Gasilke in gasilci PGD Grabšinski breg so se zbrali na 81. občnem zboru

Podelili so priznanja, zahvale, napredovanja ter listino častnega člana, na koncu je sledila še zabava z ansamblom Štajerski zvoki

Ivan Trunk, sobota, 7. marec 2020 ob 12:17
Občni zbor PGD Grabšinski breg

Občni zbor PGD Grabšinski breg

Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Grabšinski breg so se v petek, 21. februarja, v gasilskem domu zbrali na 81. letnem rednem občnem zboru društva. Na začetku občnega zbora so v kulturnem programu nastopili pevska skupina Mladi veseljaki iz Cirkulan. Na začetku uradnega dela je Matej Holc predsednik PGD Grabšinski breg pozdravil vse prisotne, potem je bilo izvoljeno delovno predsedstvo katerega je vodil Aleš Ferlež, nato pa je sledilo branje poročil.

V poročilu predsednika in poveljnika za leto 2019, katerega je prebral predsednik, so zapisali: v letu 2019 so svečano proslavili 80-letnico obstoja društva, odprtje spletne strani PGD Grabšinski breg, na spomladanski čistilni akciji so pomagali pri čiščenju okolice, postavili so prvomajsko drevo ter pripravili prvomajski kres za člane društva in ostale vaščane, udeležili so se Florjanove maše, pomagali so pri varovanju Poli maratona, pripravili so svečan sprejem novega vozila s curkometom, ob občinskem prazniku v začetku avgusta pa je bila svečana predaja novega vozila GVC 16/25 in udeleževali so se občnih zborov drugih društev, gasilskih tekmovanj ter svečanosti kamor so jih povabili. Operativni gasilci so bili tudi nekajkrat aktivirani ob poplavah in neurjih, marca pa so bili aktivirani v Sakušaku, kjer so zavarovali in uredili prostor za pristanek helikopterja, kateri je odpeljal obolelo osebo. Za leto 2020 so si v delovni plan zadali nekaj nalog: obisk občnih zborov drugih društev, pomoč pri varovanju Poli maratona, postavitev prvomajskega drevesa, srečanje ob prvomajskem kresu, ureditev in sanacije garaže.

Na občnem zboru so bile nadomestne volitve, ker je dosedanji poveljnik Franc Čuš prostovoljno odstopil iz položaja poveljnika in je na njegovo mesto bil izvoljen Matej Tuš. Potem je bila podelitev priznanj, zahval, napredovanj, podelili so listino častnega člana, ki sta jo prejela Ciril Žmavc in Janez Furman.

Sledila je še beseda gostov, tu so zbrane pozdravili in nagovorili Alojz Kavčič župan občine Juršinci, občinski svetnici Patricija Erhatič in Dragica Toš Majcen, Daniel Mlinarič predsednik Gasilske Zveze Juršinci in predstavniki drugih vabljenih društev. Po uradnem delu je sledila pogostitev gostov, ker pa se je bližal pust je bila potem tudi pustna zabava z ansamblom Štajerski zvoki.