Minister Janez Cigler Kralj ob obisku Prlekije obljubil pomoč

V skrbi, da se zaščiti občanke in občane ljutomerske občine, je vodstvo Občine Ljutomer seznanilo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja s problemi, ki jih zaznava v času koronavirusa.

Prlekija-on.net, torek, 7. april 2020 ob 08:48
Minister Janez Cigler Kralj je obiskal Prlekijo

Minister Janez Cigler Kralj je obiskal Prlekijo

"Hvaležni smo ministru in državni sekretarki, da sta se oglasila v naši občini. Dom starejših občanov (DSO) Ljutomer spada pod pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in nujno je potrebna pomoč države pri varovanju življenj, rešitvi nastale problematike in zagotavljanju pogojev za varno delo," je po srečanju z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, ki je obiskal Bioterme Mala Nedelja, kjer je nameščenih 16 stanovalcev DSO Ljutomer, in DSO Ljutomer, povedala ljutomerska županja mag. Olga Karba.

Ljutomerska županja se je srečanja udeležila skupaj s podžupanom Nikom Miholičem in poveljnikom Civilne zaščite (CZ) Ljutomer Brankom Novakom, prisotnega ministra in državno sekretarko Matejo Ribič pa so seznanili s kritičnimi težavami in v imenu občanov občine Ljutomer, zaposlenih in stanovalcev DSO Ljutomer ter Zdravstvenega doma (ZD) Ljutomer, ki spada pod pristojnost občin, zaprosili za pomoč na številnih področjih, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Minister Janez Cigler Kralj v Biotermah

Minister obiskal DSO Ljutomer in Bioterme ter ponudil pomoč in izrekel moralno podporo


Zaključki tokratnega srečanja so naslednji (minister je obljubil pomoč pri prvih štirih točkah):

 1. Trenutno DSO Ljutomer pomagajo zdravstveni delavci ZD Ljutomer, ki pa so izjemno obremenjeni in obstaja bojazen pred izgorelostjo.
  Sklep: Zagotovi se zdravstveni kader iz (okolice) Pomurja ali iz kateregakoli konca Slovenije za potrebe DSO Ljutomer.
 2. Zaposleni v DSO Ljutomer, kot tudi ZD Ljutomer, ne morejo varno skrbeti za naše občane brez ustrezne zaščitne opreme, mask in oblek, ki jih imajo le še nekaj kosov.
  Sklep: Zagotovi se potrebna zaščitna oprema za potrebe DSO Ljutomer in ZD Ljutomer.
 3. Najbolj izpostavljeni zaposleni v DSO Ljutomer in ZD Ljutomer se po koncu delovne izmene ne vračajo domov, ampak se napotijo v začasno bivanje, da ne bi okužili družinskih članov in drugih občanov. Ti zaposleni potrebujejo podporo in pomoč v obliki hrane in še kake druge podpore.
  Sklep: Zaposlenim v obeh institucijah, ki se po delovni obvezi ne vračajo domov, se zagotovijo ustrezni obroki hrane, ponudi pa se jim tudi kakršnakoli druga strokovna podpora, ki jo potrebujejo.
 4. Lokalni ponudniki prenočišč in prehrane, ki so ponudili svoje prostore ali storitve v pomoč DSO Ljutomer, tudi sami potrebujejo podporo pri zaščitni opremi, varnem prevozu in drugih podpornih nalogah.
  Sklep: Zagotovi se potrebna podpora lokalnim ponudnikom, ki so ponudili pomoč in podporo DSO Ljutomer.
 5. Na srečanju je bilo s strani Občine Ljutomer in CZ Ljutomer izpostavljeno, da obstaja tveganje širitve okužbe, ker se obroki hrane vozijo iz DSO Ljutomer v Bioterme Mala Nedelja, vendar je pojasnilo stroke in tudi ministra osebno, da je tako vredu.
  Prisotni predstavniki zdravstvene stroke so v nadaljevanju pogovora ugotovili, da CZ nima na razpolago ustreznega vozila in opreme, ki se zahteva za varen prevoz hrane, zato se ne more pri tej nalogi ponuditi pomoč DSO Ljutomer.
 6. S strani Občine Ljutomer je bilo ministru ponovno zagotovljeno, da je tako Občina Ljutomer, kot tudi CZ Občine Ljutomer, vsem na razpolago, že od samega začetka krize. Poveljnik CZ vsako jutri preveri stanje v DSO Ljutomer in pri ostalih službah, ki so vpete v delo na terenu v času pojava koronavirusa. Vsak dan ob 8.30 uri ima občinska ekipa konferenčni klic za spremljanje in ukrepanje na področju celotne občine Vsak dan ob 13. uri poteka konferenčni klic za spremljanje in ukrepanje glede okužb, ki izhajajo iz DSO Ljutomer. Tako dnevno sproti obravnavamo potrebne ukrepe in bomo s tem nadaljevali.

Kot so še sporočili iz Občine Ljutomer, bodo o izpolnitvi obljub s strani ministra Janeza Ciglerja Kralja sproti obveščali javnost.

Medtem je število okuženih v domu naraslo na 49.

DSO Ljutomer

V DSO Ljutomer število okuženih s koronavirusom še naraslo
Več v Gospodarstvo