Širša raziskava COVID-19: Sprejetih že tisoč povabil in odvzetih dvesto vzorcev

Raziskava se izvaja na naključno izbranem vzorcu 3.000 oseb, reprezentativnem glede na starost, spol in geografsko razdelitev Slovenije

Prlekija-on.net, torek, 21. april 2020 ob 20:28
Sodelujočim bodo v prvi fazi raziskave odvzeli bris zgornjih dihal

Sodelujočim bodo v prvi fazi raziskave odvzeli bris zgornjih dihal

Slovenija kot prva država izvaja raziskavo, koliko ljudi je bolezen COVID-19 nevede že prebolelo. Raziskava se izvaja na naključno izbranem vzorcu 3.000 oseb, reprezentativnem glede na starost, spol in geografsko razdelitev Slovenije. Povabljenim preiskovancem, ki privolijo v sodelovanje, bodo v prvi fazi raziskave odvzeli bris zgornjih dihal (za oceno razširjenosti trenutno potekajočih aktivnih COVID-19 okužb) in vzorec krvi za serološko testiranje na SARS-CoV-2 (za oceno prekuženosti oz. števila ljudi, ki so že preboleli COVID-19). Hkrati bodo preiskovanci izpolnili vprašalnik o morebitnih simptomih in znakih okužbe dihal in številu ter značilnostih kontaktov znotraj gospodinjstva in izven njega. V torek do 20:17, je bilo 980 sprejetih povabil in 201 odvzetih vzorcev.

Z raziskavo želijo odgovoriti na vprašanja pomembna za našo državo. Koliko ljudi v Sloveniji je v tem trenutku aktivno okuženih z virusom SARS-CoV-2? Kolikšen delež med njimi je asimptomatskih in sploh ne vedo, da so okuženi? Koliko ljudi v Sloveniji je prišlo v stik z virusom SARS-CoV-2 in bolezen COVID-19 že prebolelo?

Rezultati raziskave pa nameravajo pripraviti še pred 1. majem

Slovenija bo kot prva država izvedla raziskavo, koliko ljudi je bolezen covid-19 nevede prebolelo


Sprotno spremljanje: Nacionalna raziskava o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji

V drugi fazi raziskave bodo po šestih mesecih preiskovance ponovno prosili za vzorec krvi za serološko testiranje na SARS-CoV-2. Ti rezultati bodo omogočili dokončno oceno prekuženosti oziroma števila prebivalcev Slovenije, ki so prišli v stik z virusom SARS-CoV-2 v prvem valu epidemije.

Raziskavo je podprlo Ministrstvo za zdravje in Vlada Republike Slovenije. Etičnost raziskave je preverila in potrdila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje (številka odobritve 0120-199/2020/19). Raziskavo vodi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodja raziskave je prof. dr. Mario Poljak, dr. med.

Opozorilo pred zlorabami

V izogib zlorabam vas prosijo, da nenajavljenim osebam, ki bi se predstavljale kot izvajalci Nacionalne raziskave o COVID-19, ne odpirate vrat! Če ste dobili pošto s povabilom za sodelovanje v raziskavi, vas bodo njihovi raziskovalci predhodno poklicali po telefonu in se dogovorili za točen termin obiska.

Vzorec je reprezentativen glede na starost, spol in teritorialno razdelitev Republike Slovenije

Vabilo za raziskavo o razširjenosti koronavirusa prejelo 3 tisoč prebivalcev
Več v Slovenija