeležitev 90 letnice društva z vrsto akcij in izdaj.
  • Vsakoletne akcije odprtih vrat s prikazi, sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah ČZS, strokovne ekskurzije, tradicionalni slovenski zajtrk, tekmovanja v kuhanju jedi na osnovi medu na nivoju države in ožje, akcije sajenja rastlin in dreves...

Vsekakor je bilo v tem obdobju opravljeno veliko delo in Branko ni pozabil omeniti veliko pomoč, ki jo je imel v okviru potrpežljive družine (žena Jožica in hči Anemari).

Vsa poročila vključno s poročilom blagajnika gospoda Dušana Pevca, so bila soglasno sprejeta.

Javno so se podelile tudi značke in zahvale zaslužnim članom in sodelavcem. Značke zvestobe Čebelarske zveze Slovenije so prejeli: Franc Belcl za 40 let, Igor Novak za 40 let in Bojan Balažič za 30 let zvestobe ČZS. Zahvale ČD Ljutomer pa je za njihov prispevek prejelo pet oseb.

Ob koncu zbora so bili izvoljeni člani v organe društva za naslednje štiriletno obdobje: Jože Feuš - predsednik, Janez Vencelj - podpredsednik, Boštjan Babič - tajnik, Dušan Pevec - blagajnik, Robert Marin - poverjenik za pasišče. Upravni odbor: Janko Šiško, Janez Žuman, Branko Magdič in Jože Tigeli. Nadzorni odbor: Maksimiljan Cvetko, Vlado Rajner in Peter Mesarič. Častno razsodišče: Branko Bratinščak, Herman Bogdan in Dragica Tigeli.

Okvir dela je podal novi predsednik in kar dobro bo potrebno zavihati rokave, da bo realiziran in se bo nadaljevala uspešna dejavnost društva. Upajmo, da bo tudi narava bolj prijazna do čebel v prihodnjem obdobju in vrnila vremenske razmere letnemu času primerne in da bi tudi intenzivno kmetijstvo prilagodilo delovanje človeku, naravi in čebelam prijazno delovanje. Počasi pa bo potrebno razmišljati tudi o prihodnjem letu, ko bo društvo doseglo neverjetni jubilej 100 let delovanja!

Naj medi!

J.G.