»Opažamo, da se otroci igrajo in ljudje družijo v skupinah«

Odhod v naravo, na svež zrak, je seveda priporočljiv, a nikar ne obiskujte obljudenih poti in ne posedajte na točkah, kjer je veliko ljudi

Prlekija-on.net, ponedeljek, 16. marec 2020 ob 14:47
Opozorilne table, foto: Vlado Čuček

Opozorilne table, foto: Vlado Čuček

V Občini Lenart so se z vso resnostjo lotili zajezitve širjenja virusa COVID-19. Pred državno uredbo so zaprli gostinske lokale, frizerske, kozmetične salone, fitnes-e in druge objekte namenjene skupnemu rekreiranju občanov ter druge lokale, kjer prihaja do zbiranja večjega števila uporabnikov in niso namenjeni nujni življenjski preskrbi občanov. Vključili so se tudi v zagotavljanje nujnega varstva otrok, ki ga zagotavljajo s pomočjo vzgojiteljic. Zaščitili so tudi zaposlene v občinski upravi in so začasno ukinili poslovanje s strankami v vseh prostorih Občine Lenart.

"Skupaj z občinskim štabom Civilne zaščite smo se organizirali in nudimo pomoč starejšim in obolelim, ki nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami. Danes pa opažamo, da se otroci igrajo in ljudje družijo v skupinah, zato ponovno občane in občanke opozarjamo, da je sicer odhod v naravo, na svež zrak, seveda priporočljiv, a nikar naj ne obiskujejo obljudenih poti in ne posedajte na točkah, kjer je veliko ljudi. Prav tako starše prosimo, da poskrbijo za svoje otroke in jih ne puščajo samih, brez nadzora. Zato smo danes dodatno z opozorilnimi tablami prepovedali uporabo igral, športnih naprav in zadrževanja na športnih območjih v Mestnem parku Lenart, Športno rekreacijskem centru Polena, Športnem centru Voličina in na športnih objektih v Selcih," so ob tem sporočili iz Občine Lenart.

Ptuj

Na Ptuju zapirajo vse lokale in neživilske trgovine, podobno tudi v Lenartu


V SVZ Hrastovec sprejeli vse potrebne ukrepe

Tudi v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec so sprejeli vse potrebne ukrepe za zmanjšanje širjenja respiratornih obolenj (koronavirus, gripa) in delajo v skladu z navodili iz NIJZ in Ministrstva za zdravje. Njihova navodila dnevno spremljajo in jih sprotno upoštevajo v svojem delovnem procesu.

"Obiske v našem zavodu smo preventivno, glede na velikost zavoda in situacijo v Sloveniji, prepovedali že nekaj dni pred navodilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O vseh ukrepih sprotno obveščamo svojce in stanovalce. Zaposlene dnevno obveščamo o dogajanju v zavodu in jih seznanjamo z navodili NIJZ in Ministrstva za zdravje ter jim tudi svetujemo, da se takoj po službi odpravijo domov in se ne gibajo na mestih, kjer se zbira veliko ljudi in je možnost okužbe večja. O spremembah pri delu, predvidenih ukrepih in spremenjenem načinu dela obveščamo tudi predstavnike sindikata v našem zavodu," so sporočili iz SVZ Hrastovec.

Pripravili so tudi podroben Program dela v primeru pojava koronavirusa pri stanovalcih ali zaposlenih, ki jasno določa način dela v primeru okužbe. Ob delu po zastavljenem programu bodo upoštevali navodila za delo NIJZ Maribor in priporočila njihove konziliarne infektologinje s katero so že vseskozi v vezi in v sodelovanju s svojim zavodskim zdravnikom.

V vseh svojih enotah so preventivno omejili gibanje in o tem obvestili pristojno ministrstvo in Varuha človekovih pravic ter NIJZ, ki podpira njihova prizadevanja.

Zaposleni imajo na razpolago zaščitna sredstva (razkužila in osebna zaščitna oprema), ki jih potrebujejo pri svojem delu. Zaščitne maske FPP-3 imajo naročene in tudi ostalo zaščitno opremo. Mask in dodatne zaščitne opreme ni možno dobiti na zalogo, ampak imajo s strani pristojnih zagotovilo, da bodo maske in potrebno dodatno zaščitno opremo dobili v primeru izbruha virusa v zavodu.