Miklošičevo nagrado za leto 2011 bo prejel Anton Marinič iz Cvena

Dobitniki priznanj so Frančiška Zorec in Zvonko Štefanec iz Ljutomera ter Leon Rošker iz Cvena

Dejan Razlag, torek, 1. februar 2011 ob 20:003
Slovenski kulturni praznik

Slovenski kulturni praznik

V petek, 4. februarja 2011, ob 19. uri, bo v Domu kulture Ljutomer potekala prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Na prireditvi bodo podelili Miklošičevo nagrado in priznanja. Občinski svet Občine Ljutomer je na 3. redni seji 31. januarja potrdil, da Miklošičevo nagrado za leto 2011 prejme Anton Marinič iz Cvena, dobitniki priznanj pa so Frančiška Zorec in Zvonko Štefanec iz Ljutomera ter Leon Rošker iz Cvena.

Slavnostna govornica na prireditvi bo Eva Škofič Maurer, kulturni program ONEŽIMO SVET (poezija Neže Maurer) pa bo v izvedbi deklamatork in glasbenikov iz Ljutomera, Križevec, Razkrižja in Veržeja pod režijo Cilke Jakelj.


Anton Marinič iz Cvena 11/a prejme Miklošičevo nagrado za dolgoletno uspešno delovanje na področju ljubiteljske glasbene umetnosti. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto.

Obrazložitev:
Anton Marinič se je rodil 8. 8. 1948 na Cvenu. Osnovno šolo je obiskoval na Cvenu in v Ljutomeru. Trgovsko šolo je končal v Murski Soboti, med delom pa je opravil tudi poslovodsko šolo in vse do upokojitve bil zaposlen pri Trgovskem podjetju Vesna v Ljutomeru.

Z aktivnim kulturnim udejstvovanjem je pričel takoj po osnovni šoli in sicer v moškem pevskem zboru takratnega Prosvetnega društva Cven, leta 1963. Z vstopom med cvenske pevce se je začela njegova bogata dolgoletna kulturna pot predvsem na pevskem področju.

Tako se je kot 15-letni mladenič dobro vklopil med odrasle pevce MoPZ KD Cven in se vrnil tudi takoj po odsluženju vojaškega roka. Menjavali so se pevci in zborovodje, vendar je kljub mnogim težavam zbor uspešno deloval polnih 33 let.
V tem obdobju je poleg petja v zboru bil več kot 25 let organizacijski vodja zbora, nekaj časa pa je aktivno sodeloval tudi v folklorni skupini istega društva. Sočasno pa je več kot 12 let sodeloval in pel tudi v mešanem pevskem zboru KD Ivan Kavčič v Ljutomeru.

Leta 1976 je bil povabljen v Ljutomerski oktet in v njem deloval polnih 35 let. V tem sestavu ni samo pel, pač pa bil tu več kot 30 let organizacijski vodja okteta. Anton Marinič je bil v obdobju 1970 – 1980 dva mandata tudi predsednik KS Cven.
Prva in glavna naloga mu je bila seveda obstoj, aktivno in uspešno delo pevskih skupin ter pridobivanje novih članov. Danes je ponosen, da s pevsko tradicijo ponovno nadaljuje v matičnem Kulturnem društvu Cven.

Predlagatelji: Kulturno društvo Cven, Svet Krajevne skupnosti Cven, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljutomer, Kulturno društvo Ivan Kaučič Ljutomer in LDS, Občinski odbor Ljutomer


Frančiška Zorec iz Ljutomera, Glavni trg 14 prejme Miklošičevo priznanje za uspešno in dolgoletno delovanje na kulturnem področju

Obrazložitev:
Gospa Frančiška – Fani Zorec se je rodila 9. 3. 1959 na Ptuju. Osnovno in srednjo šolo je obiskovala na Ptuju in se leta 1982 preselila službovat v Ljutomer v podjetje Surovina. Že v osnovni šoli je bila članica pevskega zbora, v srednješolskih letih tudi članica pevskih zborov Prosvetnega društva Ptuj in Podlehnik.

Leta 1982 se je vključila v mešani pevski zbor KD Ivan Kaučič Ljutomer pod vodstvom Mirka Preloga in bila njegova članica do leta 1991. Od leta 1998 pa do danes je članica gledališke skupine. V njej nastopa kot igralka, šepetalka, maskerka in kostumografka. Dobro se znajde v vseh štirih funkcijah in je nepogrešljivi del gledališke ekipe, ki je prepoznavna doma in tudi v tujini pri naših zdomcih. Štiri leta je bila tudi tajnica društva.

Predlagatelji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljutomer in Kulturno društvo Ivan Kaučič Ljutomer


Leon Rošker iz Cvena 3 prejme Miklošičevo priznanje za dolgoletno delovanje na kulturnem področju

Obrazložitev:
Leon Rošker se je rodil 12. 7. 1950 na Cvenu. Poklic konfekcijskega tehnologa je opravljal  v obratu MURA v Ljutomeru vse do stečaja. Leon je že kot osnovnošolec in pozneje kot srednješolec aktivno deloval na področju ljubiteljske kulture. V Srednji tekstilni šoli v Mariboru je bil soustanovitelj moškega kvarteta, kateri je nastopal ob proslavah in drugih prireditvah.

Sočasno je postal tudi aktiven član domačega Kulturnega društva na Cvenu, kjer je sodeloval v folklorni in dramski sekciji. Po letu 1973 se je pridružil tudi moškemu pevskemu zboru na Cvenu, ki je takrat deloval že čez desetletje.

Po vrnitvi iz služenja vojaškega roka in po zaposlitvi v domačem kraju leta 1977 se je Leon ponovno aktivno vključil v vse dejavnosti, v katerih je deloval že prej v kulturnem društvu in postal tudi predsednik društva. Pel je pri moškem pevskem zboru, pozneje pri mešanem, sedaj pa že 6 let poje pri Cvenskem oktetu – bas. Leon je že skoraj desetletje nosilec zlate GALLUSOVE ZNAČKE.

Predlagatelji: Kulturno društvo Cven in Svet Krajevne skupnosti Cven


Zvonko Štefanec iz Ljutomera, Ulica Janka Ribiča 5 prejme Miklošičevo priznanje za dolgoletno aktivno delovanje na glasbenem področju

Obrazložitev:
Zvonko Štefanec, rojen 20.08.1935 v Cezanjevcih v kmečki družini. Izučil se je za poklic mehanika, ki ga je vse svoje življenje opravljal, nekaj let tudi kot samostojni podjetnik. V Ljutomeru je končal nižjo glasbeno šolo  in se tako izučil igrati instrument klarinet.

Njegova glasbena pot se je začela leta 1950 v Pihalnem orkestru Ljutomer. Nato je sledil nekaj letni premor in ponovno je začel igrati leta 1989. Takrat se je, na zanimiv način porodila ideja, za ustanovitev družinske godbe, ki se je imenovala »Godba Štefanec Ljutomer«, v katero so bile vključene tri generacije. Za svoje delovanje so ob 10 letnici obstoja kot skupina prejeli zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Med mnogimi nastopi jim je ostalo v najlepšem spominu igranje na vrhu Triglava. Leta 1998 je bila ustanovljena Prleška godba DU Ljutomer, pri kateri prav od ustanovitve pa vse do danes igra klarinet tudi Zvonko Štefanec. Godba nastopa doma in v tujini na različnih kulturnih in drugih prireditvah. Med člani prevladuje prijateljstvo, spoštovanje, ustvarjalnost in zadovoljstvo ob uspehih in nastopih.

Predlagatelj: Društvo upokojencev Ljutomer